caparol_pim_import/caparol_si/products/image/114583/041580_meradur_fassadenkalkfarbe.png

Meradur Fassadenkalkfarbe

Visokokakovostna, gotova apnena barva za naravno zaščito fasade.

Opis

Apnena fasadna barva Meradur je apnena barva, obogatena s specialnimi dodatki, primerna za nove in vzdrževalne opleske na starih in novih fasadah. Zlasti je primerna za barvanje in vizualno oblikovanje zgodovinskih zgradb na področju spomeniškega varstva kot barva za tradicionalno izvedbo fasadnih opleskov na kmečkih stanovanjskih/gospodarskih objektih in novogradnjah.

Lastnosti

  • apneno mat
  • ne tvori filma
  • visoko paroprepustna barva
  • dobra pokrivnost
  • preprosto obdelovanje
  • brez dodatkov fungicidnih sredstev dolgotrajno zavira rast alg in gliv

Osnova materiala

Kalcijev hidrat in manjše količine organskih dodatkov.

Pakiranje/velikost embalaže

Meradur Innenkalkfarbe (apnena barva): 25 kg
Meradur Abtönfarben (barve za niansiranje): 2 kg

Barvni toni

Bela kot blago na skladišcu. Rumena, schönbrunnsko rumena, zlatooker, oksidno rdeča, vandykovsko rjava, kobaltno modra, oksidno zelena, umbra, oksidno crna.
Posebni toni na zahtevo!

Stopnja sijaja

Apneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Ustrezne podlage

Novi in stari apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin PI do PIII:
Novi ometi naj čakajo na oplesk kak teden. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari mineralni premazi:
Trdno sprijete stare premaze očistite na suho ali mokro. Stare mineralne premaze, ki niso trdno sprijeti s podlago, odstranite z brušenjem ali strganjem.

Površine, prekrite z mahom ali algami:
Mah in alge mehansko odstranite. Površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox in pustite, da se dobro presušijo.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da reparaturna malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravljena mesta se morajo pred nanosom barve dobro strditi.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, čista, suha in nosilna.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo.

Sestava nanosov

Osnovni in zaključni premaz:
Fasadno apneno barvo Meradur Fassadenkalkfarbe razredčite primerno apneni barvi in glede na vpojnost podlage. Da izključite nastanek sigastih madežev, nanašajte barvo Meradur Fassadenkalkfarbe vedno v tankem sloju oziroma jo dobro razmažite.

Poraba

Okoli 400 do 700 g/m2 za osnovni in zaključni premaz na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja (okvirna vrednost brez jamstva – točno porabo vedno ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Ne sme pasti pod + 7 °C. Ne delajte na direktni sončni pripeki, visokih temperaturah, močnem vetru, ekstremno visoki zračni vlagi, mokri megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite fasado z mrežami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-relativni zračni vlagi je barva površinsko suha po 4 do 6 urah, naslednji nanos po 12 urah. Apnene barve se sušijo kemično z vezavo ogljikovega dioksida iz zraka in fizikalno z izhlapevanjem in odbijanjem vode. Glede na temperaturo in vlažnost zraka lahko karbonatizacija traja daljše obdobje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Zaščitno pokrivanje:
Okolico delovne površine morate skrbno pokriti. Obrizgane sosednje površine takoj očistite s čisto vodo, drugače lahko apnena barva razžre površino.

Posebna navodila:
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Niansirani opleski s fasadno barvo Meradur Fassadenkalkfarbe se lahko neenakomerno sušijo, kar je sicer značilnost vseh mineralnih barv. Glede na stanje podlage in vremenske vplive so mogoča odstopanja barvnega tona in madeži. Priporočamo predhodno izvedbo na testni površini, tudi za preskus združljivosti barve s podlago. Fasadna barva ni primerna za vodoravne ali nagnjene površine, ki so izpostavljene vodi. Ne uporabljajte na lakih, umetnih masah in lesu.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za komercialno rabo!
Nevarnost hudih poškodb oči. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite zamazano, prepojeno obleko in kožo takoj izperite z obilo vode in mila. Pri delu nosite primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta material in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališca nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list