caparol_pim_import/caparol_si/products/image/156490/050739_silitol_streichputz_25kg_SI.png

Silitol Streichputz

Z vodo redčljiva, mineralna in polnilna fasadna barva

Predvidena uporaba

Polnilna fasadna barva na osnovi kalijevega vodnega stekla, z organskimi stabilizatorji. Posebej primerna kot barvni premaz za izenačitev strukture na starih mineralnih in silikatnih barvah ter za še surove/nepremazane omete.

Lastnosti

  • Vremensko obstojna
  • Redčljiva z vodo in prijazna do okolja
  • Vodovpojnost (w-vrednost): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)], ustreza razredu "nizka vodovpojnost" po DIN EN 1062
  • Paroprepustnost (sd-H2O-vrednost): < 0,14 m, ustreza razredu "visoka prepustnost za vodno paro" po DIN EN 1062-2
  • Za zapiranje finih, tehnično pogojenih razpok na ometu.
  • Osnova veziva: Vodno steklo z organskimi stabilizatorji.

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg

Barvni toni

Bele barve kot skladiščeno blago.

Niansiranje:
Z nasičenimi barvami Histolith® Volltonfarben ali tovarniško niansiranje.

Stopnja sijaja

Mineralno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Približno 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Gostota

1,58 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Novi ometi naj ostanejo nepremazani 2 do 4 tedne, odvisno od vremenskih razmer, da se dovolj strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Močno zamazane površine temeljito očistite s krtačo ali vročim parnim curkom. Po potrebi nanesite predpremaz s koncentratom Silitol Konzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Ometi s površinsko odpadajočim peskom:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino grundirajte s Silitol Konzentratom, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Ne več trdno sprijete, vremensko postarane mineralne barve odstranite, nanesite Silitol Konzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Stare disperzijske barve in ometi:
Silikatne barve se ne morejo sprijeti s takimi podlagami (ne okremenijo). Zato morate disperzijske premaze popolnoma odstraniti z luženjem in vročim parnim curkom .

Obdelava naravnega kamna:
Kamni morajo biti vedno trdni, čisti, suhi in brez kristalizacije soli ("cvetenja").

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč/zidni venci, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejše vlaženje zidovja.

Dvigajoča se vlaga:
Zaradi dvigajoče se vlage v zidovju se barvni premazi lahko prehitro uničijo. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne izolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Capatect. Zlasti pri starejših objektih je dobra rešitev vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred premazovanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel. Površine s kristalizacijo soli (»cvetenje«):
Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajnost barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Priprava materiala

Redčenje: S čisto vodo (do 10 %).

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali valjčkanje z valjčkom.

Sestava nanosov

Osnovni nanos: Silitol Konzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1:1.
Vmesni in zaključni nanos: Silitol Streichputz, razredčen z največ 10 % vode.

Poraba

Pribl. 500–800 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod +7 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi upoštevajte 12-urni premor med posameznimi premazi. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.
Specialne lastnosti izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Gre za specifično lastnost vseh mat fasadnih barv, ki pa nikakor ne poslabša kakovosti barvnega premaza.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Potekle sledi pomožnih snovi (omočil):
Pri tesnih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo rumenkasto/prozorno in nastanejo nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi. Te pomožne sestavine so namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno izmivajo, na primer večkratnih močnejših padavin. Kakovost posušenega barvnega premaza zaradi tega ni trajno prizadeta. Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Dodatno grundirajte podlago. Če izdelek nanašate v ugodnih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.

Barva mi primerna na lakirani podlagi, disperzijskih barvah, PVC-ju, čistih mavčnih ometih in lesu.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.

Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Deklaracija sestavin:
Vodno steklo, akrilna disperzija, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, aditivi, voda.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS:
v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 10 g/l HOS.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija