caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159201/051143_Vision_in_color_stellanova_dark_8kg_SI.png

StellaNova DARK

Efektni premaz iz sljude za fasadne površine s temnimi strukturnimi ometi, posebej za nanašanje z brizganjem.

Predvidena uporaba

Capatect StellaNova Dark lahko uporabljamo na različne načine na vseh temnih strukturnih ometih Capatect, in sicer z brizganim nanosom (glejte priporočilo). Gospodarna tehnika obdelovanja in visoka stopnja obremenitev ustrezata sodobnim zahtevam za izdelke, s katerimi je mogoče izdelovati zanimive dizajne po varčni metodi. Capatect StellaNova Dark se uporablja za novogradnje in obnovitvena dela.

Lastnosti

  • Preprosta in varčna vgradnja
  • Skoraj brez napetosti
  • Obstojnost proti vremenskim vplivom
  • Efektna sljuda

Pakiranje/velikost embalaže

8 kg v vedru.

Barvni toni

V črni barvi.

Skladiščenje

Na suhem.

Gostota

pribl. 3.200 kg/m³

Nasipna gostota

700 - 1.700 kg/m³

Ustrezne podlage

Vsi temni strukturni ometi Capatect (glejte Posebna navodila). Za svetlejše barvne tone priporočamo izdelek Capatect StellaNova Ice. Če ste v dvomih, izdelajte manjšo testno površino.

Priprava materiala

Da bi se ohranil optimalen oprijem s podlago, morate Capatect StellaNova Dark vedno nabrizgati v še svež strukturni omet.

Postopek nanašanja

Za brizganje Capatect StellaNova Dark uporabite pištolo z zgoraj nameščeno posodo (priporočilo: SATA JET 3000/B/RP), s katero s krožnimi gibi nabrizgajte barvo v sveže vgrajen in še vlažen strukturni omet Capatect. Priporočamo, da fasado obvezno zaščitite pred vetrom, saj s tem zmanjšate tudi izgube materiala na minimum.
Zračni kompresor: najmanj 400 l/min
Izhodna moč: tlak pribl. 2,0 bar
Velikost šobe: pribl. 1,9 mm
Odmik od stene: pribl. 40 - 60 cm

Poraba

Približno 80 g/m2

Pogoji pri izvedbi

Odvisno od podatkov za uporabljeni strukturni omet (glejte TI za uporabljeni strukturni omet).

Opozorilo

Zaradi granulata in individualnega načina izvajalca ter gradbenega odra so manjše nepravilnosti neizogibne. Zato priporočamo, da izdelek Capatect StellaNova Dark vedno enakomerno nabrizgate s krožnimi gibi v neprekinjenem delovnem hodu na sveže nanesen, še moker strukturni omet.
Priporočilo: Za sive tone je priporočen zgornji mejni indeks odboja svetlobe < 25. Pri vseh drugih barvnih tonih je priporočljivo izdelati manjšo testno površino oziroma izbrati barvni ton šele po izdelavi vzorcev. Reklamacije zaradi zgoraj navedenih vzrokov ne bodo odobrene.
Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Da dež med sušenjem ne bi zmočil obdelanih površin, jih zaščitite s ponjavami.
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi materiali!
Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 04
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija