caparol_pim_import/caparol_si/products/image/122721/043105_Histolith_Kalkspachtel_brillant.png

Histolith® Kalkspachtel brillant

(apnena masa, brilijantna)
Kot planika bela apnena izravnalno-polnilna masa, dobro polnjenje, za notranje površine.

Predvidena uporaba

Univerzalna apnena izravnalno-polnilna masa za zaključno glajenje stenskih površin, za področje obnavljanja starih objektov in spomeniškega varstva.
Zaradi gradbenofizikalnih in gradbenobioloških prednosti je idealna tudi za ekološko stanovanjsko gradnjo.

Lastnosti

  • Apnena površina ima odtenek bele planike v globoko mat izvedbi
  • Visoko paroprepustno, sd-vrednost = 0,01 m pri debelini sloja 1 mm
  • Sposobnost absorpcije, ugodno vpliva na prijetno bivalno klimo v prostoru
  • Visoko alkalno, ph-vrednost = 13 (po mešanju)
  • Preprečuje razraščanje plesni zaradi naravne alkalnosti
  • Brez konzervansov
  • Brez topil
  • Prožno nanesti in zgladiti, možnost modeliranja
  • Negorljivo, razred A2-s1,d0 po DIN EN 13501-1

Osnova materiala

Mineralna veziva in izbrana visokokakovostna mineralna polnila.

Pakiranje/velikost embalaže

Vreča po 20 kg.

Barvni toni

Bele barve.
Možnost samostojnega niansiranja s čistimi nasičenimi barvami Histolith® SI in z barvnimi koncentrati in suhimi pigmenti, ki so združljivi z apnom. Združljivost pigmenta preverite s predhodnim testom.

Skladiščenje

Možnost skladiščenja na suhem najmanj 9 mesecev od datuma proizvodnje, 9 mesecev zajamčena nizka vsebnost kromatov.

Ustrezne podlage

Primerno kot gladilna masa za mineralne omete ter za sanacijski omet z dodatkom tufa Histolith® Trass-Sanierputz. Primerno tudi za beton, porobeton, mavčne plošče (mavčnokartonske plošče), mavčne gradbene plošče, disperzijske omete, nosilne stare barve.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna in brez ostankov snovi, ki poslabšajo oprijem. Osnovni ometi morajo biti dobro strjeni in robati (nahrapavljeni). Podlago temeljito očistite. Če z ometa odpada pesek, ga utrdite s predpremazom Histolith Silikat-Fixativ. Mavčne omete, mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče) in mavčne gradbene plošče ter nosilne stare premaze premažite s Histolith® Quarzgrund fein.

Priprava materiala

Histolith® Kalkspachtel brillant zmešajte z mešalnim nastavkom v konsistenci, primerni za obdelovanje, da nastane homogena masa brez grudic.
Potrebna količina vode: pribl. 9,5 l/vrečo
Odprti čas za obdelovanje: pribl. 120 minut

Postopek nanašanja

Material nanesite enakomerno in brez vidnih delovnih prehodov, površino zgladite do finega, brez robatosti.
Ko se površina strdi, navlažite podlago in na tanko nanesite drugi sloj.
Po krajšem premoru zgladite površino z beneško žlico.
Vstavljanje armirne mrežice: material nanesite z zobato gladilko 6 x 6 mm. Vstavite Capatect Glasgewebe (mrežico iz steklenih vlaken) s prekrivanjem 10 cm na stikih in jo trdno pritisnite ob podlago. Nato mrežico mokro na mokro prevlecite z maso, tako da je mrežica povsod popolnoma prekrita.
Ko se površina strdi, navlažite podlago in na tanko nanesite drugi sloj. Po krajšem premoru zgladite površino z beneško žlico. Debelina nanosa: 0,5 – 10 mm

Sestava nanosov

Histolith® Kalkspachtel lahko prebarvate z apnenimi barvami Histolith® in s silikatnimi barvami Histolith®.
Priporočamo predhodno grundiranje s silikatnim utrjevalcem Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2:1.

Poraba

Pribl. 1,2 kg/m2/mm (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na
testni površini direktno na objektu).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je masa po kakih 3 dneh presušena in pripravljena za premazovanje/barvanje. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Prosimo, upoštevajte:
Specialne lastnosti izdelka Histolith® Kalkspachtel brillant se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Ni primerno za površine z izredno visoko obremenjenostjo z vlago, recimo za direktno izpostavljenost vodi ali brizganju vode.
Zaradi uporabe naravnih polnil so možne manjše razlike v barvnem tonu.
Zato na povezanih površinah, ki ne bodo dobile barvnega opleska, uporabite samo material z isto proizvodno številko.
Na manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te lahko odstranite s ponovnim glajenjem po krajšem intervalu sušenja.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Nevarnost hudih poškodb oči - Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč - Pri delu uporabljajte zaščitna očala/obrazno zaščito - Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke - Povzroča draženje kože - Povzroča hude poškodbe oči - Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo - Uporabljajte zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. - Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. - Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. – Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej etiketi). - PRI STIKU S KOŽO: izperite z veliko vode.
Vsebuje kalcijev hidroksid.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Popolnoma strjene ostanke izdelka lahko odstranite kot gradbene odpadke.

Druge opombe

Koda odpadka: 31612(v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 16 03 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si ali www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija