caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98148/037361_844375_DecoLasur_Matt_5L.png

Capadecor DecoLasur Matt

Mat lazurna barva na disperzijski osnovi za notranje površine.

Predvidena uporaba

Za dekorativne lazurne premaze v notranjih prostorih. Izdelek je primeren za gladke podlage in omete. V notranjih prostorih se lahko uporablja za dodatno dekorativno oblikovanje na grobovlaknatih tapetah in oblogah/tapetah iz steklenih vlaken ter za tapete FantasticFleece in MultiStruktur.

Lastnosti

  • E.L.F. (ne oddaja emisij, ne vsebuje topil ali mehčal)
  • Pralna barva 2. razreda
  • Paroprepustna
  • Tiksotropna
  • Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

Osnova materiala

Polimerna disperzija po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 l, 5 l, 10 l

Barvni toni

Belkasto prozorna.
Niansiranje v strojnem sistemu Color Express in z nasičenimi barvami/barvnimi koncentrati
CaparolColor (ehem. Alpinacolor).
Pozor! Nasičene barve/barvni koncentrati in barvne paste z organskimi pigmenti so obstojni na svetlobi (ne spremenijo odtenka) v okviru tehničnih danosti in omejeno stabilni na UV-svetlobi.
V primeru dvoma se pred uporabo posvetujte s Caparolovimi svetovalci.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Odprto embalažo shranite tesno zaprto.

Gostota

pribl. 1,10 g/cm3

Dopolnilni izdelki

  • Capadecor MultiStruktur
  • Capadecor DecoGrund
  • Capaver FantasticFleece

 

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C in DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Način priprave podlage je odvisen od konkretne podlage in njenih značilnosti.
Zato vedno upoštevajte tehnične liste za posamezne izdelke.

Navodila za oblikovanje površine:
Stenske lazure so prozorni materiali, ki omogočajo, da barvni odtenek in struktura podlage prosevata skozi lazuro. Barvni odtenek, vpojne lastnosti in vrsta podlage ter debelina nanosa in stopnja redčenja lazure odločilno vplivajo na končni videz. Končni rezultat je odvisen tudi od uporabljene vrste orodja in individualne tehnike izvajalca. Zato obvezno priporočamo predhodno izdelavo vzročne površine ali vzorčne plošče. Kontrastni učinek je izrazito poudarjen le, če na svetel vmesni premaz nanesemo temen odtenek lazure.

Postopek nanašanja

Za nanašanje mat lazure Deco-Lasur matt so primerni: že rabljene pleskarske krtače, čopiči za pikčasto nanašanje, naravna goba ali čista krpa. Izbira delovnega orodja je odvisna od želene lazurne tehnike.

Sestava nanosov

Vmesni premaz:
Vmesni premaz mora biti pri lazurnih tehnikah vedno enakomerno pokriven. Vidni delovni prehodi ali vidni pasovi valjčka so po obdelavi površine z dekorativno lazuro še vedno vidni. Za vmesni premaz na gladki podlagi je primeren izdelek Capadecor DecoGrund, na strukturirani podlagi pa MultiStruktur. Mat disperzijske barve za notranje površine so zaradi vpojnih lastnosti manj primerne (izrazitejšidelovni prehodi).
Priporočamo, da ustreznost disperzijske barve vedno prej preverite na testni površini. Vmesni premaz pri lazurnih tehnikah vedno dodatno obdelajte s krtačo, da nevtralizirate vidne pasove valjčka. Površine, ki jih boste premazali z lazurno barvo, morajo biti po vmesnem premazu barvno enotne, brez barvnih kontrastov in enakomerno vpojne.

Zaključni premaz:
1 do 3 nanosi mat lazure DecoLasur matt, niansirane v sistemu Color Express z nasičenimi barvami/barvnimi koncentrati CaparolColor Vollton. Za boljše obdelovanje lahko mat lazuro DecoLasur Matt razredčite z največ 20 % vode.

Premazovanje tapet FantasticFleece:
Če izberete tapete FantasticFleece kot podlago za lazuro, morate konsistenco mat lazure DecoLasur Matt za lažje obdelovanje in za podaljšanje odprtega časa prilagoditi z dodatkom točno 15 % vode (upoštevajte navodila v tehnični informaciji za tapete FantasticFleece).
Lazuro lahko na tapetah FantasticFleece niansirate samo v strojnem sistemu Color Express (s specialno barvno kolekcijo na CD FantasticFleece). Nasičene barve in barvni koncentrati v tem primeru niso primerni za niansiranje. Za zelo intenzivne barvne odtenke na tapetah FantasticFleece uporabite lazuro DecoLasur s sijajem, ki ima daljši odprti čas za vgradnjo.

Poraba

Pribl. 80–100 ml/m2 za en nanos. Glede na vpojnost in strukturo podlage je podatek o porabi lahko višji.
Podatki o porabi so samo okvirni. Točno porabo ugotovite sami s testnim nanosom direktno na objektu.
Poraba na oblogi FantasticFleece: pribl. 140-180 ml/m2 na nanos. Točno porabo ugotovite s testnim premazom na konkretni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+5 °C velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Glede na lazurno tehniko delajte mokro na mokro ali upoštevajte interval sušenja do 12 ur med posameznimi nanosi. Če je vreme hladnejše in bolj vlažno, se tudi navedeni intervali sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo, evtl. z dodatkom čistila za pranje posode.

Opozorilo

Ne uporabljajte lazure na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Strukture, ki nastanejo z valjčkanjem, preprečite tako, da za osnovni in vmesni premaz uporabljate krtačo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirajte z obilo vode. Pri nanašanju z brizganjem ne vdihavajte meglice. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/ stoječo vodo ali zemljo.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot splošne gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Kat (A/a) max. 30 g/L (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/L HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, silikati, kalcijev karbonat, parafinski vosek, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.

Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija