caparol_pim_import/caparol_si/products/image/17993/020028_SAP-785570_ZR_15_L_Disboroof_408_Dachfarbe.png

Disboroof 408 Dachfarbe

Elastični premaz na osnovi čistega akrilata
za betonske in glinene strešnike.
Visokoodporen proti vremenskim vplivom, zelo zdržljiv.

Predvidena uporaba

Površinska zaščita betonskih in glinenih strešnikov.
Opozorilo: Premaz za strešno kritino Disboroof 408 Dachfarbe je zaščiten pred napadom gliv in alg.
Deževnica, ki teče po premazani strehi in se zbira v zbiralniku, je šele po 12 mesecih uporabna za zalivanje.

Lastnosti

  • Visoka odpornost proti vremenskim in okoljskim vplivom
  • Visoka trajnost sijaja
  • Visoka elastičnost tudi pri nizkih temperaturah
  • Paroprepustnost in vodotesnost

Osnova materiala

Čisti akrilat.

Pakiranje/velikost embalaže

30-kilogramski hobok, 15-litrsko plastično vedro

Barvni toni

Antracitna, opečno rdeča, temnorjava, 
rdečerjava. Posebni barvni toni na zahtevo.

Stopnja sijaja

S sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži je doba skladiščenja 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,1 g/cm3

Vsebnost trdnih delcev

pribl. 37 masnih %

Debelina suhega nanosa

200 - 400 µm, E4 po DIN EN 1062

Raztezek pri pretrgu

> 100 %

Vodoprepustnost (w-vrednost)

< 0,1 kg /m2h0,5 razred W3 (nizka) po DIN EN 1062

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

≥ 0,14 m–≤ 1,4 razred V2 (srednja) po DIN EN 1062

Ustrezne podlage

Vremensko postarani (najmanj 10 let stari), vpojni betonski strešniki in engobirani oz. glazirani glineni strešniki.

Opozorilo: Novejši betonski in glineni strešniki imajo delno oplemenitene površine (npr. površine, ki odbijajo umazanijo, samočistilne površine). Za oceno oprijemljivosti premaza na teh površinah morate premaz pred izvedbo načeloma preizkusiti na testni površini.

Priprava podlage

Poškodovano kritino in poškodovane priključke ali odvode naj pred izvedbo premaza zamenjajo ali popravijo usposobljeni izvajalci. Strešna kritina mora imeti ustrezno prezračevano ozadje. Pred premazom odstranite alge in mah, umazanijo in nestabilne delce s komprimiranim vodnim curkom. Vedno delajte v smeri odtoka, da preprečite prekomerno vdiranje vlage pod strešno kritino. Podlaga mora biti po čiščenju trdna, čista, nosilna in brez ločilnih snovi.

Priprava materiala

Material pred nanašanjem dobro premešajte. Osnovni nanos lahko razredčite s 5 % vode.

Postopek nanašanja

Premaz za strešno kritino Disboroof 408 brizgamo z brizgalno palico (brezzračno, največ 150 bar, šoba 0,021 do 0,025 cole).

Sestava nanosov

Betonski strešniki:
Vremensko postarane, vpojne betonske strešnike (stare najmanj 10 let) navlažite ali takoj po čiščenju dvakrat premažite z Disboroof 408.

Glineni strešniki (engobirani in glazirani):
Pripravljeno, suho podlago najprej premažite s predpremazom 481 EP-Uniprimer.
Po najmanj 3 urah sušenja (pri 20 °C in največ 3 dneh nanesite dvojni nanos barve Disboroof 408.
Med prvim in drugim nanosom barve počakajte najmanj 2 uri.

Opozorilo: Na novejših glinenih in betonskih strešnikih (starost strešnikov < 10 let) najprej preverite oprijem premaza Disboroof 408 Dachfarbe na testni površini oziroma uporabite predpremaz Disbon 481 EP-Uniprimer + Disboroof 408 Dachfarbe. Počakajte, da se predpremaz dovolj posuši.

Poraba

Pribl. 330 do 380 ml/m2 oziroma 360 do 420 g/m2 na nanos, odvisno od vrste in površinske strukture strešnikov.
Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 8 °C, največ 35 °C .
Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Ne delajte v dežju in zmrzali niti na zelo segretih površinah.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi je premaz prašno suh po približno 4 urah in popolnoma suh po približno 24 urah.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Izvedensko mnenje/atest

5-1022, Premazovanje strelovodnih naprav, Preskuševalni laboratorij za strelovodne naprave, Oberursel

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Izdelek je namenjen samo za industrijsko/tehnično rabo! Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj izperite z obilo vode in mila. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Po zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč, saj izdelek lahko poškoduje črevesno floro. Pri nanašanju z brizganjem ne vdihavajte meglice.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02F

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.
Pri vgradnji materiala upoštevajte navodila za vgradnjo izdelkov Disbon za zaščito objektov.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si