Muresko SilaCryl

Univerzalna fasadna barva iz silikonske smole na podlagi izdelka SilaCryl®, mineralni značaj, visoka difuzijska sposobnost, zelo dobra vodoodbojnost.

Predvidena uporaba

Fasadna barva za gladke in strukturirane podlage, narejena iz silikonske smole, z zelo dobro zaščito proti vlagi pri visoki paroprepustnosti in zadostni CO2 - prepustnosti. Osnova SilaCryl® poleg tega zagotavlja enako raznolikost barvnih odtenkov, odpornost proti kredavosti in oprijemljivost kot pri kakovostnih akrilnih barvah.
Na grobih ometih v odvisnosti od redčenja ustvari premaze, ki ohranjajo ali izenačujejo strukturiranost podlage. Barva je posebej primerna za obnovo nosilnih premazov na podlagah iz porobetonskih montažnih blokov.

Lastnosti

 • Vodotopna, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
 • Odporna proti vremenskim vplivom
 • Vodoodbojna po DIN 4108
 • Alkalno odporna, zato neumiljiva
 • Preprosta za obdelavo
 • Odlično prekrivanje vrhov in robov
 • Ščiti pred razvojem alg in gliv.

Osnova materiala

Silikonska smola in čista akrilna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardna embalaža: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Barvni toni

Bela barva.

Muresko lahko niansirate s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije CaparolColor ali AmphiColor. Če barvo niansirate sami, med seboj zmešajte celotno potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke. Pri nakupu 100 litrov barve in več v enem barvnem odtenku lahko naročite tudi tovarniško niansiranje. Muresko je mogoče s sistemom ColorExpress strojno niansirati po vseh običajnih barvnih kolekcijah. Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže. Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih odtenkov, kot so rdeči, oranžni in rumeni, priporočamo predhodni premaz z izdelkom Muresko ali CapaGrund Universal v primernem sistemskem barvnem odtenku za osnovni premaz. Ustrezni sistemski barvni odtenki za osnovni premaz so na voljo v tehniki niansiranja ColorExpress. Po potrebi se namaže dodaten pokrivni premaz.

Obstojnost barvnih odtenkov v skladu s podatkovnim listom BFS št. 26:
Razred: B
Skupina: 1–3, je odvisno od barvnega odtenka.

Stopnja sijaja

Mat, G3

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Tehnični podatki

Tehnične značilnosti po DIN EN 1062:

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Največja zrna

< 100 µm, S1

Debelina suhega nanosa

100–200 µm, E3

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

(w-vrednost): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (nizka) W3

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

(sd-vrednost): < 0,14 m (visoka), V1
Z niansiranjem lahko pride do odstopanja tehničnih značilnosti.

Dopolnilni izdelki

Caparol Trocknungsbeschleuniger - Pospeševalec sušenja Caparol

Zimski aditiv za obdelavo in odpornost barve Muresko SilaCryl® proti jutranjemu dežju pri nizkih temperaturah od + 1 do približno + 10 °C. Za obdelavo glejte etiketo na pospeševalcu sušenja Caparol.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
--++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Novi in stari nepoškodovani kompozitni toplotno-izolacijski sistemi s površino iz umetne ali silikonske smole, apneno-cementni ometi(PII)/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2:
Stare omete mokro očistite z ustrezno metodo. Pri čiščenju z visokotlačnim čistilcem je lahko temperatura vode največ + 60 °C in tlak največ 60 barov. Po čiščenju upoštevajte zadostni čas sušenja. Premažite z barvo Muresko v skladu z vrsto nadometa po značilnostih podlage, ki so navedene v nadaljevanju.

Ometi iz skupine malt PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2:
Novi ometi so primerni za barvanje po ustreznem času, navadno po dveh tednih pri temperaturi približno + 20 °C in 65 % relativni zračni vlažnosti. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer zaradi vpliva vetra in dežja, je treba upoštevati bistveno daljši čas. Z dodatnim osnovnim premazom z izdelkom CapaGrund Universal se zmanjša nevarnost apnenčastega cvetenja pri alkalnih nadometih iz skupine malt PII oziroma PIII, kar omogoča barvanje že po sedmih dneh.
Stari ometi: Popravljena mesta ometa se morajo dobro vezati in posušiti. Na grobih, poroznih, vpojnih, rahlo peskastih ometih osnovni premaz premažite z izdelkom OptiGrund. Na močno peskastih ometih, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z izdelkom Dupa-grund, na kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemih s PS-ploščami pa s trdilcem za omet AmphiSilan.

Novi silikatni nadometi:
Premažite z izdelki iz našega silikatnega programa Sylitol.

Stare silikatne barve in ometi:
Trdno oprijete premaze očistite mehansko ali z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Neoprijete, preperele premaze odstranite s strganjem, brušenjem ali praskanjem. Premažite s trdilcem za omet AmphiSilan.

Porobeton z nosilnim starim premazom:
Nepoškodovane površine očistite. Osnovni premaz premažite z izdelkom CapaGrund Universal. Pri poškodovanih premazih predlagamo svoj program za zaščito zgradb Caparol.

Beton:
Betonske površine z nabrano umazanijo ali prašnato-zrnastim slojem očistite mehansko ali z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah osnovni premaz premažite z izdelkom CapaGrund Universal. Na grobih, poroznih, rahlo peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z globinskim premazom AmphiSilan Tiefgrund LF oziroma OptiGrund, na površinah, ki se prašijo, pa z izdelkom Dupa-grund oziroma s trdilcem za omet AmphiSilan.

Cementno vezane iverne plošče:
Zaradi visoke alkalnosti cementno vezanih ivernih plošč osnovni premaz premažite z izdelkom Disbon 481 EP-Uniprimer, da površino zaščitite pred apnenčastim cvetenjem.

Zid iz okrasne opeke:
Za premaz je primeren le z opeko obzidan zid ali zid iz opeke klinker brez drugih dodatkov. Vse razpoke v zidovju morajo biti fugirane, zid mora biti suh in brez soli. Osnovni premaz premažite z izdelkom Dupa-grund oziroma s trdilcem za omet AmphiSilan. Če se po vmesnem premazu pojavijo rjavi madeži, nadaljujte z brezvodno fasadno barvo Duparol.

Nosilni premazi z disperzijskimi barvami:
Umazane, kredaste stare premaze očistite z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Osnovni premaz premažite z izdelkom CapaGrund Universal. Pri drugačnem čiščenju (spiranje, ščetkanje, čiščenje s curkom) osnovni premaz premažite z izdelkom Dupa-grund, izolacijske plošče iz polistirola pa s trdilcem za omet AmphiSilan.

Nosilni premazi z ometi iz umetnih ali silikonskih smol:
Stare omete očistite s primerno metodo. Pri mokrem čiščenju pustite, da se površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušijo.

Nenosilni mineralni premazi:
Premaze temeljito in v celoti odstranite z brušenjem, ščetkanjem, strganjem, visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise in druge ustrezne ukrepe. Pri mokrem čiščenju pustite površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušiti. Osnovni premaz premažite z izdelkom Dupa-grund oziroma s trdilcem za omet AmphiSilan.

Nenosilni premazi z disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol:
Premaze temeljito in v celoti odstranite z ustrezno metodo, na primer mehansko ali z luženjem in nadaljnjim čiščenjem z visokotlačnim čistilcem, ter pri tem upoštevajte zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah osnovni premaz premažite z izdelkom CapaGrund Universal. Na peskastih površinah ometov, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z izdelkom Dupa-grund oziroma s trdilcem za omet AmphiSilan.

Površine, umazane z industrijskimi izpusti ali sajami:
Premažite z brezvodno fasadno barvo Duparol.

Sajaste ometane ali betonske površine:
Premažite z izdelkom PermaSilan NQG ali Cap-elast.

Površine s solnim cvetenjem:
Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite z izdelkom Dupa-grund oziroma s trdilcem za omet AmphiSilan. Pri barvanju površin s solnim cvetenjem ne dajemo nobenega jamstva za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

Napake:
Majhne napake popravite s fasadnim kitom Caparol. Večje napake (do 20 mm) najbolje popravite s kitom za obnove Histolith. S kitom obdelana mesta premažite z osnovnim premazom.

Postopek nanašanja

Obdelajte s čopičem ali pleskarskim valjem.
Za brezzračno brizganje barve Muresko SilaCryl® priporočamo izdelek Muresko Nespri-TEC, obdelan s postopkom brizganja Nespri-TEC.

Sestava nanosov

Glive in alge odstranite z vodnim curkom in pri tem upoštevajte zakonske predpise.
Površine sperite z izdelkom Capatox oziroma FungiGrund in pustite dobro posušiti.

Osnovni oziroma vmesni premaz:
Muresko, razredčen z največ 10 odstotki vode. Z dodatkom največ 10 odstotkov globinske impregnacije AmphiSilan-Tiefgrund LF lahko osnovni premaz pri obnovitvenih premazih v večini primerov opustite.

Zaključni premaz:
Muresko, razredčen z največ 5 odstotki vode. Če želite ohraniti strukturo grobega ometa, osnovni premaz razredčite z največ 15–20 odstotki vode, če želite pokrivni premaz, pa z največ 10 odstotki vode.

Poraba

Približno 200 ml/m2 za en premaz na gladki površini.
Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja. Natančno porabo ugotovite s preizkusnim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in okoliški zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 % relativni zračni vlažnosti je po 4–6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz.
Obdelana površina je popolnoma suha in primerna za obremenitev po približno treh dneh. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Ni primerno za vodoravne površine, ki so obremenjene z vodo.
Pri premazih na nepoškodovanih porobetonskih podlagah mora biti vrednost svetlosti večja od 30, pri kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemih pa večja od 20.
Pri fasadnih površinah, ki so zaradi posebnih lastnosti objekta ali neravnih vremenskih vplivov močneje obremenjene z vlago, kot je to običajno, obstaja povečana nevarnost razvoja gliv in alg. Muresko na površini ustvari poseben zaščitni film. Ta dolgotrajno zaščiti material pred pojavom gliv ali alg, trajanje učinkovanja pa je odvisno od pogojev objekta, kot sta na primer obsega razvoja in obremenitve z vlago. Zato razvoja alg in plesni ni mogoče trajno preprečiti. Za predpripravo površin pri pojavu alg in gliv lahko po čiščenju namesto izdelka OptiGrund uporabite izdelek FungiGrund.
Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (učinek pisanja). To je specifična značilnost vseh mat fasadnih barv.

Pri gostih, hladnih podlagah ali pri upočasnjenem sušenju zaradi vremenskih vplivov lahko zaradi obremenjenosti z vlago (dež, taljenje, megla) in pomožnih snovi na površini premaza nastanejo rumenkaste/prosojne, rahlo lesketajoče se in lepljive sledi odtekanja. Te pomožne snovi so vodotopne in se z zadostno količino vode, na primer po večkratnem močnem deževju, samodejno odstranijo. To nima negativnega vpliva na kakovost suhega premaza. Če površino kljub temu znova neposredno premažete, sledi odtekanja/pomožne snovi najprej navlažite in po kratkem času mehčanja temeljito v celoti odstranite. Dodaten osnovni premaz premažite z izdelkom CapaGrund Universal. Če izvajate premaz pri ustreznih vremenskih razmerah, se sledi odtekanja ne pojavijo.
Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS št. 25).

Izvedensko mnenje/atest

 • Odločba izdelka Muresko SilaCryl o gostoti difuzijskega toka vodne pare in stopnji vodoprepustnosti
 • Učinkovitost proti pojavu gliv in alg Muresko SilaCryl

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hranite zunaj dosega otrok! Pri zaužitju takoj poiščite pomoč zdravnika in pokažite embalažo ali etiketo izdelka, saj lahko pride do motenj črevesne flore. Ostanki izdelka ne smejo zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Pri brušenju uporabljajte prašni filter P2. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte ali kadite. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito splahnite z vodo. Pri obdelavi uporabljajte le čopič in pleskarski valjček.
Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Lahko povzroči alergijske reakcije. Ta izdelek je v skladu z uredbo EU 528/2012 (brez biocidnih proizvodov) in vsebuje naslednje biocidne snovi: karbendazim (CAS št 10605-21-7.), izoproturon (CAS-št. 34123-59-6), terbutrina (CAS št. 886-50-0), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ona (CAS št. 26530-20-1).

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma v komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (Kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 40 g/l VOC.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01 F

Deklaracija sestavin

Poliakrilna smola/polisiloksan, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, pomožna veziva, aditivi, sredstva za konzerviranje, zaščitna sredstva (oktilisotiazolinon, izoproturon, karbendazim, terbutrin).

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list