caparol_pim_import/caparol_si/products/image/17808/018158.png

Histolith Antik Lasur

Dekorativna starinska lazura za zunanje in notranje površine.

Predvidena uporaba

Histolith® Antik-Lasur je koncentrirana lazura za izdelavo dekorativnih premazov po vzoru zgodovinskih površin.
Še poseben je primerna za lazurne premaze na naravnem kamnu, ki ohranijo strukturo naravne podlage.

Lastnosti

  • Visoka vremenska obstojnost

  • Vodoodbojnost, w-vrednost = 0,05 kg/m2√h
  • Visoka prepustnost za vodno paro, sd-vrednost < 0,01 m
  • Visoka prepustnost za ogljikov dioksid

Osnova materiala

Vodno steklo z organskimi dodatki po DIN 18 363, odstavek 2.4.1.

Pakiranje/velikost embalaže

5 , 10 l

Barvni toni

Beloprozorna.
Stranka lahko sama niansira lazuro z nasičenimi barvami Histolith Volltonfarben SI ali z obarvanim zunanjim kremenovim peskom Histolith® Außenquarz – dodana količina do 30 %. Možnost strojnega niansiranja v sistemu ColorExpress-z anorganskimi barvnimi pastami.
Barvni ton in želeno transparenco lazure preverite na poskusni površini.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Material hranite samo v plastičnih posodah!

Gostota

pribl. 1,0 g/cm³

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije ter ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18 363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Zunanje površine:

Novi ometi iz maltnih skupin PI, PII in PIII/najnižja tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z 1N/ mm2:
Pred premazovanjem upoštevajte 7-dnevni premor. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari surovi/nepremazani ometi iz maltnih skupin PI, PII in PIII/najnižja tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z 1N/mm2 in stare mineralne barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Za predpremaz uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Pred nanosom lazure se mora dobro strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in še enkrat sperite.

Naraven kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Izdelajte tesno površino in preverite združljivost lazurnega premaza. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne, s katerih odpada pesek, pred lazurnim premazom utrdite z utrjevalnim premazom za kamen Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo na površini lazurnega premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se površine posušijo, jih premažite s sredstvom proti algam Histolith® Algenentferner in počakajte, da se sredstvo posuši. Glede sestave lazurnega nanosa se prej posvetujte s tehničnim svetovalcem.

Notranje površine:

Novi ometi iz maltnih skupin PI, PII in PIII/najnižja tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z 1N/ mm2:
Počakajte 2 do 4 tedne. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Mavčni ometi iz maltne skupine PIV/tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z 2N/mm2:
Na trdnih ometih: Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Mehke mavčne omete utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Mavčne omete s sigastim slojem obrusite in posesajte prah ter premažite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Ko se ta dobro presuši, uporabite za vmesni premaz še Histolith® Weißgrund.

Mavčne plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Nato uporabite še predpremaz Histolith® Weißgrund. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Caparol AquaSperrgrund (upoštevajte Tehnično smernico BFS št. 12).

Mavčne gradbene plošče:
Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev.

Stare, nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino. Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Uporabite predpremaz Histolith® Spezialgrundierung.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Izmijte plesen. Ko se površine posušijo, jih obdelajte s sredstvom proti algam Histolith® Algenentferner in počakajte, da se sredstvo posuši. Glede sestave lazurnega nanosa se prej posvetujte s tehničnim svetovalcem.

Postopek nanašanja

Glede na želeni učinek uporabite krtačo, čopič za pikčasto nanašanje, naravno gobo ali krpo.

Sestava nanosov

Material vgradite samo v niansirani verziji!

Lazurni premaz na naravnem kamnu:
Osnovni, vmesni in zaključni nanos z lazuro, ki ji glede na želeno prosojnost dodate do 10 % Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenega z vodo v razmerju 2 : 1.

Dekorativni lazurni premaz za fasadne površine:
Močno in neenakomerno vpojne površine ali mineralne površine z odpadajočim peskom grundirajte s Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Za prekrivajoč osnovni ali vmesni premaz v beli barvi ali v svetlem tonu, usklajenem z naslednjim lazurnim premazom, uporabite Histolith® Quarzgrund ali Histolith® Außenquarz, odvisno od želene strukture. Za zaključni premaz izvedite 1 do 3 nanose z lazuro (odvisno od želenega končnega videza), ki ji glede na želeno prosojnost dodajte do 10 % Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenega z vodo v razmerju 2 : 1.

Dekorativni lazurni premazi na notranjih stenskih površinah:
Močno in neenakomerno vpojne površine ali mineralne površine z odpadajočim peskom grundirajte s Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Za prekrivajoč osnovni ali vmesni premaz v beli barvi ali v svetlem tonu, usklajenem z naslednjim lazurnim premazom, uporabite Histolith® Strukturgrund ali Histolith® Weißgrund, odvisno od želene strukture. Za zaključni premaz izvedite 1 do 3 nanose z lazuro (odvisno od želenega končnega videza), ki ji glede na želeno prosojnost dodajte do 10 % Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenega z vodo v razmerju 2 : 1.

Poraba

Pribl. 80 do 100 ml/m2 za en nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja.
Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+8 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je lazura po 12 urah površinsko suha in na voljo za naslednji nanos, po 24 urah je odporna proti dežju. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da lazuro nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki so izpostavljene vodi. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Med delom in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Pri uporabi barve ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Premazni material je močno alkalen. Zato zaščitite kožo in oči pred brizganjem lazure. Okolico delovnih površin natančno prekrijte. Madeže na laku, steklu, keramiki, kovini in naravnem kamnu takoj izmijte. Podrobnosti si preberite v varnostnem listu. 

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 10 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-SK01

Tehnično svetovanje

V tem dokumentu niso zajete vse podlage niti vsi postopki za pripravo podlage, s katerimi se srečujemo v praksi.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s konkretnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list