caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98267/037396_Switch_Desert_und_Switch_Lagoon.png

Capadecor Switch & Pearl

Biserni sijajni pigmenti za izdelavo stenskih učinkov z DecoLasur Glänzend, ArteLasur in ArteLasur Color.

Predvidena uporaba

Biserni sijajni pigmenti in svilnato svetlikajoči, enobarvno ali večbarvno lesketajoči do kovinsko sijajni pigmenti za učinke, primerni za uporabo v kombinaciji s stenskimi lazurami (DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color) v notranjem področju.

Lastnosti

  • Suhi pigment za notranje področje.
  • Spreminjajoče se barve.
  • Svetlikajoči učinki.
  • Kovinski učinki.
  • Individualno doziranje.

Pakiranje/velikost embalaže

100 g (PE: 2 dozi po 100 g)

Barvni toni

  • Kovinski sijajni pigmenti za učinke:
Perlatec Gold = sijajni zlati pigment.
Silber = sijajni srebrni pigment
  • Enobarvni sijajni pigmenti za učinke:
Pearl White = beli lesketajoči se pigment.
Pearl Red = rdeči lesketajoči se pigment.
Pearl Green = zeleni lesketajoči se pigment.
Pearl Blue = modri lesketajoči se pigment.
  • Večbarvni svetlikajoči se pigmenti za učinke (odvisno od kota gledanja):
Switch Desert = rdeči, oranžni, rumeni pigmenti.
Switch Lagoon = zeleni, turkizni, modri pigmenti.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta embalaža je primerna za skladiščenje najmanj 2 leti.

Dopolnilni izdelki

  • DecoLasur glänzend (TI št. 570)

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Glejte tehnične informacije uporabnih dopolnilnih proizvodov.

Priprava podlage

Glejte tehnične informacije uporabnih dopolnilnih proizvodov.

Napotek za izvedbo:
Stenske lazure so prosojni materiali, skozi katere prodirata barva in struktura podlage. Zatorej se vzorec obvezno določi na samem objektu.

Priprava materiala

Priporočamo, da želeno količino pigmenta predhodno zamesite v nekoliko vode in jo dobro mešate toliko časa, dokler ni več grudic. Količina vode ne sme preseči trikratne količine pigmenta za učinke. Recimo 50 g pigmenta zamesite v največ 150 ml čiste vode.

Postopek nanašanja

Pri nanosu lazure upoštevajte pripadajočo tehnično informacijo. Pomembno:
1. Bolj prosojna kot ostane lazura (pomeni, da dodate čim manj paste za niansiranje), bolj ohranjen
ostane dejanski učinek posameznega uporabljenega pigmenta za učinke.
2. Bolj kot je podlaga temna, bolj je izrazita barvnost svetlikajočih se učinkov pigmentov za učinke.
3. Bolj kot je podlaga gladka, bolj pride učinek menjave barv Switch-pigmentov do izraza.

Priporočila za barvne odtenke za ponazoritev učinkovitosti/intenzivnosti učinka:
Različni pigmenti za učinke dosežejo različne učinke, saj nanje vpliva barva podlage.
Za prikaz tovrstnega učinka je na voljo naslednje nevtralno zaporedje posvetlitve:
3D Granit 5     3D Granit 20     3D Granit 40     3D Granit 55

Barvni odtenki podlage za učinke s Switch Desert (primer):
3D Papaya 95     3D Cameo 95     3D Cameo 125     3D Barolo 125

Barvni odtenki podlage za učinke s Switch Lagoon (primer):
3D Flamenco 55     3D Malachit 120     3D Malachit 75     3D Verona 135

Poraba

Načelno se priporoča dodatek približno 3–5 odstotkov pigmenta. Pri Perlatec Gold zaradi dominantnosti zlate barve priporočamo, da dodate največ 1–2 odstotka pigmenta.

Za vse površine je treba na samem objektu najprej določiti vzorec, da se lahko želeni učinek predhodno popravi oziroma potrdi.

Količine pigmentov za DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color2,5 l5,0 l
1 %25 g50 g
2 %50 g100 g
3 %75 g150 g
4 %100 g200 g
5 %125 g250 g

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti je po 4 urah površinsko suho.
Odvisno od uporabljene stenske lazure upoštevajte tehnično informacijo št. 859, 570 oziroma 900.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi; po potrebi uporabite sredstvo za pomivanje.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Pri stiku z očmi ali kožo razdraženo mesto nemudoma temeljito sperite z vodo.
Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo!

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo.
Ostanke materiala odstranite kot mešane gradbene odpadke in odpadke pri rušenju.

Tehnično svetovanje

Vseh podlag, ki jih je v praksi možno najti in njihovo premazno tehnično obdelavo, ni mogoče obdelati v tem besedilu.
Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomopodrobneje svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija