caparol_pim_import/caparol_si/products/image/173812/052587_sumpfkalk_HU.png

Histolith Sumpfkalk

Vezivo za izdelavo apnenih premazov in redke apnene mase, brez organskih dodatkov. Uležano vsaj 3 leta.

Predvidena uporaba

Za avtentične apnene premaze na zunanjih površinah, zlasti v spomeniškem varstvu, pa tudi v vseh stanovanjskih prostorih.

Lastnosti

  • Brez statične naelektritve 
  • Paroprepustno
  • Skoraj brez napetosti
  • Možnost večkratnega premazovanja
  • Visokokakovostno finomleto kosovno apno

Osnova materiala

Kalcijev hidroksid Ca(OH)2. Brez organskih dodatkov.

Pakiranje/velikost embalaže

20 kg, 150 kg

Barvni toni

Apneno bele barve.
Možno niansiranje v lastni režiji z barvnimi koncentrati in suhimi pigmenti, ki so odporni proti apnu. Združljivost pigmenta preverite s predhodnim testom.

Stopnja sijaja

Sukneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Po odprtju posode prekrijte apno z vodo.

Gostota

pribl. 1,3 g/cm3

Ustrezne podlage

Histolith® Sumpfkalk je primeren za vpojne mineralne podlage. Podlage morajo biti brez umazanije in ločilnih snovi. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin PI, PII in PIII:
Priporočamo nanašanje apna Histolith Sumpfkalk v fresko tehniki po nanosu ometa. Upoštevajte sušenje površine ometnega sloja. Pri fresko izvedbi se v tonirani verziji pogosteje pojavi marogast videz. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nepremazani ometi in stare mineralne barve:
Dobro očistite površino. Odstranite manj trdne sloje.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Popravki v ometu se morajo pred novim nanosom do konca strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in še enkrat sperite.

Naravni kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Po možnosti izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne z odpadajočim peskom pred premazovanjem utrdite z utrjevalnim premazom za kamen Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo (zasvetijo) na površini premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Impregnacija:
Če je obdelana površina močno izpostavljena padavinam, pa tudi za območje brizganja vode je priporočljivo uporabiti impregnacijsko zaščito Histolith® Fassadenschutz, ki izboljša trajnost površin. Impregnacijo izvedite šele po 7-dnevnem premoru.

Mešalno razmerje

Zmešajte 1 del gašenega apna in 3 dele do največ 6 delov vode.

Postopek nanašanja

Za obdelovanje uporabljajte krtače ali brizgalne naprave. Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s krtačami.

Sestava nanosov

Po pripravi podlage izvedite en osnovni in en zaključni nanos, glede na vpojnost podlage razredčite z vodo v razmerju pribl. 1 : 3 do največ 1 : 6 delov vode. Zelo vpojne in različno vpojne podlage prej grundirajte s sredstvom Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.
Priporočamo, da prej namočite podlago z vodo.

Poraba

Pribl. 150 g/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura:
> +5 °C naj znaša temperatura podlage in okolice, dokler se premaz ne popolnoma strdi (kritične so poškodbe zaradi slane).

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površina po 4 do 6 urah površinsko suha, po 24 urah pa pripravljena za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo. Nanašanje v fresko tehniki ugodno vpliva na trajnost premaza.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Popolna pokrivna moč je dosežena šele po strditvi. Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Glede na stanje podlage se lahko pojavijo razlike v barvnem odtenku in madeži. Priporočamo predhodno izvedbo na testni površini, tudi za preskus združljivosti premaza s podlago.

Zaščitno prekrivanje:

Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča razjede. Draži dihala. Pri delu ne jesti in piti. Ne vdihavati prahu. Preprečite stik z očesno sluznico. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter takoj izperite kožo z obilo vode in mila. Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Vsebuje kalcijev hidrat.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 04
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija