FibroSil

Kit z vlakni za popravilo razpok v ometu – za izravnavo strukture. Osnovni kit za popravilo razpok na zunanjih stenah, ojačen z vlakni – difuzijsko odprt. Primeren za premaz z disperzijskimi barvami in emulzijskimi barvami na osnovi silikonske smole.

Predvidena uporaba

FibroSil je kit za polnjenje razpok. Primeren je za obdelavo ometanih površin in starih nosilnih disperzijskih premazov. FibroSil je primeren za premaz z disperzijskimi barvami, kot je na primer Amphisil, ali barvami na osnovi silikonske smole, kot so AmphiSilan, ThermoSan, PermaSilan in Muresko SilaCryl.

Lastnosti

  • Zapolni razpoke v skladu s podatkovnim listom BFS, št. 19.
  • Izravnava površino.
  • Dober oprijem na gladkih površinah.
  • Preprost za obdelavo.
  • Se redči z vodo in je skoraj brez vonja.

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945, ojačena z vlakni.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna barva: 25 kg

Barvni toni

Bela barva.

Barvo lahko niansirate največ do 5 odstotkov s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije AmphiColor® ali CaparolColor.
FibroSil je s sistemom ColorExpress mogoče strojno niansirati po vseh običajnih barvnih kolekcijah v svetlih barvnih odtenkih do svetlosti približno 70.

Stopnja sijaja

Mat, G3

Skladiščenje

Na hladnem, brez zmrzovanja.

Tehnični podatki

Tehnične značilnosti po DIN EN 1062:

Največja velikost zrn

< 1500 µm, S3

Gostota

pribl. 1,45 g/cm3

Debelina suhega nanosa

200–400 µm, E4

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

(w-vrednost): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (nizka), W3

Kategorije razpok

Popravilo razpok s premazovanjem: 1 x 800 g/m2 FibroSil (kot osnovni oziroma vmesni premaz), razred: A1 (> 100 µm)

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

(sd -vrednost): ≥ 0,14 – < 1,4 m (srednja), V2 ; niansiranje lahko povzroči odstopanje od tehničnih značilnosti.

Dopolnilni izdelki

  • PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko SilaCryl; Amphisil

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Ometi maltne skupine PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2:
Novi ometi so po ustreznem času primerni za nanos FibroSila, ki je lahko razredčen z največ 5 odstotki vode, praviloma po dveh tednih pri temperaturi približno 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer zaradi vpliva vetra in dežja, je potrebno upoštevati bistveno daljši čas.

Stari ometi:
Popravljena mesta ometa se morajo dobro strditi in posušiti. Na trdnih normalno vpojnih ometih uporabite FibroSil, razredčen z največ 5 odstotki vode. Na močno vpojnih ometih osnovni premaz premažite s OptiGrundom E.L.F. ali CapaSolom LF. Na močno peskastih površinah ometov, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Priprava podlage
Beton:
Betonske površine z nabrano umazanijo ali prašnato-zrnastim slojem očistite mehansko ali z visokotlačnim čistilnikom in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah uporabite FibroSil, razredčen z največ 5 odstotki vode. Na močno vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. ali CapaSolom LF. Na peskastih površinah, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Nosilni premazi z disperzijskimi barvami:
Umazane kredaste stare premaze odstranite z visokotlačnimi čistilniki, ročnim pranjem ali drugo primerno metodo in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Uporabite FibroSil, razredčen s 5 odstotki vode.

Nosilni trdni premazi z ometi iz umetnih smol:
Stare omete očistite s primerno metodo. Pri mokrem čiščenju pustite, da se površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušijo. Uporabite FibroSil, razredčen s 5 odstotki vode.

Površine z glivami ali algami:
Glive in alge odstranite z vodnim curkom in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Površine sperite s Capatoxom oziroma FungiGrundom in pustite, da se dobro posušijo.

Površine s solnim cvetenjem:
Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite z Dupa-grundom. Pri barvanju površin s solnim cvetenjem ne jamčimo za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

Napake:
Napake popravite do globine 20 mm s kitom za obnovo Histolith. S kitom obdelana mesta premažite z osnovnim premazom.

Notranje površine:
Odvisno od podlage in njene sestave pred nanosom FibroSila podlago pripravite oziroma premažite osnovni premaz v skladu z našo Tehnično informacijo št. 650 »Podlage in njihova priprava«.

Postopek nanašanja

Obdelajte s čopičem ali pleskarskim valjem. Brizganje je mogoče z ustreznimi napravami za brizganje.
Podrobnejše informacije najdete v varnostnem listu za brizganje.
Na gladkih površinah priporočamo obdelavo s ščetko s križno tehniko, da dosežete enakomerno strukturo površine. Na strukturiranih podlagah, na primer zaribanih ometih, je najboljši nanos s pleskarskim valjčkom. Pred obdelavo dobro premešajte. Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Osnovno oziroma vmesni premaz:
FibroSil, razredčen s 5 odstotki vode. Po potrebi lahko izvedete dodaten vmesni premaz s FibroSilom.

Premaz:
Po izbiri z AmphiSilanom, Muresko SilaCrylom, Amphisilom, PermaSilanom ali ThermoSanom.

Poraba

Približno 600–800 g/m2 za en premaz na gladki površini. Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja. Natančno porabo določite s preizkusnim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in okoliški zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po 12 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Obdelana površina je popolnoma suha in primerna za obremenitev po približno treh dneh. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ta čas podaljša.

Opozorilo

Ni primerno za vodoravne površine, ki so obremenjene z vodo. Pri fasadnih površinah, ki so zaradi posebnih lastnosti objekta ali zaradi naravnih vremenskih vplivov močneje obremenjene z vlago, kot je to običajno, obstaja povečana nevarnost razvoja gliv in alg. Zato priporočamo, da za ogrožene površine uporabite naše posebne izdelke, na primer ThermoSan, Muresko SilaCryl ali PermaSilan. Ti izdelki vsebujejo učinkovine, ki zavirajo razvoj gliv in alg.

Izvedensko mnenje/atest

  • Poročilo FibroSil o preizkusu zaključnega premaza fasadne barve AmphiSilan, določitev gostote difuzijskega toka vodne pare in stopnje vodoprepustnosti.
  • Poročilo Fibrosil o preizkusu zaključnega premaza fasadne barve Muresko, določitev gostote difuzijskega toka vodne pare in stopnje vodoprepustnosti.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in ne kadite med uporabo izdelka. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma kot komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 30 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-GP01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, sredstva za ustvarjanje filma, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzisotiazolinon).

Tehnično svetovanje

Vseh podlag, ki jih je v praksi možno najti, in njihove premaznotehnične obdelave ni mogoče obdelati v tem besedilu.
Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomo podrobno svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija