caparol_pim_import/caparol_si/products/image/219056/062139_histolith_renovierspachtel_2015_SI.png

Histolith Renovierspachtel

(renovirna izravnalna malta)

Mineralna fina malta za popravljanje ometa na zunanjih in notranjih površinah.

Predvidena uporaba

Renovirna izravnalna malta Histolith® Silikat-Renovierspachtel je namenjena za popravljanje poškodovanih ometov in za površinsko izravnavo. Z vstavljeno armirno mrežico se uporablja tudi za sanacijo razpokanega ometa.

Lastnosti

  • Mineralno, maltna skupina PII
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • Ne nabrekne
  • Zaribavanje v mokrem stanju
  • Finozrnato, velikost zrn največ 0,5 mm
  • Koeficient prepustnosti vodne pare μ < 12
  • Za ročno in strojno obdelovanje

Osnova materiala

Mineralno vezivo in mineralni dodatki.

Pakiranje/velikost embalaže

Vreča po 25 kg.

Barvni toni

Naravno bela.

Skladiščenje

Na suhem vsaj 6 mesecev, 6 mesecev skoraj brez kromatov.

Opozorilo

Zaščitno pokrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Nosilni ometi iz maltnih skupin PII in PIII:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Omet s površinsko odpadajočim peskom geundirajte z utrjevalcem Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Razpokan omet:
Primerne so samo ometane površine z mirujočimi razpokami v ometu. Površine z aktivnimi gibajočimi razpokami v ometu niso primerne. Po potrebi odbijte votla mesta v ometu, poškodovana mesta zapolnite z malto Histolith® Renovierspachtel, pri globljih odprtih mestih (> 20 mm) pa uporabite ometno maltno s tufom Histolith® Trass-Porengrundputz.

Nosilne stare barve:
Temeljito očistite površino. Nanesite predpremaz z izdelkom Capatect Putzgrund.

Priprava materiala

Malta Histolith® Renovierspachtel je primerna za ročno obdelovanje ali tudi za strojno obdelovanje z vsemi običajnimi stroji za nanašanje ometa. Pri ročnem mešanju pustimo zmešano maso mirovati kakih 5 minut in jo nato še enkrat kratko premešamo. Konsistenco lahko popravimo z vodo.
Potrebna količina vode: pribl. 5–6 litrov/vrečo.
Odprti čas obdelovanja: okoli 90 minut pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlage.

Postopek nanašanja

Za nanašanje uporabite nerjavečo zidarsko žlico iz legiranega jekla ali ustrezen stroj za nanašanje ometa. Po izravnavi in kratki začetni strditvi zaribajte z gobasto ploščo ali nerjavečo gladilko iz legiranega jekla. Največja debelina sloja v enem delovnem koraku: pri vsepovršinskem nanosu 10 mm, pri popravkih na posamičnih mestih 20 mm.
Vstavljanje armirne mrežice: Histolith® Renovierspachtel nanesite v debelini pribl. 4 mm. Vstavite stekleno mrežico s prekrivanjem 10 cm na stikih in jo trdno pritisnite ob podlago. Nato mrežico po vsej površini prekrijte s pribl. 2 mm malte in zgladite brez robatosti. Če naročnik pričakuje fino glajenje za nanos barve, po 24 urah nanesite okoli 3 mm debej sloj in ga po kratki začetni strditvi enakomerno na fino zaribajte (filcanje).

Sestava nanosov

Renovirno fino malto Histolith® Renovierspachtel lahko prebarvate z vsemi fasadnimi barvami iz programa Histolith®. Površino ometa pred tem obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in sperite.

Poraba

Pribl. 1300–1500 g/m2 za 1 mm debeline sloja (suh material), odvisno od robatosti podlage. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura:
+5 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je nanos po 4 dneh pripravljen za naslednje premazovanje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Draži dihalne organe in kožo. – Nevarnost hudih poškodb oči. – Ne vdihavajte prahu. – Preprečite stik z očesno sluznico. – Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. – Pri stiku s kožo takoj slecite zamazano, prepojeno obleko in takoj sperite s kože z obilo vode in mila. – Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila. – Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija