Acryl-Fassadenweiss

Visoko pokrivna mat akrilna fasadna barva z dobrim polnjenjem

Predvidena uporaba

Za polnilne fasadne premaze z visokim zaščitnim učinkom proti agresivnim snovem v zraku.
Primerna je za polnilne pleskarske nanose in optično poenotenje neenakomerno obrušenih ometov.

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Odporna proti vremenskim vplivom
  • Vodoodbojna po DIN 4108
  • Dobre polnilne lastnosti
  • Lahko obdelovanje
  • Alkalijsko odporna, zato se ne umili

Osnova materiala

Disperzija umetne mase po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardno pakiranje: 5 l, 12,5 l

Barvni toni

Bela.
Možnost niansiranja z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati AVA - AmphiColor ali CaparolColor. Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da ne bi nastajale razlike v barvnem tonu. Pri naročilu enega barvnega tona v količini 100 litrov in več lahko barvni ton zmešajo na željo tudi v tovarni. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju.
Na povezanih/neprekinjenih površinah vgradite samo barvni ton iz iste serijske šarže. Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete primeren, pokriven pastelni barvni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Razred: C
Skupina: 1–3, glede na barvni ton.

Stopnja sijaja

Mat, G3

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 1062:

Največja velikost zrn

< 100 µm , S1

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Debelina suhega nanosa

100–200 µm, E3

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

(w-vrednost): > 0,5 [kg/(m2· h0,5)] (visoka), W1

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

(sd-vrednost): < 0,14 m (visoka), V1
Niansiranje lahko vpliva na odstopanja tehničnih karakteristik.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII/Najnižja tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 1,5 N/mm2:
Nove omete lahko pleskate šele po zadostnem mirovanju, praviloma sta potrebna 2 tedna premora pri pribl. +20 °C in 65 % relativne zračne vlage.
V neugodnih vremenskih razmerah, na primer v vetru in dežju, se mora nov omet sušiti bistveno daljše obdobje.
Dodaten predpremaz CapaGrund Universal preprečuje tveganje za kristalizacijo apnenca (izcvetanje) pri alkalnih zaključnih ometih iz ometne skupine PII oziroma PIII, tako da lahko omet pleskate že po 7 dneh premora.

Stari ometi: Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Na grobo poroznih, vpojnih, nekoliko peskastih ometih je potreben predpremaz z izdelkom OptiGrund oziroma CapaSol LF. Na močno vpojnih, moknatih ometih je potreben predpremaz z Dupa-grund. Lahke mineralne omete maltne skupine PII premažite s proizvodi Sylitol ali AmphiSilan.

Beton:
Beton z oblogami umazanije ali moknatim slojem mehansko očistite ali odstranite umazanijo s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz s CapaGrund Universal. Na grobo poroznih, rahlo peskastih ali vpojnih površinah je potreben predpremaz z OptiGrund. Na moknatih površinah je potreben predpremaz z Dupa-grund.

Cementna iverka:
Glede na visoko alkalnost cementno-lesenih plošč morate preprečiti izcvetanje s predpremazom Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zid iz vidnih opečnih zidakov:
Za oplesk so primerni samo vidni opečni zidaki ali klinker brez drugih vključenih materialov. Zid mora biti lepo zafugiran brez razpok, suh in brez soli. Predpremaz izvedite z Dupa-grund. Če se v vmesnem premazu pojavijo rjavkasti madeži/obarvanja, morate pleskanje/zaključni nanos nadaljevati s fasadno barvo Duparol, ki ne vsebuje vode.

Nosilni nanosi laka in disperzijskih barv:
Sijoče površine in nanose laka najprej obdelajte, da postanejo robati. Zamazane, kredaste stare premaze odstranite s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Predpremaz izvedite z CapaGrund Universal. Če čiščenje opravite po drugem postopku (odstranjevanje z izmivanjem, krtačenjem, brizganjem), je potreben predpremaz Dupa-grund.

Nosilni disperzijski ometi:
Stare disperzijske omete očistite po ustreznem postopku. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Predpremaz izvedite z CapaGrund Universal. Nove omete pleskajte direktno brez priprave podlage.

Stare, nosilne silikatne barve in ometi:
Premažite s proizvodi Sylitol ali AmphiSilan.

Nenosilni mineralni nanosi:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov ali drugih ustreznih ukrepov. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Predpremaz izvedite z Dupa-grund.
Nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali ometi:
Popolnoma odstranite po ustreznem postopku, na primer mehansko ali z lužilom in dodatnim čiščenjem s visokotlačnim vročim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz s CapaGrund Universal. Na moknatih, peskastih, vpojnih površinah je potreben predpremaz Dupa-grund.

Površine, zamazane z industrijskimi emisijami ali sajami:
Premažite s fasadno barvo Duparol brez vsebnosti vode.

Površine, prekrite z glivami in algami:
Obdelajte s fungicidno in algicidno specialno fasadno barvo Amphibolin-W.

Razpokan omet in beton:
Premažite s Cap-elast.

Surov zid iz apnenega pešcenca:
Premažite s proizvodi Sylitol ali AmphiSilan.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Za predpremaz uporabite Dupa-grund. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem premaza oziroma za trajno preprečitev izcvetanja.

Poškodovana mesta v podlagi:
Manjše poškodbe v podlagi popravite s fino izravnalno maso za fasade Caparol Fassaden-Feinspachtel. Za popravilo večjih poškodb do 20 mm priporočamo renovirno maso Histolith Renovierspachtel. Popravljena mesta premažite z ustreznim predpremazom.

Postopek nanašanja

Nanašate lahko s čopicem, valjčkom ali brizgalnimi napravami.

Nanos z brezzračnim brizganjem (Airless):
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021–0,027"
Tlak brizganja: 150–180 bar.

Sestava nanosov

Osnovni oz. vmesni nanos:
Barvo Acryl-Fassadenweiß razredčite z največ 5 % vode. Če primešamo največ 5 % CapaSol LF, lahko pri vzdrževalnem premazu največkrat opustimo dodaten predpremaz.

Zaključni nanos:
Acryl-Fassadenweiß.

Poraba

Pribl. 150–200 ml/m2 za 1 nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Pri finoplastičnih premazih ugotovite porabo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med delom in sušenjem:
+5 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po kakih 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je barva po pribl. 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito. Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.
Pri fasadnih površinah, ki so zaradi specialnih pogojev objekta ali naravnih vremenskih vplivov izpostavljene vplivu vlage bolj, kot je to običajno, obstaja povečano tveganje za pojav gliv in alg. Zato priporočamo, da za take ogrožene površine, uporabite naše specialne proizvode, na primer ThermoSan NQG, Amphibolin-W ali Duparol-W. Vsi ti proizvodi vsebujejo učinkovine, ki časovno upočasnijo razrast gliv in alg.
Pri gostih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo rumenkasto/prozorno in nastanejo nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi. Te pomožne sestavine so namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno izmivajo, na primer večkratnih močnejših padavin. Kakovost presušenega barvnega premaza zaradi tega ni prizadeta. Če bi se kljub temu odločili na ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Za dodaten predpremaz uporabite CapaGrund Universal.
Če fasadno barvo nanašate v ustreznih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.
Vidni znaki popravkov v površini so odvisni od mnogih dejavnikov in so neizogibni (tehnični list BFS št. 25).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Pri brušenju in brizganju ne vdihujte uporabljajte protiprašni filter A2/P2. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride izdelek v oči ali v stik s kožo, ga takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobne informacije: glejte varnostni list.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

V tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, sredstva za tvorjenje filma, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon).

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list