caparol_pim_import/caparol_si/products/image/221704/062724_vision_in_color_capagold_SI.png

CapaGold

Akrilatna disperzijska barva s svilnatim sijajem in zlatim kovinskim efektom za notranje in zunanje površine

Opis

Efektni premaz CapaGold zagotavlja v kombinaciji s specialnim predpremazom CapaGold Grund čist in naraven zlat barvni odtenek, še posebej na strukturiranih površinah. Z različnimi delovnimi tehnikami in pripomočki, kot je na primer ščetka, otiralka, gladilka ali valjček lahko prav tako dosežemo posebne, optično privlačne učinke.
Predvidena sestava sistema – to je osnovni oziroma vmesni premaz s CapaGold Grund in zaključni premaz s CapaGold – daje privlačne površine, ki so primerne za zelo visoke obremenitve in hkrati potencialna alternativa za izvedbo delnih površin na toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadah.

Lastnosti

  • Odporno proti vremenskim vplivom in UV-sevanju
  • Hitro sušenje
  • Izredno čist in naraven zlat barvni odtenek
  • Na posameznih površinah uporabljiv tudi na TIKS

Osnova materiala

Disperzija čistega akrilata

Pakiranje/velikost embalaže

1,5 litra, 5 litrov

Barvni toni

Zlat odtenek

Stopnja sijaja

Sijajno do polsijajno

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, brez zmrzovanja.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja najmanj 1 leto.

Tehnični podatki

Karakteristike po ÖNORM EN 13 300:

Mokra obraba

pralna barva 1. razreda

Gostota

pribl. 1,1 g/cm3

Koeficient vodovpojnosti

(w-vrednost): 0,01 [kg/m2 . h0,5)] (nizka), W3

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

0,64 m (srednja), V2

Ustrezne podlage

Zunanje površine:
Ometi maltnih skupin PII in PIII/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsaj 1,5 N/mm2:
Nove omete lahko pleskate šele po zadostnem mirovanju, praviloma sta potrebna 2 tedna premora pri pribl. 20 °C in 65 % relativne zračne vlage. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer v vetru in dežju, se mora nov omet sušiti bistveno daljše obdobje.

Stari ometi:
Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Na grobo poroznih, vpojnih, nekoliko peskastih ometih je potreben temeljni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.
Na izrazito peskastih, moknatih ometih je potreben temeljni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Beton:
Beton z oblogami umazanije ali moknatim slojem mehansko očistite ali odstranite umazanijo s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabo vpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz z izdelkom Amphibolin, razredčenim z največ 5 % vode. Na močno vpojnih površinah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund LF. Na moknatih površinah je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Nosilni disperzijski ometi:
Stare omete očistite po ustreznem postopku. Pri mokrem čiščenju upoštevajte zakonske predpise in pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se površine dobro presušijo.

Nenosilni lak premazi, disperzijske barve ali disperzijski ometni premazi:
Popolnoma odstranite na ustrezen način, na primer mehansko ali z luženjem in naknadnim čiščenjem z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na močno vpojnih, peskastih površinah je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Nenosilni mineralni nanosi:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov ali drugih ustreznih ukrepov. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund TB.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:
■ Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali Klebe- und Spachtelmasse 190
■ Izolacijske plošče: fasadne toplotnoizolacijske plošče iz polistirena (PS)
■ 5 mm Capatect Minera Carbon kot armirni sloj – Capatect Putzgrund
■ Omet KD-Reibputz, grundiran z osnovnim premazom CapaGold Grund
■ 2 x premaz z barvo CapaGold

Površine s kristalizacijo soli (cvetenje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Notranje površine:
Način priprave podlage je odvisen od konkretne podlage in njenih značilnosti.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej obrusite in temeljito posesajte prah.

Mavčne gradbene plošče:
Če so plošče vpojne, jih grundirajte z izdelkom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Če pa ima nosilni premaz sijajno ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Uporabite predpremaz Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne sloje morate odstraniti.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nanesite zaporni temeljni premaz s Primalon Filtergrund fein.

Površine, ki so jih napadle glive ali alge:
Odstranite plesnive obloge, površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox (raziščite vzroke za plesen in jih odpravite).

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Material pred nanašanjem dobro premešajte. Med obdelovanjem ponovno večkrat premešajte v rednih intervalih. Material lahko obdelujete s čopičem, valjčkom ali žlico, kar ustreza strukturi podlage. Občrtana območja naknadno povaljčkajte. Za valjčkanje uporabite srednjedlaki valjček (višina flora naj bo 12 do 16 mm), na katerem se ne nabira material na robovih.
Da bi z valjčkanjem (priporočljivo samo na ometih z bolj grobo strukturo) dosegli enakomerno usmerjenost kovinskih pigmentov, morate CapaGold nanašati enakomerno, ga prečno razmazati in ponovno prevaljčkati v eni smeri.
Na gladkih in finosrukturiranih podlagah je po nanašanju material priporočljivo površine dodatno obdelati s kreativno obdelovalno tehniko (ščetkanje, točkovno otiranje, glajenje ipd.).
Zelo privlačne površine dobimo, če CapaGold po nanosu z valjčkom obdelamo še z ovalno ščetko križ kraž. Tudi uporaba specialne žlice Art-Twin in otiralke pride v poštev pri izdelavi kreativnih površin, zlasti v notranjih prostorih.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki.

Sestava nanosov

Vmesni nanos:
Enkraten enakomeren pokriven premaz s CapaGold Grund, prečno razmažite, prevaljčkajte navpično vse v isti smeri in fino izenačite. Na močno ali različno vpojnih površinah je potreben predhoden nanos globinskega utrjevalca Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Zaključni nanos:
Dvakraten premaz s CapaGold brez redčenja. Na gladkih površinah dodatno obdelajte s ščetko ali kakim drugim kreativnim orodjem.

Poraba

Pribl. 100 do 150 ml/m2 na 1 delovno fazo.
Vrednosti porabe so zelo odvisne od vpojnosti in strukture podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo pred začetkom del preverite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem: ne sme pasti pod +5 °C ali prekoračiti +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, megli ali pri visoki zračni vlagi. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlage je nanos prašno suh po pribl. 1 uri, po pribl. 12 pa ga že lahko prekrijemo z naslednjim slojem. Pri višji zračni vlagi, nižjih temperaturah in veliki porabi materiala se interval sušenja lahko podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno "mokro na mokro".

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. - Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. - Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. - Pridobite posebna navodila/upoštevajte varnostni list. - Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. - Preprečite sproščanje v okolje.
Vsebuje zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona. Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija