caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165087/051265_Primalon_Streichputz_25kg_SI.png

Primalon Streichputz

Močno polnilna plastična fasadna barva

Opis

Močno polnilna plastična fasadna barva na osnovi disperzije iz umetne smole. Posebej primerna za debeloslojne finoplastične fasadne premaze in za izravnavanje hrapavih in neenakomerno zaribanih ometov. Ni primerna za obnovo kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov.

Lastnosti

  • Odporna proti vremenskim vplivom
  • Se redči z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Vodoprepustnost (w-vrednost): 0,1-0,5 [kg/(m2 · h0,5)], ustreza razredu srednje vodoprepustnosti po DIN EN 1062
  • Paroprepustnost (sd-H2O-vrednost): 0,14 - 1,4 m, ustreza razredu srednje difuzije vodne pare po DIN EN 1062-2
  • Za polnjenje tehničnih razpok v ometu
  • Pri debelih slojih se posuši brez razpok
  • Neznatne napetosti v materialu

Osnova materiala

Akrilat.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 25 kg.

Barvni toni

Bele barve, blago v skladišču.

Niansiranje:
S polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije CaparolColor ali AmphiColor. Temnejši odtenki se zmešajo v tovarni. Če barvo niansirate sami, zmešajte vso potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke. Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonihpriporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Stopnja sijaja

Mat.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta se lahko skladišči do 12 mesecev.

Gostota

1,68 g/cm³

Ustrezne podlage

Novi visokohidravlični apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine PII in PIII:
Površina novih ometov mora biti pretežno strjena in suha (ometi ostanejo nepremazani 2–4 tedne). Prašnate površine in morebitne sloje sige odstranite. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom LF.

Stari trdni, tudi praskani, brizgani in plemeniti ometi:
Zelo umazane površine očistite z visokotlačnim čistilnikom. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom LF.

Ometi s prašnato površino:
Temeljito sščetkajte. Osnovni premaz enkrat do dvakrat na debelo premažite s Primalon Tiefgrundom TB.

Težki beton (nepremazan):
Umazanijo zaradi opažnega olja, maščobe in voska očistite z visokotlačnim čistilnikom z dodatkom sredstev za odstranjevanje maščob. Večja poškodovana mesta obdelajte z ustrezno malto za popravila. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB. Za železobetonske fasadne površine priporočamo uporabo premaznih sredstev, ki zavirajo CO2, na primer barvo za beton DISBOCRET 515, univerzalno barvo Capalac, univerzalno akrilno barvo Primalon in pri armiranju razpok DISBOCRET 518 Flex-Finish. Za pripravo podlage upoštevajte tehnično informacijo.

Stari apneni, cementni in mineralni barvni premazi:
Mehansko odstranite. Osnovni premaz enkrat do dvakrat na debelo premažite s Primalon Tiefgrundom TB.

Stari nepoškodovani disperzijski, oljni in lakasti barvni premazi ter ometi iz umetnih mas (razen površin kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov):
Dobro očistite in preverite nosilnost. Oljne in lakaste barve hrapavo obdelajte (mehansko ali z ustreznimi sredstvi za ločevanje od podlage).

Trdno oprijeti, vendar kredasti disperzijski, oljni in lakasti barvni premazi:
Suho sščetkajte; osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom LF.

Oluščeni in razpokani disperzijski, oljni in lakasti barvni premazi ter ometi iz umetnih mas (razen površin kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov):
Povsem odstranite. Po čiščenju z visokotlačnim čistilnikom pustite sušiti 1–2 dni, zatem pa osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB. Nadaljnje premaze premažite šele po 1–2 dnevih sušenja, odvisno od vremenskih razmer.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brizganjem (oziroma s tlačno posodo).

Redčenje

Z vodo (največ 10 odstotkov).

Sestava nanosov

Osnovni premaz: premazni omet Primalon, razredčen z 10 odstotki vode.
Zaključni premaz: premazni omet Primalon, razredčen z vodo na želeno obdelovalno gostoto.

Poraba

Približno 300–600 g/m2 za en premaz (orientacijska vrednost brez jamstva, natančno porabo določite na preizkusni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi:
ne nanašajte pri temperaturah pod +5 °C, pri neposredni sončni svetlobi, dežju ali močnem vetru. Pazite na nevarnost nočne zmrzali!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po 4 – 6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz, po 24 urah odporno proti dežju. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ta čas podaljša.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom.
Ni primerno za vodoravne površine, ki so obremenjene z vodo.
Da se ohranijo posebne lastnosti, izdelka ne mešajte z drugimi izdelki.

Zaščita okoliških površin:
Okolico površin, ki jih nameravate obdelati, zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino, dobro zaščitite. Barvne brizge takoj sperite z vodo.

Razlike v barvnih odtenkih:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnosti površine ipd. lahko nastanejo madeži oziroma razlike v barvnih odtenkih premaza.

Obstojnost barvnih odtenkov:
Zaradi okoljskih vplivov, časa, učinkovanja UV-žarkov in vlage itd. lahko na površini premaza s časom nastanejo razlike v barvnih odtenkih.

Učinek pisanja:
Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (učinek pisanja). To je specifična značilnost vseh mat fasadnih barv, ki ne vpliva na kakovost premaza.

Popravila:
Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so tudi ob uporabi originalnega premaza neizogibne.

Sledi izločanja pomožnih snovi:
Pri gostih hladnih podlagah ali pri upočasnjenem sušenju zaradi vremenskih vplivov lahko zaradi vlage (dež, taljenje, megla) in pomožnih snovi na površini premaza nastanejo rumenkaste/prosojne rahlo lesketajoče se lepljive sledi odtekanja. Te pomožne snovi so vodotopne in se z zadostno količino vode, na primer po večkratnem močnem deževju, samodejno odstranijo. To nima trajnega negativnega vpliva na kakovost suhega premaza.
Če površino kljub temu znova neposredno premažete, sledi odtekanja/pomožne snovi najprej navlažite in po kratkem času mehčanja v celoti temeljito odstranite. Premažite dodatni osnovni premaz. Če premaz nanašate v ustreznih vremenskih razmerah, se sledi izločanja ne pojavijo.

Priprava podlage:
Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte ÖNORM B ÖNORM B 3430, del 1.

Konstrukcijski ukrepi:
Izstopajoče gradbene dele, kot so zidni venci, okenske police, zgornji deli zidu itd., je treba strokovno zaščititi pred umazanijo in prekomernim premočenjem sten.

Razvoj alg in plesni:
Če se pojavijo alge ali plesen, površine očistite z vodnim curkom in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Površine zatem na debelo premažite s sredstvom Capatox in jih pustite, da se posušijo. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravila ometa:
Pri popravilu odprtih razpok in poškodovanih površin ometa mora imeti malta za popravilo podobno trdnost in strukturo kot predhodni omet. Popravljeni deli ometa morajo biti pred premazom pretežno strjeni in suhi. Popravljena mesta za nevtralizacijo omočite s Histolith Fluatom. Manjše napake lahko izravnate s fasadnim kitom Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel.

Površine s solnim cvetenjem:
Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB. Pri premazu površin s solnim cvetenjem ne jamčimo za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Namenjeno le za profesionalno uporabo.
Ta izdelek po Zakonu o kemikalijah ni nevaren pripravek in zanj ni obvezno označevanje. Kljub temu upoštevajte previdnostne in higienske ukrepe, ki so običajni za delo s kemikalijami. Hranite zunaj dosega otrok!

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Da se ohranijo posebne lastnosti, izdelka ne mešajte z drugimi izdelki. Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom.

Zmes vsebuje 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on(3: 1). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, kalcijev karbonat, titanov oksid, silikati, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija