caparol_pim_import/caparol_si/products/image/221654/062720_vision_in_color_capagold_grund_SI.png

CapaGold Grund

Specialni predpremaz za naslednji efektni premaz z barvo CapaGold

Predvidena uporaba

Visoko paroprepusten pokrivni osnovni premaz za barvo CapaGold na organskih in mineralnih ometih in rahlo strukturiranih podlagah na notranjih in zunanjih površinah.

Lastnosti

  • Redčljivo z vodo
  • Ekološko prijazno
  • Skoraj brez vonja
  • Vezni nanos za boljši oprijem
  • Visoko paroprepustno
  • V kombinaciji z barvo CapaGold za vsepovršinsko uporabo na TIKS

Osnova materiala

Polimerna disperzija

Pakiranje/velikost embalaže

1,5 litra, 5 litrov

Barvni toni

Po RAL 1004

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti.

Gostota

ca. 1,4 g/cm2

Dopolnilni izdelki

CapaGold

Ustrezne podlage

Zunanje površine:
Ometi maltnih skupin PII in PIII/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsaj 1,5 N/mm2:
Nove omete lahko pleskate šele po zadostnem mirovanju, praviloma sta potrebna 2 tedna premora pri pribl. 20 °C in 65 % relativne zračne vlage. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer v vetru in dežju, se mora nov omet sušiti bistveno daljše obdobje.

Stari ometi:
Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti.
Na grobo poroznih, vpojnih, nekoliko peskastih ometih je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF. Na izrazito peskastih, moknatih ometih je potreben temeljni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Beton:
Betonske površina z oblogami umazanije ali moknatim slojem očistite mehansko ali s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabo vpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz z izdelkom Amphibolin, razredčenim z največ 5 % vode. Na močno vpojnih površinah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund LF. Na moknatih površinah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.

Nosilni disperzijski ometi:
Stare omete očistite po ustreznem postopku. Po mokrem čiščenju ob upoštevanju zakonskih predpisov naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo.

Nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali disperzijski ometi:
Popolnoma odstranite po ustreznem postopku, na primer mehansko ali z lužilom in dodatnim čiščenjem z visokotlačnim vročim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na močno vpojnih, peskastih površinah je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Nenosilni mineralni nanosi:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov ali drugih ustreznih ukrepov.
Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo.
Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund TB.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:
■ Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali lepilno-izravnalno maso 190
■ Izolacijske plošče: fasadne izolacijske plošče iz polistirena (PS)
■ 5 mm Capatect Minera Carbon kot armirni sloj – Capatect Putzgrund
■ Omet KD-Reibputz, grundiran z osnovnim premazom CapaGold Grund
■ 2 x premaz z barvo CapaGold

Površine s kristalizacijo soli (cvetenje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Notranje površine:
Način priprave podlage je odvisen od konkretne podlage in njenih značilnosti.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej obrusite in temeljito posesajte prah.

Mavčne gradbene plošče:
Če so plošče vpojne, jih grundirajte z izdelkom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Če pa ima nosilni premaz sijajno ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Uporabite predpremaz Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne sloje morate odstraniti.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nanesite zaporni temeljni premaz s Primalon Filtergrund fein.

Površine, ki so jih napadle glive ali alge:
Odstranite plesnive obloge, površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox (raziščite vzroke za plesen in jih odpravite).

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Material pred nanašanjem dobro premešajte. Med obdelovanjem ponovno večkrat premešajte v rednih intervalih. Material lahko obdelujete s čopičem, valjčkom ali žlico, kar v danem primeru ustreza strukturi podlage. Občrtana območja naknadno povaljčkajte. Za valjčkanje uporabite srednjedlaki valjček (višina flora naj bo 12 do 16 mm), na katerem se ne nabira material na robovih.
Material morate naknadno obdelati v isti obdelovalni tehniki, ki ste jo predvideli tudi za barvo CapaGold (valček, ščetka, točkovna otiralka, gladilka ...).

Redčenje

Dodate lahko največ 3 % vode, da popravite delovno konsistenco materiala.

Sestava nanosov

Vmesni nanosZaključni nanos
1 – 2 x CapaGold Grund2 x CapaGold

Premaz z barvo CapaGold morate nanesti enakomerno pokrivno.
Nepravilnosti v vmesnem nanosu so lahko vidne tudi po premazu z barvo CapaGold.

Poraba

Na gladkih površinah 150 – 200 ml/m2.
Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Okvirna vrednost brez jamstva – točno porabo vedno ugotovite na testni površini na objektu.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem: ne sme pasti pod +5 °C ali prekoračiti +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, megli ali pri visoki zračni vlagi.
Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi sledi naslednji nanos po pribl. 12 urah.
Pri nižji temperaturi, višji zračni vlagi in velikih količinah nanosa se ti časovni intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Ne uporabljajte izdelka CapaGold Grund na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona. Lahko izzove alergijske reakcije.
Varnostni list dobite na zahtevo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 5 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija