caparol_pim_import/caparol_si/products/image/143642/047385_caparol_acrysil_15lt_HR.png

Caparol Acrysil

S siloksanom ojačana akrilna fasadna barva.

Predvidena uporaba

Caparol Acrysil je posebno primeren za nove neobdelane omete in za prenovo premazov na dobro oprijemljivih starih premazih in trdnih ter oprijemljivih starih premazih in trdnih ter nosilnih podlagah.
Okrepitev s siloksanom omogoča optimalno zaščiito pred vlago oz. visoko paroprepustnost in prepustnost CO2.

Lastnosti

  • Se redči z vodo, prijazna do okolja in šibkega vonja
  • Odporna na vremenske vplive
  • Ustreza 2. razredu „dobra vodoodpornost” po DIN EN 1062-3, z vrednostjo w 0,1-0,5 kg/(m2 x h0,5
  • Dobra razpršitev, ustreza razredu 2, „srednja difuzija vodne pare” po EN ISO 7783-2 z vrednostjo sd H2O od 0,14 do 1,4 mm

Pakiranje/velikost embalaže

5 l, 15 l

Barvni toni

Bel, kot skladiščni izdelek.

Niansiranje:
Z Alpinacolorom ali barvami AVA Amphibolin v polnih tonih ali odtenkih. Temne barvne tone vam lahko zmešamo v tovarni. Ko želite sami pripraviti odtenek barve, pomešajte barve med sabo, da preprečite razlike v tonu barve.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem in ne sme zmrzniti. Originalno zaprto do 12 mesecev.

Ustrezne podlage

Nove visoko hidravlične apnenice, ometi iz apnenega cementa in cementa skupine malte P II und P III::
Novi ometi morajo biti na povšini suhi in pretežno vezani (pustite jih od 2 – 4 tedne brez premaza). Odstranite obrisne ali mokaste zgornje povšine in morebitni sloj sintre (sige). Grundiranje s Primalon Tiefgrund LF.

Stare oprijemljive omete, tudi zaribane, brizgane in kvalitetne omete:
Močno onesnažene povšine temeljito očistite z visokotlačnim čistilcem. Z debelim slojem nanesite na mesta, kjer so jih napadle alge, nerazredčen Capatox in pustite, da učinkuje približno 24 ur, nato sledi grundiranje s Primalon Tiefgrund TB.

Na površini peščeni ometi:
Temeljito skrtačite. Izdaten enkraten do dvakraten nanos premaza za grundiranje s Primalon Tiefgrund-om TB mokro na mokro in počakati, da se dobro vpije.

Težki beton (brez premaza):
Odstranite nečistočo madeža od ločilnega olja za opaž, masti in voska z visokotlačnim čistilcem ob souporabi sredstev za ločevanje masti. Večja pomanjkljiva mesta obdelajte s primerno malto za popravljanje. Grudniranje s Primalon Tiefgrund TB.
Za fasadne površine armiranega betona priporočamo CO2, ki vsebuje snovi za zatiranje slojev, kot npr. betonska barva DISBOCRET 515, univerzalni lak Primalon in pri armiranju razpok DISBOCRET 518 Flex-Finish. Za pripravo podlage zahtevajte in upoštevajte tehnične informacije.

Stari apneni, cementni premazi in premazi mineralnih kamnov:
Mehansko odstraniti. Grundiranje s Primalon Tiefgrund TB enkrat do dvakrat mokro na mokroin počakati, da se dobro vpije.

Stari pomanjkljivi disperzijski premazi, premazi z oljnimi barvami in laki ter umetni sloji ometa (razen na zgornjih površinah toplotno izolacijsko sestavljenih sistemov z ometom):
Dobro očistite in preverite nosilnost. Oljne barve in lake obdelajte mehansko ali na grobo z ustreznimi raztopili. Osnovni premaz s Primalon Universal Haftgrund.

Trdno oprijete, vendar kredasto disperzijske premaze z oljnimi barvami in laki:
Skrtačite na suho, grundirajte s Primalon Tiefgrund LF.

Odstopajoče disperzijske premaze, premaze z oljnimi barvami in laki ter umetne sloje (razen na zgornjih površinah toplotno izolacijsko sestavljenih sistemov z ometom):
popolnoma odstranite. Nato grundiranje s Primalon Tiefgrund TB. Odvisno od vremenskih vplivov sledijo naslednji premazi šele po 1 do 2 dneh sušenja.

Priprava podlage

Podlage morajo biti suhe in brez umazanije oziroma ločljivih substanc. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Postopek nanašanja

Barvanje ali valjčkanje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10%).

Sestava nanosov

Osnovni premaz: Caparol Acrysil z največ 10% vode redčiti.
Končni premaz: Caparol Acrysil z največ 5% vode redčiti.

Poraba

Približno 300 – 500 g/m2 (175 - 300 ml) za 2 premaza na gladko podlago. (Orientacijska vrednost brez jamstva, točno porabo je treba določiti s premazom na poskusni povšini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura za obdelavo in sušenje za krožni zrak, material in podlago:
Ne obdelujte pri temperaturah pod + 5 °C, neposrednimi sončnimi žarki, dežju ali močnim vetrom. Pozor pri nevarnosti nočne pozebe!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 0C in pri 65% relativni zračni vlagi po 4 – 6 urah povšine suhe in pripravljene za premaz, po 24 urah odporne na dež. Pri nizkih temperaturah in večji zračni vlagi se podaljša čas sušenja.

Čiščenje orodja

Po končani uporabi takoj sprati z vodo.

Opozorilo

Če želite obdžati posebne lastnosti tega izdelka, ga ne smete mešati z drugimi izdelki. Vidne nastavke se lahko prepreči z obdelavo povšine mokro na mokro v enem postopku.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevarna priprava v smislu zakona o kemikalijah in zaradi tega tudi ni obvezno označevanje. Prosimo, da upoštevate pri ravnanju s kemikalijami, običajne previdnostne in higienske ukrepe. Hraniti zaprto in izven dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskim odpadkom, ampak oddajte na zbirnih mestih zaposebne odpadke. Preprečite dospetje v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat. A/a): 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Disperzija iz akrilne smole, silikonsko olje, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, pomožno sredstvo za vezanje filmov, dodatki, sredstvo za konzerviranje, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 03
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list