caparol_pim_import/caparol_si/products/image/154686/050075_Arte_Dolce_2,5L.png

Capadecor ArteDolce

Disperzijska lazura s finimi barvnimi delci za izdelavo robustnih mat površin v notranjih prostorih

Predvidena uporaba

Mat disperzijska lazura s finimi barvnimi delci, možno niansiranje, za dekorativno oblikovanje notranjih stenskih površin.

Lastnosti

  • Preprosto obdelovanje
  • Decenten vzorec
  • Robustnost/minimalna nagnjenost k svetlečim se praskam
  • Racionalna in zanesljiva obdelovalna tehnika 
  • Odpornost proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi 
  • Negorljivi razred gradbenih materialov A2 po DIN 4102

Pakiranje/velikost embalaže

  • 2,5 litra

Barvni toni

Bele barve.

Niansiranje:

Strojno niansiranje s ColorExpress v 3D-odtenkih in odtenkih CaparolColor.
Niansirani material pred nanašanjem temeljito premešajte. Mešajte ročno ali z mešalnikom nastavljenim na nizke obrate.
Pri premazovanju povezanih površin zmešajte skupaj vse posode z niansiranim materialom, da ne bi prišlo do razlik v barvnem odtenku pri ločeni uporabi posameznih posod.
Pri organsko pigmentiranih barvnih tonih (npr. rdeča in oranžna) je tak odtenek lahko videti nekoliko drugače na površinah, osvetljenih z močno dnevno svetlobo.

Stopnja sijaja

Globoko mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Mokra obraba

Mokra obraba: pralna barva 2. razreda po DIN EN 13300, ustreza lastnosti "abrazijsko odporno" po DIN 53778

Dopolnilni izdelki

  • DecoGrund
  • AkkordSpachtel fein

 

 

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Notranje površine – mineralni ometi iz maltne skupine PII, PIII, mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine PIV, mavčni karton, mavčne gradbene plošče in betonske površine.

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, barvno izenačena (brez kontrastov), brez ločilnih snovi in popolnoma ravna. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Pri pripravi podlage upoštevajte tehnično informacijo št. 650.

Priprava podlage

Hrapave podlage, stene iz mavčnih plošč in vse stenske in stropne površine z neugodno osvetlitvijo morate najprej premazati s predpremazom Caparol-Haftgrund. Nato morate podlago vsepovršinsko izravnati z 1 do 2 slojema izravnalne mase Caparol-Akkordspachtel fein, da se kakovost površine približa razredu Q4. Potem ko se izravnalni sloj/-a posuši/-ta sledi vmesno brušenje z granulacijo največ P200 do 240. Za izenačitev vpojnosti in vezavo prahu nato premažite obrušeno površino s predpremazom CapaSol LF.

Podlage, ki že skoraj ustrezajo kakovostnemu razredu Q4, lahko takoj obdelate s predvideno sestavo nanosov, navedeno spodaj.

Postopek nanašanja

Osnovni nanos:
Za osnovni nanos uporabite Capadecor DecoGrund (razredčen z 10 % vode) v barvnem tonu zaključnega nanosa. Nanesite z valjčkom in razmažite s krtačo. Za intenzivne barvne odtenke pride kot osnovni nanos alternativno v poštev tudi Capadecor EffektGrund.

Vmesni nanos:
Za vmesni nanos nanesite ArteDolce v želenem barvnem tonu, brez redčenja, s kratkodlakim valjčkom (10–12 mm) in z navzkrižnimi potezami, nato pa material nekoliko razmažite s krtačo, da izenačite strukturo valjčka.

Zaključni nanos:
Za zaključni nanos nanesite ArteDolce v želenem barvnem tonu, brez redčenja, s kratkodlakim valjčkom (10–12 mm) in z navzkrižnimi potezami, nato pa material nekoliko razmažite s krtačo, da izenačite strukturo valjčka.

Redčenje

Izdelek ArteDolce vgradite brez redčenja.

Poraba

pribl. 100–120 ml/m2/delovno fazo. Točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju je +5 °C ter velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je premaz po približno 30 do 60 minutah površinsko suh. Popolnoma presušen in pripravljen za obremenitve je po približno 1 do 2 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Orodje

Za obdelovanje priporočamo kratkodlaki valjček (10–12 mm) ter mehko krtačo za izenačitev strukture valjčka.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke očistite takoj po uporabi z vodo in milom.

Opozorilo

Nasveti za čiščenje in nego/vzdrževanje:
Preverite čiščenje najprej na testni površini in vedno zelo previdno. Če bo test neuspešen in se bo površina svetila, tega ne boste mogli več odstraniti.

Izvedensko mnenje/atest

Atest odpornosti proti dezinfekcijskim sredstvom:

  • Odporno proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hraniti zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izpirajte z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju. Uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.
Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/l) znaša 200 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 50 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna/polivinilacetatna smola, mineralna polnila, voda, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija