caparol_pim_import/caparol_si/products/image/17795/018145.png

Histolith Aussenquarz

Enokomponentna silikatna fasadna barva, z dvojno silifikacijo.

Opis

Silikatna barva Histolith® Außenquarz je primerna za visoko vremensko odporne fasadne premaze s stabilnim barvnim odtenkom in ugodnimi gradbenofizikalnimi lastnostmi.

Lastnosti

  • Svetlobno obstojna mineralna pigmentacija
  • Visoka zaščita pred dežjem, vodoodbojno, w-vrednost = 0,07 [kg/(m2 · h0,5)] 
  • Visoka prepustnost za vodno paro, sd-vrednost <0,01 m
  • Visoka prepustnost za ogljikov dioksid
  • Vsebuje kremenaste dodatke, ki lahko silificirajo, zato dvojna silifikacija 
  • Negorljivo

Osnova materiala

Vodno steklo, mineralni pigmenti(obstojni na svetlobi), mineralna polnila, akrilna smola (< 5 %).

Pakiranje/velikost embalaže

4 kg, 20 kg

Barvni toni

Bele barve. Po želji je možnost niansiranja v tovarni v številnih barvnih tonih. Stranke lahko tudi same niansirajo barvo s čistimi nasičenimi barvami Histolith® Volltonfarben SI. Možno je tudi strojno niansiranje v sistemu ColorExpress-System z anorganskimi barvnimi pastami.

Stopnja sijaja

Sukneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah.

Gostota

Pribl. 1,55 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, suha, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Upoštevajte delovni premor za nove omete pred premazovanjem, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Za osnovni nanos uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Na intenzivno popravljeni in nekoliko razpokani podlagi (površinske razpoke zaradi prehitre izsušitve) ter na starih brizganih ali praskanih ometih je potreben vmesni nanos z izdelkom Histolith® Mineralin.

Stare, nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino. Osnovni nanos izvedite z izdelkom Histolith® Quarzgrund, razredčenim z največ 10 % razredčila Histolith® Silikat-Fixativ.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Pred nanosom barve se mora dobro strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in še enkrat sperite.

Opečnati zid:
Primeren je samo zid iz vpojne opeke. Trdožgana opeka in klinker nista primerna. Izdelajte testno površino in preverite združljivost premaza. Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge. Za osnovni nanos uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Za vmesni nanos nanesite Histolith® Quarzgrund.

Naravni kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne z odpadajočim peskom prej utrdite z utrjevalnim premazom za kamen Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo (zasvetijo) na površini premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Postopek nanašanja

Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s krtačami.

Sestava nanosov

Slabo in enakomerno vpojne mineralne podlage:
Osnovni nanos barve izvedite iz mešanice 2 delov barve Histolith® Außenquarz in 1 dela razredčila Histolith® Silikat-Fixativ. Zaključni nanos izvedite z izdelkom Histolith® Außenquarz, razredčenim z največ 5 % razredčila Histolith® Silikat-Fixativ.

Močno in neenakomerno vpojne mineralne podlage ali mineralne podlage s površinsko odpadajočim peskom:
Za osnovni nanos uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1, odvisno od vpojnosti podlage.

Vmesni in zaključni nanos:
Barva Histolith® Außenquarz, razredčena z največ 5 % razredčila Histolith® Silikat-Fixativ. Na popravljenem ometu izvedite še vmesni nanos z izdelkom Histolith® Quarzgrund ali Histolith® Mineralin.

Poraba

Pribl. 400–700 g/m2 za 2 nanosa, odvisno od vpojnosti in strukture podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem ne sme pasti pod +7 °C. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 12 urah površinsko suha in pripravljena za premazovanje. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki so izpostavljene vodi. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami ali ponjavami.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 10 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52402(v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija