caparol_pim_import/caparol_si/products/image/154685/050074_Arte_Velvet_2,5L.png

Capadecor ArteVelvet

Stenska lazura na akrilatni osnovi s svetlo pigmentiranimi delci.

Predvidena uporaba

Specialno razvita, zelo zanimiva stenska lazura za notranje površine.
Njen sestavni del so svetlo pigmentirani delci, ki se po niansiranju ne zmešajo z drugimi barvnimi pigmenti v lazuri. Na svetlih podlagah tako ustvarijo izredno zanimivo, razgibano barvno optiko.

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Zanesljiv delovni postopek
  • Univerzalna uporaba
  • Decentna večbarvna optika na podlagi raznobarvnih pigmentnih delcev
  • Atestirana odpornost proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi 
  • Mokra obraba: pralna barva 2. razreda po DIN EN 13300
  • Negorljivi razred gradbenih materialov A2 po DIN 4102

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 l

Barvni toni

Prozorna lazura s svetlimi delci.

Niansiranje:
Za ArteVelvet lahko naročite strojno niansiranje v sistemu ColorExpress s Caparolovimi 3D-odtenki (Caparol 3D-sistem plus). Pri strojnem niansiranju morate obvezno upoštevati, da se barvni odtenek lazure na steni razlikuje od originalnega 3D-odtenka zaradi samih značilnosti lazure, izvedbene tehnike, vsakokratne debeline nanosa in barvnega odtenka podlage.

Stopnja sijaja

Svilnato mat v suhem stanju.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Odprto embalažo shranite tesno zaprto.

Mokra obraba

pralna barva 2. razreda po DIN EN 13300, ustreza lastnosti "abrazijsko odporno" po DIN 53778

Dopolnilni izdelki

  • DecoGrund
  • ArteTwin Kelle

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Stenske in stropne površine iz mavčnih ometov in gradbenega mavca maltne skupine PIV, mavčnega kartona in montažnih mavčnih plošč v notranjih prostorih. Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Alkalne podlage niso primerne za Capadecor ArteVelvet, zato jih je vedno treba prej ustrezno pripraviti.

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, barvno izenačena (brez kontrastov), brez ločilnih snovi in popolnoma ravna. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.
Pri pripravi podlage upoštevajte tehnično informacijo št. 650.

Priprava podlage

Hrapave podlage, stene iz mavčnih plošč in vse stenske in stropne površine z neugodno osvetlitvijo morate najprej izravnati tako, da se kakovost površine približa razredu Q4. Potem ko se izravnalni sloj posuši sledi vmesno brušenje z granulacijo največ P200 do 240. Za izenačitev vpojnosti in vezavo prahu nato premažite obrušeno površino s predpremazom CapaSol LF.

Podlage, ki že skoraj ustrezajo kakovostnemu razredu Q4, lahko takoj obdelate z Capadecor DecoGrund, kot je navedeno pri sestavi nanosov spodaj.

Sestava nanosov

Osnovni nanos:
Za osnovni nanos uporabite Capadecor DecoGrund (razredčen z 10 % vode) v barvnem tonu zaključnega nanosa. Nanesite z valjčkom in dodatno obdelajte z lazurno krtačo.

Zaključni nanos: Za zaključni nanos nanesite ArteVelvet s kratkodlakim valjčkom brez podaljška na ročaju s kratkimi navzkrižnimi potezami (križ kraž). Alternativno lahko ArteVelvet nanesete tudi s krtačo.
Po krajšem odzračevanju (le še dvignjeni delci naj ostanejo vlažni na površini) zgladite delovno površino križ kraž še s specialno gladilno žlico ArteTwin. S tem postopkom barvne delce ArteVelvet nekoliko zmečkate in tako dodatno poživite optiko površine.

Opozorilo: Če se vam zdi površina po zaključnem nanosu zelo neenakomerna, lahko izvedete še en (drugi) zaključni nanos za pooenotenje. Ker se to obravnava kot bistvena sestavina dogovorjene površine, obvezno priporočamo izdelavo testne površine na delovni lokaciji.

Poraba

Pribl. 160–180 ml/m2/delovno fazo. Točno porabo ugotovite na testni površini na sami lokaciji.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju je +5 °C ter velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je masa po približno 4 urah površinsko suha.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo in milom.

Izvedensko mnenje/atest

Atest odpornosti proti dezinfekcijskim sredstvom:

  • Odporno proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izpirajte z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju. Uporabljajte kombinirani filter A2/P2.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.
Podrobnosti si preberite v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat.A/l): največ 200 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, mineralna polnila, voda, pomožno sredstvo za film, aditivi, konzervansi (metil-benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija