caparol_pim_import/caparol_si/products/image/152996/049720_disboroof_korro_deck_HU.png

Disboroof KorroDeck

Vodni antikorozijski premaz kot osnovni, vmesni in zaključni premaz

Opis

Disboroof KorroDeck je vodnoredčljiva svilnatosijajna lak barva za antikorozijske premaze na delovnih materialih, kot so železo in pocinkani gradbeni elementi, s funkcijo predpremaza, vmesnega nanosa in zaključnega nanosa. Z njo lahko premažemo tudi mineralne podlage kot beton in cementne omete iz maltne skupine 3. Primerna je za premazovanje pocinkanih pločevinastih streh, jeklenih gradbenih elementov, fasad iz pločevine ipd.

Lastnosti

Disboroof KorroDeck je posebej razvita barva za visoke zahteve na področju strešnih površin, lahko jo redčimo z vodo, je ekološko sprejemljiva, skoraj brez vonja in zelo oprijemljiva. Ne vsebuje zdravju škodljivih spojin težkih kovin, je trajno elastična, zagotavlja tesne pore pri ustrezni debelini nanosa in je izredno vremensko odporna. Uradno preizkušena (MA 39).

Osnova materiala

Specialna kombinacija akrilatnih veziv.

Pakiranje/velikost embalaže

3 l in 10 l

Barvni toni

Bele barve, na zahtevo izdelana tudi v posebnih barvnih odtenkih.

Stopnja sijaja

S svilnatim sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem in dobro zaprto v originalni embalaži ima rok uporabe vsaj 1 leto.

Gostota

Pribl. 1,3 g/cm3

Ustrezne podlage

Disboroof KorroDeck je specialno namenjen kot antikorozijska zaščita za strehe, kot osnovni in zaključni premaz za ustrezno pripravljeno strešno pločevino (pocinkana jeklena pločevina, cinkova pločevina), pa tudi za jekleno pločevino, jeklene konstrukcije (surove ali pocinkane), barvana fasadna pločevina ipd.

Priprava podlage

Za razmastitev površine niso dovoljena organska ali fosforna razmaščevalna sredstva.
Delovne premazovalne površine morajo biti suhe, razmaščene in brez rje.
Zarjavele površine je treba prej temeljito očistiti ročno ali strojno z ustrezno napravo (do kovinskega sijaja). Takoj po čiščenju nanesite osnovni premaz z Disboroof Korro-Deck ali Disboroof Dach-Roststop (na osnovi topil). Za to je najprimernejši barvni odtenek oksidno rdeča barva. Pocinkane površine očistite z vodo, ki ste ji dodali nekaj gospodinjskega čistila in salmijaka, za čiščenje uporabite brusni flis (Scotch brite). Nosilne stare barve skrtačite, po potrebi prebrusite in odprašite. Nenosilne stare premaze odstranite popolnoma.

Postopek nanašanja

Pred uporabo dobro premešajte. Po potrebi razredčite z vodo (za mazanje s čopičem dodajte največ 5% vode, za brizganje pa največ 10%). Disboroof KorroDeck lahko nanašate s čopičem, valjčkom ali brizganjem.
Za osnovni premaz je primerno samo nanašanje s čopičem. Temperatura med obdelovanjem in sušenjem mora znašati nad 5°C (podlaga, okolica, material). Poleg tega morate paziti na to, da je temperatura zraka in objekta nad rosiščem (3°C nad temperaturo rosišča).

Sestava nanosov

Poleg skrbne priprave podlage z odstranitvijo obstoječe rje je za uspešno antikorozijsko zaščito odločilna skupna količina nanosa 300 – 350 ml/m2.
Debelina suhega sloja naj na železu in kovinah znaša vsaj 160 µm. Na pocinkanih podlagah zadošča 110 µm debeline suhega sloja (ca. 200 – 230 ml/m2). Posamezni sloji premaznega sestava naj se jasno medsebojno razlikujejo v barvnem odtenku (po ÖNORM B 2230, 3. del).
Osnovni nanos: 1-krat z Disboroof KorroDeck
Vmesni nanos: 1-krat z Disboroof KorroDeck (po potrebi)
Zaključni nanos: 1-krat z Disboroof KorroDeck

Poraba

Pribl. 115 ml/m2 na nanos (točno porabo ugotovite sami na testni površini).
Skupno pribl. 300 – 350 ml/m2 za železo in jeklene podlage.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za premazovanje/naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 24 – 36 urah. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga zelo previdno mešate in če mu ne dodajate drugih izdelkov. Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno "mokro na mokro". Na pločevinastih strehah mora biti padec naravnan tako, da omogoča odtekanje vode (naklon vsaj 10°).

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. - Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. - Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. - Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. - Uhajajoče količine zajemite. - Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek vsebuje klormetilizotiazolinon, metilizotiazolinon, benzizotiazolinon.
Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 70 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogrožan vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.
Samo za industrijsko rabo!

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija