caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159196/051139_Vision_in_color_stellanova_ice_8kg_SI.png

StellaNova ICE

Efektni premaz iz sljude za fasadne površine s strukturnim ometom, posebej za nanašanje z brizganjem.

Predvidena uporaba

Capatect StellaNova Ice lahko uporabljamo na različne načine na vseh strukturnih ometih Capatect, in sicer z brizganim nanosom. Gospodarna tehnika obdelovanja in visoka stopnja obremenitev ustrezata sodobnim zahtevam za izdelke, s katerimi je mogoče
izdelovati zanimive dizajne po varčni metodi. Capatect StellaNova Ice se uporablja za
novogradnje in obnovitvena dela.

Lastnosti

  • Preprosta in varčna vgradnja
  • Skoraj brez napetosti
  • Obstojnost proti vremenskim vplivom
  • Efektna sljuda

Pakiranje/velikost embalaže

8 kg v vedru.

Barvni toni

Svetlo srebrnosiva.

Skladiščenje

Na suhem, v tesno zaprtih posodah.

Gostota

2750 kg/m³

Nasipna gostota

860 kg/m³

Tališče

> 1300 °C

Ustrezne podlage

Vsi strukturni ometi Capatect (glejte Posebna navodila).
Za temne barvne tone priporočamo izdelek Capatect StellaNova Dark. Če ste v dvomih, izdelajte manjšo testno površino.

Priprava podlage

Da bi se ohranil optimalen oprijem s podlago, morate Capatect StellaNova Ice vedno nabrizgati v še svež strukturni omet.

Postopek nanašanja

Za brizganje Capatect StellaNova Ice uporabite pištolo z zgoraj nameščeno posodo (priporočilo: SATA JET 3000/B/RP), s katero s krožnimi gibi nabrizgajte barvo v sveže vgrajen in še vlažen strukturni omet Capatect. Priporočamo, da fasado obvezno zaščitite pred vetrom, saj s tem zmanjšate tudi izgube materiala na minimum.
Zračni kompresor: najmanj 400 l/min
Izhodna moč: tlak pribl. 2,0 bar
Velikost šobe: pribl. 1,9 mm
Odmik od stene: pribl. 40 - 60cm.

Poraba

Približno 80 g/m2

Pogoji pri izvedbi

Odvisno od podatkov za uporabljeni strukturni omet (glejte TI za uporabljeni strukturni omet).

Opozorilo

Vidne maroge preprečite tako, da izdelek Capatect StellaNova Icevedno nabrizgate v svež, še moker strukturni omet, in sicer v enem hodu s krožnimi gibi in enakomerno porazdeljeno.
Priporočilo: Pri temnejših barvnih tonih je priporočljivo izdelati manjšo testno površino oziroma izbrati barvni ton šele po izdelavi vzorcev. Reklamacije zaradi zgoraj navedenih vzrokov zato ne bodo odobrene.
Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami.
Specialne lastnosti izdelkov Capatect se ohranijo samo, če jih ne mešate z drugimi izdelki.
Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 01 00
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija