caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98147/037360_844349_DecoLasur_Gla_nzend_5L.png

Capadecor DecoLasur Glänzend

Svetleča se lazurna barva na disperzijski osnovi za notranje površine

Predvidena uporaba

Za dekorativne lazurne premaze na notranjih površinah, na primer na grobovlaknatih tapetah in oblogah/tapetah iz steklenih vlaken ter tapetah FantasticFleece in MultiStruktur.

Lastnosti

  • E.L.F. (ne oddaja emisij, ne vsebuje topil ali mehčal)
  • Izrazito prozorna
  • Odporna proti mokremu drgnjenju - pralna barva 1. razreda
  • Paroprepustna
  • Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

Osnova materiala

Disperzija umetne mase po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 l, 5 l

Barvni toni

Prozorna - z možnostjo niansiranja v sistemu ColorExpress in z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor (bivši Alpinacolor).

Stopnja sijaja

Sijajna barva.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Odprto embalažo shranite tesno zaprto.

Gostota

pribl. 1,00 g/cm3

Dopolnilni izdelki

  • Capadecor DecoGrund
  • Pearl White
  • Switch Desert
  • Switch Lagoon

 

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (O) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Način priprave podlage je odvisen od konkretne podlage in njenih značilnosti.
Zato vedno upoštevajte tehnične liste za posamezne izdelke.
Na končni videz prozornih barv odločilno vplivajo barvni ton, vpojnost in lastnosti/stanje podlage, debelina nanosa in stopnja redčenja lazure, uporabljeno orodje in individualen način dela izvajalca.
Izdelava testnega vzorca je zato nujno potrebna!

Postopek nanašanja

Za nanašanje sijajne lazure Deco-Lasur glänzend so primerni: že rabljene pleskarske krtače, čopiči za pikčasto nanašanje, naravna goba ali krpa. Izbira delovnega orodja je odvisna od želene lazurne tehnike.

Sestava nanosov

Vmesni nanos:
Vmesni premaz mora biti pri lazurnih tehnikah vedno enakomerno pokriven. Vidni delovni prehodi ali vidni pasovi valjčka namreč ostanejo vidni tudi po obdelavi površine z dekorativno lazuro DecoLasur. Za vmesni premaz je primeren izdelek Capadecor DecoGrund.takoza gladke kot tudi za strukturirane podlage. Mat disperzijske barve za notranje površine so zaradi vpojnih lastnosti samo pogojno primerne (izrazitejši delovni prehodi). Priporočamo, da ustreznost disperzijske barve vedno prej preverite na testni površini. Vmesni premaz za lazurne tehnike vedno dodatno obdelajte s krtačo, da nevtralizirate vidne pasove valjčka. Površine, ki jih boste premazali z lazurno barvo, morajo biti po vmesnem premazu barvno enotne, brez barvnih kontrastov in enakomerno vpojne.

Zaključni nanos:
1 do 3 nanosi sijajne lazure DecoLasur Glänzend, niansirane v sistemu Color Express ali z nasičenimi barvami/barvnimi koncentrati CaparolColor. Za boljšo konsistenco pri obdelovanju lahko lazuro DecoLasur razredčite z največ 20 % vode.

Premazovanje tapet FantasticFleece:
Če izberete tapete FantasticFleece kot podlago za lazuro, morate konsistenco sijajne lazure DecoLasur za lažje obdelovanje in za podaljšanje odprtega časa prilagoditi z dodatkom točno 15 % vode (upoštevajte navodila v tehnični informaciji za tapete FantasticFleece). Čeprav za zaključni premaz uporabite sijajno lazuro DecoLasur Glänzend, pa sijaj pri enkratnem nanosu na tapete FantasticFleece ne doseže predvidene stopnje (ostane bolj mat), ker so tapete FantasticFleece močno vpojne. Da bi dosegli višjo stopnjo sijaja, predlagamo, da s krtačo nanesete še drugi in po potrebi še tretji nanos sijajne lazure DecoLasur Glänzend v brezbarvni verziji po zgoraj opisanem postopku. Lazuro lahko na tapetah FantasticFleece niansirate samo v strojnem sistemu Color Express (s specialno barvno kolekcijo na CD-ju FantasticFleece). Nasičene barve in barvni koncentrati v tem primeru niso primerni za niansiranje. Dodatne efekte z bisernim sijajem dosežete z dodajanjem efektnih pigmentov glede na želen končni učinek: dodate torej 1 do 5 % efektnih pigmentov (preberite tehnično informacijo št. 816). Efektne pigmente z bisernim sijajem enakomerno primešajte lazuri.

Poraba

Pribl. 80-200 ml/m2 za en nanos. Glede na vpojnost in strukturo podlage je podatek o porabi lahko tudi višji. Točno porabo ugotovite sami s testnim nanosom direktno na objektu.
Poraba pri Fantastic Fleece: pribl. 140-180 ml/m2 na nanos. Točno porabo ugotovite sami s testnim nanosom direktno na objektu.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+5 °C velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Glede na lazurno tehniko delajte mokro na mokro ali upoštevajte interval sušenja do 12 ur med posameznimi nanosi. Če je vreme hladnejše in bolj vlažno, se tudi navedeni intervali sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo, eventuelno z dodatkom čistila za pranje posode.

Opozorilo

Ne uporabljajte barve na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Strukture, ki nastanejo z valjčkanjem, preprečite tako, da za osnovni oziroma vmesni premaz uporabljate krtačo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirajte z obilo vode. Pri brizganju ne vdihavajte meglice. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat.A/b): 100 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, parafinski vosek, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon/benzizotiazolinon).

Podrobnejši podatki

Preverite V varnostnem listu.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija