caparol_pim_import/caparol_si/products/image/136979/045832_Calcino_Impraegnierpaste_0,750_kg.png

Capadecor Calcino Decor

Mineralna apnena izravnalna masa z marmorno moko za visoko kakovostno tehniko izvedbe

Predvidena uporaba

Mineralni premaz za stene in strope iz gašenega apna, marmorne moke in vode za uporabo na notranjih površinah. Calcino Decor je primeren zlasti za visokokakovostno oblikovanje notranjih površin, kot so npr. reprezentativni pisarniški, sprejemni in konferenčni prostori, hoteli, banke, objekti za prosti čas, odvetniške pisarne, pa tudi za zasebne stanovanjske prostore.

Lastnosti

■ Mineralne surovine
■ Brez organskih dodatkov
■ Posnema videz kamnite površine
■ Visoka zmožnost difuzije in sorpcije (absorpcija tekočine ali plina v telo iz druge snovi)
■ Mineralno - torej negorljivo
■ Prožno/mazavo pri obdelovanju
■ Možnost poljubnega niansiranja na delovni lokaciji

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg

Barvni toni

■ Calcino Decor:
Belosive barve. Barvni odtenek ob dobavi in konsistenca lahko nekoliko variirata zaradi čistih mineralnih sestavin materiala.
■ Calcino Color:
22 osnovnih barvnih odtenkov: razdeljenih v 4 podskupine gotovih past za 4 stopnje svetlosti.

Prosimo, da upoštevate naslednje:
■ Niansiranje mase Calcino Decor morate izvesti vsaj 3 dni pred vgradnjo materiala, saj material z mešanjem izgubi viskoznost in je spet pripravljen za nanašanje z gladilko šele po približno 2 dneh.
■ Calcino Decor prestavite po niansiranju obvezno v drugo čisto posodo, drugače slabše zmešani material ostane sprijet na robovih in tleh prve posode.
■ Osnovni barvni odtenki so bili razviti tako kot sistem niansiranja Caparol 3D, vendar točno ujemanje z barvno karto Caparol 3D ni mogoče zaradi naravnih posebnosti in nihanj surovine

Stopnja sijaja

Svilnato mat do svilnatega sijaja (odvisno od stopnje zgostitve materiala).

Skladiščenje

Skladiščenje na hladnem, vendar brez zmrzovanja, po možnosti ne pod 5 °C. Odprto embalažo obvezno zrakotesno zaprite in hranite fiksno zaprto do naslednje uporabe, drugače se naredijo kepe in material se izsuši.

Dopolnilni izdelki

■ Calcino Color

■ Calcino Imprägnierpaste

Ustrezne podlage

Ometi iz maltnih skupin P I, P II in P III:
Trdne, normalno vpojne omete lahko obdelate brez predpriprave. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih uporabite predpremaz Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltnih skupin P IV in P V:
Predpremaz s Security Primer ali s Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigastim slojem najprej obrusite in posesajte prah.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz s Security Primer ali s Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Predpremaz s Security Primer ali s Primalon Tiefgrund LF. Na ploščah, ki so bile dolgo časa izpostavljene neposredni svetlobi, se lahko pojavi porumenitev. Obarvanje iz podlage preprečite z zapornim nanoson izdelka Primalon Filtergrund fein/grob. 

Beton:
Odstranite morebitne ostanke opažnega olja (ločilne snovi) ter moknate in peskaste substance.

Nosilni premazi:
Mat, šibko vpojne premaze lahko direktno obdelate. Sijajne površine in lake naredite bolj robate (nahrapavite).

Nenosilni premazi:
Odstranite nenosilne lak in disperzijske barve ali polimerne premaze ter nenosilne mineralne premaze.

Klejne barve:
Izmijte do konca. Predpremaz s Security Primer.

Grobovlaknene, reliefne in gofrirane tapete (z vtisnjenim vzorcem):
Odstranite do konca. Izmijte ostanke lepila in papirja. 

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajavimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajave ali mastne madeže izmijte z vodo z dodatkom anti- maščobnega čistila, na primer Synthesa Universalreiniger in počakajte, da se površina dobro posuši.
Posušene vodne madeže očistite na suho s ščetko. Uporabite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund grob.

Priprava podlage

Podlage morajo biti trdne, nosilne, brez umazanije, ločilnih snovi in biti morajo suhe. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.
Utrjeni/okameneli Calcino tako kot marmor v ploščah ni sposoben raztezanja, zato se na nestabilni podlagi lahko pojavijo razpoke (pri čemer pa ne popusti sprijemna moč).

Iz tega razloga morajo biti podlage stabilizirane.

Priprava materiala

Capadecor Calcino Decor je gotovi izdelek za direktno vgradnjo.

Postopek nanašanja

Osnovni nanos (predpremaz):
Po pripravi podlage, če je morda potrebna, sledi osnovni nanos (predpremaz) oziroma vmesni nanos z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Posebna navodila:
Skrbno ravnajte z orodjem, ki naj bo vedno čisto. Rob delovnega vedra redno čistite in pazite, da presušeni delci materiala ne zaidejo v delovno maso. Me delovnimi pavzami material vedno prekrijte. Calcino Decorja ne redčimo.
Podlaga mora ustrezati vsaj zahtevam stopnje kakovosti Q3. Če podlaga ne ustreza tej stopnji kakovosti, jo je treba pripraviti v skladu s kriteriji te stopnje. Nato je treba površine, ki jih boste obdelovali, premazati s predpremazom Primalon Universal Haftgrund.

1. delovna faza:
Na površino, premazano s predpremazom Primalon Universal Haftgrund, izvedite vsepovršinski
nanos z belo maso Calcino Decor. Pri tem morate nanesti toliko materiala (pribl. 1000 g/m2) , da pri posnemavanju površine ni slišati praskanja gladilke po podlagi. Priporočamo uporabo
srednje velike gladilke (240 mm x 100 mm). Apneno izravnalno maso vedno obdelujte brez redčenja in v originalni konsistenci, kot je bila dobavljena. Ta nanos materiala se mora sušiti vsaj 24 ur, sicer pride do odstopanj/luščenja v naslednjih delovnih fazah. V hladnem, vlažnem vremenu upoštevajte ustrezno daljše intervale sušenja.. Priporočljivo je, da delate s kratkimi, rahlimi udarci gladilke, kar nikakor ne ovira nadaljnjega premazovanja. Kljub temu pa pazite, da ne puščate za sabo preveč izrazitih/robatih sledi gladilke.
Brušenje ni dovoljeno, niti v tej delovni fazi niti v naslednjih, saj je potrebna določena debelina sloja za uspešno obdelovanje in izvedbo, poleg tega pri brušenju nastaja zelo fin prah, ki povzroča probleme s sprijemom ali nastajanje razpok. Izjema so samo zunanji robovi. Te na debelo obdelajte z maso Calcino Decor, ko se ta posuši jih obrusite in popravite z brusnim papirjem.


2. delovna faza:
Ta faza je namenjena zapolnjevanju udarcev z gladilko v prvi delovni fazi. Da se nanos ne bi prehitro presušil (zapekel), najprej nanesite material na tanko (na "0") in ga po krajšem premoru nanesite še enkrat.
Poraba materiala v tej delovni fazi naj znaša okoli 300 g/m2 mase Calcino Decor, ki ste jo prej niansirali s pastami Calcino Color v izbranem odtenku. Pri tem uporabljajte gladilko srednje velikosti (240 mm x 100 mm).
Interval sušenja za to delovno fazo znaša okoli 2 do 3 ure.

3. delovna faza:
Za zadnjo delovno fazo potrebujete okoli 100 g/m2 materiala za dokončanje površine
(plemeniti finiš). Tudi v tej fazi nanesite material dvakrat na tanko, prav tako z gladilko srednje velikosti (240 mm x 100 mm), nato po kakih 5 minutah odzračevanja z gladilko manjše velikosti (200 mm x 80 mm) ali z ozko gladilko (200 mm x 50 mm) zatesnite in zgladite površino. Ti dve gladilki je dovoljeno uporabiti samo za to delovno fazo in biti morata nepoškodovani.
Pozor! Če preveč pritiskate pri poliranju površine, se lahko pojavijo odstopanja apnenega materiala. Delati morate z občutkom in ne preveč pritiskati.

Impregnacija:
Karbonatizacija apna mora potekati neovirano, zato naj se delovne površine strjujejo 3 do 6 dni in v tem času jih ni dovoljeno impregnirati. Prezgodnja impregnacija lahko povzroči obarvanje.
Impregnacijsko pasto Calcino-Imprägnierpaste nanesite na tanko in enakomerno z benečansko žlico/gladilko, ki ne pušča okruškov, ali z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Pri tem ne prekoračite porabe 30 - 40 g/m2. Po kratkem odzračevanju odstranite odvečen material z mehko krpo. To brisanje ponovite še enkrat potem, ko je površina suha. Če nanesete preveliko količino impregnacijske paste, se pojavi rahla belkasta meglica (odvečna moka iz plovca), ki vsekakor ni razlog za reklamacijo, saj jo lahko zmanjšamo s ponovnim brisanjem površin.

Poraba

Pri 3 delovnih fazah:
pribl.1500 g/m2, odvisno od podlage in postopka nanašanja.

Točne vrednosti porabe določite s tesnimi nanosi na konkretnem objektu.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne obdelovati pod +10 °C.

Orodje

Garnitura gladilk z zaokroženimi vogali (benečanske gladilke).
Brazdanje preprečimo tako, da za vsako posamezno delovno fazo uporabimo  posebej pripravljeno gladilko, namenjeno samo za ta delovni korak. Poškodovano orodje povzroči razbrazdano površino. Nove gladilke obrusite z brusnim papirjem (granulacije 400 - 600).

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo.
Pri obdelovanju obvezno pazite na čisto orodje.

Čiščenje in nega

Impregnacijska pasta Calcino-Imprägnierpaste ne ščiti površine pri neposrednem stiku z vodo (nastanejo apneni madeži) niti pred madeži zaradi maščobe, kisline, katrana in kofeina oziroma teina in snovmi, ki rade obarvajo površine. Rahle madeže na površini lahko odstranite takoj s toplo vodo z dodatkom gospodinjskega čistila. Pozor: ne uporabljajte čistil za odstranjevanje vodnega kamna!

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča hude razjede kože in težke poškodbe oči. - Povzroča hude poškodbe oči. - Lahko draži dihalne organe. - Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. - Uporabljajte le na prostem in v dobro zračenih prostorih. - Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. - Kontaminirana oblačila operite pred ponovno uporabo. - PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE izzivajte bruhanja. - PRI STIKU S KOŽO (ali z lasmi): Takoj slecite vse kontaminirane kose oblačil. Kožo sperite z vodo/pod tušem. - PRI VDIHAVANJU: Osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. - Hranite zaklenjeno. - Hranite na dobro prezračevanem mestu. Posode hranite tesno zaprte. - Ne vdihavajte prahu. - Preprečite vdihavanje prahu. - Posebni ukrepi (glejte oznake na tej etiketi).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev hidrat.
Samo za industrijsko/tehnično rabo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

za ta proizvod (kat. A/a): 30 g/l. Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS (VOC.)

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija