caparol_pim_import/caparol_si/products/image/178755/053938_histolith_mineralin_fein_SI.png

Histolith Mineralin fein

Fini polnilni osnovni/vmesni/zaključni premaz na silikatni osnovi za zunanje in notranje površine, z dvojno silifikacijo.

Predvidena uporaba

Uporablja se za fine polnilne premaze, ki izenačijo strukturo podlage in zapolnijo manjše razpoke. Na zunanjih in notranjih površinah.

Lastnosti

  • Svetlobno obstojna mineralna pigmentacija/obarvanje
  • Zapolni razpoke v podlagi
  • Visoka vremenska obstojnost 
  • Visoka zaščita pred dežjem, vodoodbojno (w-vrednost): <0,1 [kg/(m2xh0,5)] ustreza razredu "nizka vodoprepustnost" po DIN EN 1062 
  • Paroprepustnost (sd-H2O-vrednost): < 0,14 m, ustreza razredu "visoka prepustnost za vodno paro" po DIN EN 1062-2 
  • Visoka prepustnost za ogljikov dioksid 
  • Vsebuje kremenaste dodatke, ki lahko silificirajo, zato dvojna silifikacija 
  • Ni gorljiv

Osnova materiala

Kalijevo vodno steklo, svetlobno obstojni mineral.pigmenti, mineralna polnila, akrilna smola (< 5 %).

Pakiranje/velikost embalaže

20 kg

Barvni toni

Bele barve.
Možnost niansiranja v tovarni v številnih barvnih tonih – na zahtevo. Možnost strojnega niansiranja v sistemu ColorExpress z anorganskimi barvnimi pastami. Izvajalec lahko material tudi sam niansira s čistimi barvami Histolith® Volltonfarben SI.

Stopnja sijaja

Sukneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah.

Gostota

pribl. 1,58 g/cm3

Ustrezne podlage

Zunanje površine
Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Upoštevajte delovni premor za nove omete pred vgradnjo tega premaza, pri maltni skupini PI so to najmanj4-tedenski premor, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 4-tedenski premor.
Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Za predpremaz uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Pred nanosom lazure se mora dobro strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in še enkrat sperite.

Opečnati zid:
Primeren je samo zid iz vpojne opeke. Trdožgana opeka in klinker nista primerna. Izdelajte testno površino in preverite združljivost premaza. Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge. Za predpremaz uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Naravni kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Izdelajte testno površino in preverite združljivost premaza. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne z odpadajočim peskom pred premazovanjem utrdite z utrjevalnim premazom za kamen Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo (zasvetijo) na površini premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine, ki so jih napadle glive ali alge, očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Notranje površine
Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Počakajte 2 do 4 tedne. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Mavčni ometi iz maltne skupine PIV:
Na trdnih ometih: Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Mehke mavčne omete utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Mavčne omete s sigastim slojem obrusite in posesajte prah ter obdelajte s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Ko se ta dobro presuši, uporabite za vmesni premaz še Histolith® Weißgrund.

Mavčne plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Nato nanesite še predpremaz Histolith® Weißgrund. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz s Primalon Filtergrund fein.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih/opažnih sredstev.

Opečnati zid:
Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge. Za opečne zidake z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz s Primalon Filtergrund fein.

Stare nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Uporabite predpremaz Histolith® Spezialgrundierung.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Izmijte plesen. Ko se površine posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte da se sredstvo posuši.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del

Postopek nanašanja

Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s krtačami.

Sestava nanosov

Šibko in enakomerno vpojne mineralne podlage:
Osnovni in zaključni nanos, razredčen z največ 5 % sredstva Histolith® Silikat-Fixativ.

Močno in neenakomerno vpojne mineralne podlage ali mineralne podlage s površinsko odpadajočim peskom:
Za predpremaz uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Vmesni nanos izvedite z izdelkom Histolith® Mineralin fein, razredčenim z največ 5 % sredstva Histolith® Silikat-Fixativ. Zaključni nanos izvedite z izdelkom Histolith® Mineralin fein, razredčenim z največ 5 % sredstva Histolith® Silikat-Fixativ. Druga možnost je, da za zaključni nanos na zunanjih površinah uporabite Histolith® Außenquarz, v notranjih prostorih pa Histolith® Bio Innensilikat ali Histolith® Raumquarz.

Poraba

Pribl. 300–400 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Ne sme pasti pod +7 °C. Ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi upoštevajte 12-urni premor pred naslednjim nanosom. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki so izpostavljene vodi. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami ali ponjavami.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost.
Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija