caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165086/051264_Primasil_Fassadenfarbe_25kg_SI.png

Primasil Fassadenfarbe

Vremensko obstojna fasadna barva z mineralnim značajem.

Opis

Fasadna barva z nespremenljivo stabilno strukturo na osnovi posebej razvite kombinacije silikonske smole in veziv.
Izdelek je neprepusten za dež, uporablja se kot premaz s fasadno barvo z visoko prepustnostjo vodne pare na ometih in mineralnih podlagah, kot vzdrževalni premaz na trdno sprijetih silikatnih barvah in mat disperzijskih barvah, za uporabo na ometih iz umetne smole in nepoškodovanih toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih.

Lastnosti

 • Odporen na vremenske vplive
 • Redči se z vodo, je prijazen do okolja in nevtralnega vonja
 • Vodoprepusten (w-vrednost): <0,08 [kg/(m2 · h0,5)], ustreza razredu "nizka vodoprepustnost” po DIN EN 1062
 • Paroprepusten (sd-H2O-vrednost): < 0,06 m, ustreza razredu "visoka paroprepustnost” po DIN EN 1062-2
 • Visoko vodoodbojen
 • Ne povzroča napetosti, ni termoplastičen
 • Zmanjšuje umazanje fasade dolgotrajno čista fasada
 • CO2 - prepusten
 • Dobro krije
 • Obstojen proti agresivnim škodljivim snovem v zraku
 • Omogoča lahko in elegantno obdelovanje
 • Ne naredi filma, mikroporozen
 • Omogoča vzpostavitev kapilarno aktivne suhe cone

Osnova materiala

Emulzija iz silikonske smole.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 12,5 kg, 25 kg

Barvni toni

Bele barve kot skladiščeno blago.
Z nasičenimi barvami AmphiColor, v tovarni ali z napravo za strojno niansiranje Color Express.
Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih.
Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju.
Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne oz. serijske šarže.
Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve.
Glede na izbrani odtenek bo morda potrebno več nanosov od navedenih.

Stopnja sijaja

Mineralno mat.

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprt izdelek je možno skladiščiti 12 mesecev.

Gostota

1,52 g/cm³

Ustrezne podlage

Novi apneni beleži, ometi z apnenim cementom in cementni ometi maltne skupine P I, P II in P III:
Pred premazom s fasadno barvo morajo biti novi ometi suhi in popolnoma strjeni. Za nevtralizacijo premažite z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Peskaste ali moknate površine ter sigo morate odstraniti, nato grundirajte površino s koncentriranim predpremazom Primasil, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stari apneni beleži, ometi z apnenim cementom in cementni ometi skupine malte P Ic, P II in P III:
Močno zamazane podlage krepko skrtačite ali temeljito očistite z vročim parnim curkom. Nanesite koncentrirani predpremaz Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1 : 1.

Peskasta površina ometa:
Skrtačite v suhem stanju in nato grundirajte celotno površino s koncentriranim predpremazom Primasil, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stari mineralni premazi:
Trdno sprijete stare premaze, ki niso bili izpostavljeni vremenskim vplivom, očistite v suhem ali mokrem stanju. Odstranite mineralne premaze, ki so bili izpostavljeni vremenskim vplivom in jih nato grundirajte s koncentriranim predpremazom Primasil, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stare disperzijske barve in ometi:
Pri trdno sprijetih oziroma nekredastih disperzijskih barvah in ometih je treba upoštevati, da je oprijemljivost fasadne barve Primasil sicer dobra, vendar zaradi obstoječega starega premaza ni zagotovljena želena prepustnost za vodno paro. Slabo sprijete disperzijske barve in omete je treba odluščiti in odstraniti s parnim curkom.

Vlaknenocementne plošče:
Pri nepremazanih ploščah iz vlaknenega cementa, ki niso dovolj karbonatizirane, lahko pride do cvetenja, kar velja še zlasti za izvedbe v srednjih in temnih barvnih tonih. V tem primeru priporočamo izolacijski ali zaporni premaz s Capalac 2K-Uniprimer 481.

Priprava podlage

Podlage morajo biti suhe, brez umazanije, ločljivih substanc. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite umazanje ali močnejšo navlažitev zidovja.

Dvigajoča se vlaga:
Dvigajoča vlage v zidovju lahko prehitro uniči barvni fasadni premaz. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne izolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Capatect. Zlasti pri starejših objektih je dobra poteza vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravila ometa:
Pri popravilih odprtih razpok in poškodovanih površin ometa je treba paziti na to, da uporabljena malta za popravilo ustreza trdnosti in strukturi ometa, ki ga nameravate popraviti. Popravila ometa morajo biti pred premazom s fasadno barvo pretežno utrjena in suha. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjša pomanjkljiva mesta lahko naknadno popravite še s fasadnim polnilom Silitol.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Postopek nanašanja

Barvanje, valjčkanje ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10 %). Za kakovost NESPRI brez redčenja.

Sestava nanosov

Osnovni nanos (predpremaz):
Koncentrirani predpremaz Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1:1.

Vmesni in končni nanos:
Fasadna barva Primasil Fassdenfarbe, razredčena z vodo do največ 10 %, pri postopku NESPRI brez redčenja.

Poraba

Približno 200 do 350 g/m2 na nanos na gladki podlagi, če je površina robata pa ustrezno več (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura med obdelovanjem in sušenjem – zrak, material in podlaga:
Ne delajte na temperaturi pod + 5 °C, neposrednimi sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Upoštevajte nevarnost slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površina suha po 2 do 3 urah, po 12 urah jo lahko ponovno premažete. Pri nizkih temperaturah in višji zračni vlagi se čas sušenja ustrezno podaljša.

Čiščenje orodja

Po končani uporabi takoj z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Nanos airless:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021 - 0,023"
Tlak: 150 - 180 bar

NESPRI:
Kot brizganja: 20 - 30°
Šoba: 0,017 - 0,019"
Tlak: 160 - 180 bar

Opozorilo

Vidne delovne prehode lahko preprečite tako, da celotno površino obdelate naenkrat mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.
Specialne lastnosti izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v premazu lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lis (lom polnila). Gre za specifično lastnost vseh mat fasadnih barv, ki pa nikakor ne poslabša kakovosti barvnega premaza.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.
S premazno-tehničnimi sredstvi lahko premažete samo brezhibne toplotnoizolacijske kontaktne sisteme (TIKS). Pomanjkljive površine morate prej sanirati po standardu ÖNORM B 6410 (priloga C). Na TIKS z EPS-izolacijo (stiroporom) ne smete uporabljati grundirnih sredstev (predpremazov) z vsebnostjo topil!
Pri izvedbi barvnih premazov mora indeks odboja svetlobe znašati > 25.

Potekle sledi pomožnih snovi (omočil):
Na tesnih, hladnih podlagah ali pri upočasnjenem sušenju pod vplivom vremena se zaradi vlage (dež, rosa, megla) lahko pojavijo sledi pomožnih snovi (omočil) na površini premaza.
Videti so kot rumenkaste/prozorne, nekoliko lesketajoče, lepljive potekle sledi. Te pomožne snovi so topne v vodi, zato se samodejno izmijejo z ustrezno količino vode, na primer po večkratnem močnem nalivu. Kakovost posušenega barvnega premaza zaradi tega ni trajno prizadeta.
Če bi se kljub temu odločili za prebarvanje, te potekle sledi pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega.
Dodatno grundirajte podlago.
Če fasadno barvo nanašate v ustreznih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi pomožnih snovi ne pojavijo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (Kat. A/c): znaša 40 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Silikonska smola, disperzija iz akrilne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, pomožno sredstvo za oblikovanje filma, dodatki, sredstvo za konzerviranje, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list