caparol_pim_import/caparol_si/products/image/180118/054454_synthesan_duparol_w_SI.png

Synthesan Duparol-W

Ne vsebuje vode, mat, ne povzroča napetosti, z zaščitnim filmom

Predvidena uporaba

Fasadna in notranja barva, ki ohranja strukturo podlage, na osnovi polimerizirane smole. Reši vse probleme na kritičnih podlagah. Duparol W vsebuje tudi konzervans proti napadu in poškodbam, ki jih povzročijo alge in glive. Omogoča obdelovanje tudi pri temperaturah pod 0 °C.

Lastnosti

  • Vremensko obstojna 
  • Ne vsebuje vode
  • Vodoprepustnost (w-vrednost): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)], ustreza razredu "nizka vodoprepustnost" po DIN EN 1062
  • Prepustnost za vodno paro (sd-H2O-vrednost): 0,14–1,4 m , ustreza razredu "srednjaprepustnost za vodno paro" po DIN EN 1062-2
  • Skoraj brez napetosti
  • Alkalijsko odporna, zato se ne umili 
  • Zaščitni film proti algam in glivam 
  • Ni občutljiva za zmrzal med skladiščenjem in obdelovanjem 
  • Visoko pokrivna

Osnova materiala

Polimerizirana sintetična smola.

Pakiranje/velikost embalaže

12,5 litra

Barvni toni

Bele barve kot skladiščeno blago.

Niansiranje
Samo z ustreznimi niansirnimi pastami, ki ne vsebujejo topil (do največ 2 %). Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Možnost tovarniškega niansiranja (skupina barvnega tona I).
Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne šarže.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.
Ne hranite v bližini radiatorjev!

Mokra obraba

Pralna barva 1. razreda

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

Pribl. 20 g/m3

Ustrezne podlage

Zunanje površine:
Novi visoko hidravlični apneni in apneno-cementni ter cementni ometi iz maltnih skupin P II in P III:
Novi ometi morajo biti na površini suhi in popolnoma strjeni (pustite jih nepremazane dva do štiri tedne). Odstranite površine, ki ob brisanju puščajo sledi, in morebitno sigasto skorjo. Skrbno obdelajte s krtačo. Uporabite predpremaz Primalon Tiefgrund TB, ki naj se obilno vpije v podlago do zasičenosti.

Ometi s površinsko odpadajočim peskom:
Skrbno obdelajte s krtačo. Uporabite predpremaz Primalon Tiefgrund TB, ki naj se obilno vpije v podlago do zasičenosti.

Beton:
Odstranite nečistoče, opažno olje, mast in vosek z visokotlačnim čistilnikom ter razmaščevalnimi sredstvi. Večje pomanjkljivosti/izbita mesta zapolnite z ustrezno malto za popravke. Na vremensko postaranem betonu je potreben predpremaz Primalon Tiefgrund TB.

Stari apneni, cementni in mineralni barvni premazi:
Odstranite mehansko in posesajte prah. Sledi predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB – dvakratni nanos mokro v mokro, da se predpremaz obilno vpije v podlago do zasičenosti.

Stari brezhibni premazi z disperzijskimi, oljnimi in lak barvami ter disperzijski ometi (z izjemo površin na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih):
Dobro očistite, preverite nosilnost premaza, oljne in lak barve mehansko obrusite, da so bolj robate oziroma uporabite ustrezno topilo/lužilo. Stare premaze vedno preberite, ali so združljivi s Sythesanom.

Trdno sprijeti, kredasti premazi z disperzijskimi, oljnimi in lak barvami ter disperzijski ometi (z izjemo površin na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih):
Obdelajte na suho s krtačo, grundirajte s predpremazom Primalon Tiefgrund TB in počakajte, da se premaz dobro presuši.

Luščeči se in razpokani premazi z disperzijskimi, oljnimi in lak barvami ter disperzijski ometi (z izjemo površin na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih):
Popolnoma odstranite z ustreznimi lužili: na primer z lužilom Primalon Grüner Abbeizer, upoštevajte delovno navodilo. Razlužene surove površine nato po 1 do 2 dneh sušenja grundirajte s predpremazom Primalon Tiefgrund TB.

Vlakneni cement:
Odstranite prah, uporabite za predpremaz Primalon Tiefgrund TB, ki naj se obilno vpije v podlago do zasičenosti. Na prostem vgrajene plošče grundirajte z vseh strani, tudi vse rezane robove. Pri premazih na azbestnih ploščah upoštevajte tehnično smernico BFS št. 14.

Lesene plošče, mediapan, iverka in vezane plošče:
Fasadno barvo Synthesan lahko na teh podlagah uporabljate samo v notranjih prostorih. Povoskane plošče je treba obrusiti.

Notranje površine:
Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave ali predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih ometih z odpadajočim peskom je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Uporabite predpremaz Primalon Tiefgrund TB. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in odstranite prah.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Na vpojnih ploščah uporabite za predpremaz Primalon Tiefgrund TB.

Mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance. Les in leseni materiali: Povoskane plošče morate dobro obrusiti in odstraniti prah.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Če pa ima nosilni premaz sijočo ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato.

Nenosilni premazi:
Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne sloje morate odstraniti.

Tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Manjša poškodovana/izbita mesta:
Po ustrezni pripravi popravite površine s polnilno maso Synthesa Füllspachtel, Synthesa Handspachtel Easy ali SynthoMur po predpisanem delovnem postopku in po potrebi nato še grundirajte.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.
Površine z intenzivnimi nikotinskimi, maščobnimi, oljnimi ali sajavimi madeži najprej očistite z razmaščevalnim čistilom in pustite, da se dobro posušijo.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč/zidni venci, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejše vlaženje zidovja.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred premazovanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajnost barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Sestava nanosov

Osnovni oziroma zaključni premaz: z barvo Duparol-W, razredčeno z največ 5 % razredčila Capalac Streichverdünnung 200.

Poraba

Približno 200 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: možnost obdelovanja tudi pri temperaturah pod 0 °C, če je podlaga suha in brez ledu. Ne uporabljajte na direktni sončni pripeki, v dežju ali močnem vetru. Za brezhibno obdelovanje pri nizkih temperaturah naj bo temperatura materiala vsaj +10 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 12 površinsko suha in pripravljena za premazovanje in odporna proti dežju. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Pripomočki za mazanje ali valjčki, ki so odporni proti topilom.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z utekočinjevalnim sredstvom Dupa-inn Verflüssiger ali razredčilom Capalac Streichverdünnung 200 (nadomestek terpentina).

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!

Zaščitno prekrivanje:

Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:

Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.

Popravki:

Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Posebna navodila:
V prostorih, namenjenih za proizvodnjo ali skladiščenje živil in pijač, je prepovedano uporabljati barve na osnovi topil, razen če je proizvodnja ustavljena oz. skladišče izpraznjeno v času renovacije in sušenja, ki traja 28 dni.
V prostorih, ki so obremenjeni z vodno paro, priporočamo en nanos Synthesan Rapidomatta. Pri obdelovanju poskrbite za zadostno prezračevanje.

Alge in glive:

Pri barvi Synthesan Duparol-W gre za izdelek, ki vsebuje posebne učinkovine proti napadu in razraščanju gliv in alg na površini premaza. Te dolgotrajno ščitijo premaz proti algam/glivam, vendar je učinkovitost zaščite časovno omejena glede na pogoje na objektu in odvisna od intenzivnost napada plesni in obremenitve z vlago. Zato barva ne more trajno preprečiti napada gliv in alg. Površine, ki so jih že napadle alge ali glive, morate po čiščenju premazati z zaščitnim sredstvom Capatox.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. Posode hranite tesno zaprte. Ozemljite posode in lakirni sistem/napravo. Uporabljajte samo orodje, ki ne povzroča iskrenja. Izvedite ukrepe proti elektrostatični naelektritvi. Preprečite sproščanje v okolje. Nosite zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. Zajemite uhajajoče količine. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Sperite kožo z vodo oz. pod prho. Hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem. Uporabite električno opremo, prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo itn., ki je odporna proti eksplozijam.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 430 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Polimerizirana sintetična smola, titanov dioksid, silikati, kalcijev karbonat, alifatski in aromatski ogljikovodiki, aditivi, konzervans filma.

Druge opombe

Koda odpadka: 55 502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: UN 1263 barva, 3. razred, III.
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: Ne velja.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija