caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165085/051263_Carbosol_compact_25kg_SI.png

CarboSol Compact

Visoko kakovostna fasadna barva za poenotenje strukture, mikroarmirana s karbonskimi vlakni

Opis

Polnilna fasadna barva na osnovi silakrila in silikonske smole, mikroarmirana s karbonskimi vlakni. Zlasti je primerna za sijoče premaze s poenoteno strukturo in za zapolnjevanje finih, tehnično pogojenih razpok v ometu. CarboSol Compact se uporablja za izredno vodoodbojne, zelo dobro pokrivne in visoko paroprepustne fasadne premaze trdno sprijetih silikatnih barvah, mat disperzijskih barvah, disperzijskih ometih in intaktnih kontaktnih fasadah, tj. toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih. Združuje prednosti uveljavljenih disperzijskih barv s prednostmi klasičnih silikatnih barv.

Lastnosti

 • Vremensko obstojno
 • Redčljivo z vodo, prijazno do okolja in nevtralnega vonja
 • Vodoprepustnost (w-vrednost): <0,07 [kg/(m2 · h0,5)], ustreza razredu "nizka vodoprepustnost" po DIN EN 1062
 • Paroprepustnost (sd-H2O-vrednost): < 0,03 m, ustreza razredu "visoka paroprepustnost" po DIN EN 1062-2
 • Zelo dobra pokrivnost
 • Izjemno vodoodbojen učinek vodnih kapljic zmanjšuje zamazanje fasade 
 • Samočistilni učinek na podlagi posebnih fotokatalitično delujočih pigmentov
 • Za zapiranje finih, tehnično pogojenih razpok na ometu
 • Obstojno proti agresivnim škodljivim snovem iz zraka 
 • Ne tvori filma, mikroporozno
 • Mikroarmirano s karbonskimi vlakni

Osnova materiala

Emulzija silakrilno-silikonske smole.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 25 kg

Barvni toni

Bele barve kot blago na skladišču.

Niansiranje
Z nasičenimi barvami AmphiSilan ali z napravo za strojno niansiranje Color Express. Pripravo temnih odtenkov naročite v tovarni.
Sijoči, intenzivni barvni odtenki, na primer rumena, oranžna, rdeča barva itn., imajo manjšo pokrivno moč. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev.

Gostota

1,45 g/m3

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Novi ometi morajo biti površinsko suhi in popolnoma utrjeni. Moknate površine in morebitne sigaste sloje je treba prej odstraniti in podlago grundirati z nerazredčenim temeljnim premazom CarboSol Grund.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Močno zamazane ali algaste podlage temeljito očistite s krtačo ali vročim parnim curkom. Grundirajte z nerazredčenim temeljnim premazom Carbosol Grund.

Ometi, s katerih površinsko odpada pesek:
Suho površino obdelajte s krtačo in celotno površino premažite z nerazredčenim temeljnim premazom CarboSol Grund.

Stari mineralni premazi:
Trdno sprijete in nepoškodovane stare mineralne premaze očistite na suho ali mokro. Če je mineralni premaz poškodovalo vreme, ga odstranite in podlago premažite z nerazredčenim temeljnim premazom CarboSol Grund.

Stare disperzijske barve in ometi:
Za trdno sprijete in nekredaste disperzijske barve in omete velja, da se fasadna barva CarboSol Compact nanje sicer dobro prime, vendar pa želena stopnja paroprepustnosti ni zagotovljena zaradi stare podlage. Slabo sprijete disperzijske barve in omete morate odstraniti z luženjem in parnim curkom.

Vlakneno-cementne plošče:
Pri barvanju surovih vlakneno-cementnih plošč lahko pride do kristalizacije, če plošče še niso dovolj karbonizirale, zlasti pri srednje temnih in zelo temnih barvnih tonih. Zato za te plošče priporočamo izolirni oziroma zaporni premaz z izdelkom
Capalac 2K Uniprimer 481. Nove, še nemontirane vlakneno-cementne plošče torej premažite z vseh strani s Capalac 2K Uniprimer 481.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč/zidni venci, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejšo navlažitev zidovja.

Dvigajoča se vlaga:
Zaradi dvigajoče se vlage v zidovju se barvni premazi lahko prehitro uničijo. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne izolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Capatect. Zlasti pri starejših objektih je dobra rešitev vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred premazovanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajnost barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Redčenje

S čisto vodo do največ 10 %.

Sestava nanosov

Temeljni nanos (predpremaz): CarboSol Grund brez redčenja.
Vmesni in pokrivni nanos: CarboSol Compact, razredčen z največ 10 % vode.

Poraba

Približno 250–400 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem ne sme pasti pod + 5 °C, ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je nanos po kakih 4 urah površinsko suh in odporen proti dežju, naslednji nanos lahko sledi po 12 urah. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem ali z valjčkom.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Izdelek ni primeren za nanašanje na lak, PVC in les.

Carbosol Fassadenfarbe Compact ima algicidno in fungicidno zaščito filma. Ta dolgotrajno ščiti material proti algam/glivam, vendar je učinkovitost zaščite časovno omejena glede na pogoje na objektu in odvisna od intenzivnost napada plesni in obremenitve z vlago. Zato barva ne more trajno preprečiti napada alg in gliv.

Specialne lastnosti izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (prelom polnila). Gre za specifično lastnost vseh mat fasadnih barv, ki pa nikakor ne poslabša kakovosti barvnega premaza.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Potekle sledi pomožnih snovi (omočil):
Pri tesnih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo rumenkasto/prozorno in nastanejo nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi. Te pomožne sestavine so namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno izmivajo, na primer večkratnih močnejših padavin. Kakovost posušenega barvnega premaza zaradi tega ni trajno prizadeta. Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Dodatno grundirajte podlago. Če izdelek nanašate v ugodnih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko povzroči alergijske reakcije. Zahtevajte varnostni list.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje: < 1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Silikonska smola, karbonska vlakna, disperzija akrilne smole, titanov oksid, kalcijev karbonat, silikati, pomožno sredstvo za film, aditivi, konzervansi, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list