Histolith NHL Kalkporengrundputz

Hidrofilni omet iz naravnega hidravličnega apna z zračnimi porami za zelo vlažen in zasoljen zid.

Opis

Tovarniško pripravljena, gotova suha mešanica malte za ročno vgradnjo, z odličnimi paropre-pustnimi lastnostmi in visoko poroznostjo, za izredno vlažen in zasoljen zid, uporablja se tudi za obnavljanje starih objektov in v spomeniškem varstvu. Proizvod je primeren tudi za kakovostne gradbenobiološke novogradnje. Usklajen je z ometnim NHL-sistemom Histolith.

Lastnosti

  • Sortirani pesek: od 0 do 4 mm
  • Vsebnost zračnih por v sveži malti: okoli 20 vol. % 
  • Koeficient paroprepustnosti μ < 18
  • Prostornina zračnih por: pribl. 35 vol. % 
  • Specifična gostota: pribl. 1650 kg/m3
  • Tlačna trdnost: pribl. 1,5 N/mm2 
  • Upor pri difuziji vodne pare μ: < 9 
  • Zaporna vrednost materiala za vodno paro (ekvivalentna debelina zračnega sloja): SD = 0,27 
  • Potrebna količina vode: pribl. 6,0 litra čiste vode/1 vrečo

Osnova materiala

Naravno hidravlično apno (NHL) brez organskih dodatkov.

Pakiranje/velikost embalaže

40-kilogramska vreča (35 vreč = 1.400 kg/paleto)

Skladiščenje

Skladiščenje pribl. 6 mesecev – na suhem, zaščiteno pred vlago.

Št. izdelka

Embalažna enota: 40 kg Histolith NHL Kalkporengrundputz

Ustrezne podlage

Vlažni in zasoljeni zidovi, za notranje in zunanje površine.

Priprava podlage

Obstoječi stari ali poškodovani omet odbijte v celoti najmanj 100 cm nad mejo vlaženja oziroma cono izcvetanja soli. Odstranite prhke površine, umazanijo, prah, stare bitumenske premaze in druge ločilne snovi. Prhko malto v fugah izpraskajte najmanj 2 cm globoko. Odbiti stari omet, ki vsebuje veliko soli, takoj odstranite z gradbišča. Nato zid kar najbolj temeljito očistite. Nanesite apneni obrizg Histolith Kalkvorspritzer v obliki mreže in počakajte (najmanj 24 ur).

Priprava materiala

Za 40-kilogramsko vrečo potrebujete pribl. 6 litra hladne, čiste vode, ki jo zlijte v prostopadni mešalnik in mešajte 8 do 10 minut do homogene mase brez grudic. Za mešanje so najprimernejši prisilni mešalniki. Najprej vlijete 3/4 potrebne količine vode, nato vsujte suho malto in med mešanjem dodajte še preostalo količino vode. Čas mešanja v prisilnem mešalniku: pribl. 3 minute. Če je potrebno, popravite konsistenco zmesi po krajšem premoru – dodajte še nekoliko vode in pazite, da ne pretiravate z mešanjem.

Postopek nanašanja

Histolith Kalkporengrundputz nanesite ročno v skupni debelini nanosa najmanj 20 mm v enem ali več slojih (na en sloj največ 20 mm). Izpraskane zidne fuge lahko zapolnite v eni sami delovni fazi.

Poraba

Pribl. 15,0 kg/m2/cm debeline nanosa. Podatki o porabi so samo okvirni.
Nasipna izguba in izguba mase (skrčki) nista upoštevani. Upoštevajte morebitna odstopanja, ki do odvisna objekta ali pogojev izvedbe.
Vračunajte tudi dodatno porabo pri izravnavanju neravnega zidu.

Sušenje/interval sušenja

Glede na vremenske razmere naj delovni premor traja okoli 10 dni za vsak cm debeline nanosa (1 dan/1 mm proizvoda Histolith Kalkporengrundputz).

Sveži omet zaščitite pred prehitrim izsuševanjem. Če iz ometa prehitro izhlapi voda za mešanje (če se omet prehitro izsuši), se s tem prekine postopek strjevanja in moten je pričakovani razvoj trdnosti. Posledica so razpoke in odpadanje peska. Če je potrebno, previdno vlažite delovne površine z vodo in jih eventuelno zasenčite, da se ne bi prehitro izsuševale.

Da ne bi prišlo do razpok, ne smete prostorov kratkotrajno ogrevati med strjevanjem NHL-ometov!

V kletnih prostorih je med obdelovanjem in po njem, zlasti v poletnih mesecih, prisotna zelo visoka zračna vlaga. Osnovni omet se v teh pogojih sicer strdi, vendar pa ni suh. Na neprekinjenem vlažnem filmu se lahko pojavijo soli iz podlage. Zato pazite, da poskrbite za odvajanje visoke vlage v kletnih prostorih, da se bo omet lahko posušil. To lahko storite z zračenjem, razvlaževanjem ali po potrebi s previdnim ogrevanjem. Relativna zračna vlaga naj v tej fazi znaša < 65 %.

Čiščenje orodja

Orodja in delovne naprave očistite takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Da dež med sušenjem ne bi zmočil obdelanih površin, jih zaščitite s ponjavami. Pri visoki zračni vlagi, na primer v kletnih prostorih, lahko pospešite sušenje ometa z opisanimi ukrepi. V notranjih prostorih po vgradnji ometa ni dovoljeno prehitro začeti z ogrevanjem, saj se pojavijo napetostne razpoke.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija