caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158577/050893_Muresko_nespri_SI.png

Muresko Nespri

Visoko kakovostna fasadna barva

Opis

Visoko kakovostna fasadna barva za gladke in strukturirane podlage. Edinstvena osnova SilaCryl® omogoča gradbenofizikalne vrednosti kot zelo dobro zaščito proti vlagi pri visoki prepustnosti za vodno paro in zadostni prepustnosti za CO2. Osnova SilaCryl® poleg tega zagotavlja enako raznolikost barvnih tonov, vremensko obstojnost, stabilnost proti kredanju in oprijemno trdnost kot visoko kakovostne čiste akrilatne barve. Na grobih ometih barvni premaz Muresko ohrani strukturo ali strukturirano površino izravna, odvisno od stopnje redčenja. Posebej je primeren tudi za obnavljanje nosilnih starih premazov na porobetonu pri montažnih gradbenih elementih iz porobetona.

Lastnosti

 • Visoko kakovostna fasadna barva tipa SilaCryl®
 • Z lastnostmi mineralnih barv
 • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
 • Vremensko obstojna barva
 • Vodoodbojna barva po DIN 4108
 • Zelo dobra zaščita proti dežju, ustreza razredu „nizka vodovpojnost" po standardu DIN EN 1062 z w-vrednostjo < 0,1 [kg/(m2 · h0,5 )].
 • Dobra paroprepustnost, ustreza razredu „visoka sposobnost za prehod vodne pare" po standardu DIN EN 1062, 2. del, z vrednostjo sd-H2O< 0,14 m
 • Odporna proti alkalijam, zato se ne umili
 • Preprosto obdelovanje
 • Odlično prekrije vrhove/konice in robove
 • vsebuje zaščito proti algam in glivam

Osnova materiala

Silikonska smola + disperzija čistega akrilata.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 12,5 kg, 25 kg

Barvni toni

Bela barva.
Muresko je mogoče niansirati z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AVA-Amphibolin. Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da preprečite razlike v barvnem tonu.
Stranka lahko naroči tudi niansiranje barve v tovarni. Možnost niansiranja v vseh barvnih kolekcijah: 3D-sistemu, CaparolColor, Alpinacolor, AmphiSilan/ Sylitol in še veliko drugih modernih barvnih tonih.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Ustrezne podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII:
Novi ometi naj se sušijo 2 do 4 tedne. Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Na grobo poroznih, vpojnih, nekoliko pesknatih ometih je potreben temeljni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF. Na močno vpojnih, moknatih ometih je potreben temeljni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Porobeton z nosilnim starim premazom:
Nepoškodovane površine samo očistite. Na vremensko postaranih premazih ali pri izraziti vpojnosti morate za predpremaz izbrati Primalon PM 200, razredčen z vodo v razmerju 1:5. Če je obstoječi premaz na porobetonu poškodovan, upoštevajte navodila v tehnični informaciji „Synthofein".

Beton:
Beton z oblogami umazanije ali moknatim slojem mehansko očistite ali odstranite umazanijo s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz s Primalon Universal Haftgrund. Na grobo poroznih, nekoliko pesknatih oziroma nekoliko vpojnih površinah je potreben temeljni premaz s Primalon Tiefgrund TB. Na moknatih površinah je potreben temeljni premaz s Primalon Tiefgrund TB.

Cementno vezane iverne plošče:
Zaradi visoke alkalnosti cementno vezanih ivernih plošč je potreben predpremaz s Capalac 2K-Uniprimer 481, ki preprečuje kristalizacijo apnenca („izcvetanje") (upoštevajte tehnično smernico BFS št. 3, odstavek 2.2.5).

Nosilni nanosi laka in disperzijskih barv:
Sijoče površine in lak pred barvanjem z barvo Muresko naredite bolj robate. Zamazane, kredaste stare premaze odstranite s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato jih grundirajte z izdelkom Primalon Universal Haftgrund. Pri drugih metodah čiščenja (spiranje, krtačenje, brizganje) uporabite za predpremaz Primalon Tiefgrund TB.

Nosilni disperzijski ometi:
Stare omete očistite na ustrezen način. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund LF.
Nove omete prebarvajte direktno brez predpremaza.

Nenosilne mineralne barve:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov ali drugih ustreznih ukrepov. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund TB.

Nenosilni laki, disperzijske barve ali disperzijski ometi:
Popolnoma odstranite na ustrezen način, na primer mehansko ali z luženjem in naknadnim čiščenjem z vročim komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz s Primalon Universal - Haftgrund. Na moknatih, pesknatih, vpojnih površinah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.

Površine, zamazane z industrijskimi izpusti ali sajami:
Premažite s fasadno barvo Synthesan, ki ne vsebuje vode (upoštevajte tehnični list).

Razpokane betonske površine:
Premažite z Disbocret 518 Flex - Finish (upoštevajte tehnični list).

Površine z „izcvetanjem":
Izstopanje soli odstranite na suho s krtačo. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev cvetenja.

Poškodovana mesta v podlagi:
Manjše poškodbe v podlagi popravite s fasadno izravnalno maso Primalon Fassadenspachtel. Popravljena mesta premažite z ustreznim predpremazom. Upoštevajte navodila v tehničnem listu.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje.

Sestava nanosov

Plesnive ali algaste obloge odstranite z vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox in pustite, da se dobro presušijo.

Osnovni oziroma vmesni premaz:
Barva Muresko, razredčena z največ 10 % vode.

Zaključni premaz:
Barva Muresko, razredčena z največ 5 % vode. Če želite ohraniti strukturo na robatih ometih, razredčite osnovni premaz z največ15 do 20 % vode, zaključni premaz pa z največ 10 % vode.

Poraba

Pribl. 200 do 300 g/m2 za 1 nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C – velja za podlago, zrak in barvo.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 3 dneh. Nižje temperature in višja zračna vlaga podaljšajo navedene časovne intervale.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,031
Tlak: 150 bar

Opozorilo

Pri barvanju fasade upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.
Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte je na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Pri obnavljanju obstoječih nepoškodovanih premazov na porobetonu morate izbrati indeks odboja svetlobe več kot 30. Muresko vsebuje zaščito filma proti algam in glivam. Ta dolgotrajno ščiti material proti algam/glivam, vendar je učinkovitost zaščite časovno omejena glede na pogoje na objektu, na primer glede na intenzivnost napada plesni in glede na obremenitev z vlago.
Zato barva Muresko ne more trajno preprečiti napada alg in gliv.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih snovi. Teh odpadkov ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija