caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98144/037357_ArteLasur_Color_2,5L.png

Arte-Lasur Color

Stenska lazura na osnovi akrilata z barvnimi delci.

Predvidena uporaba

Posebej zasnovana, visoko atraktivna stenska lazura, primerna za notranje stenske površine.
ArteLasur Color se ne niansira. Vsebovani temni barvni delci ustvarijo na niansiranih podlagah kakovosten učinek.

Lastnosti

 • Skladno z AgBB
 • Redči se z vodo, je prijazna do okolja in skoraj brez vonja
 • Abrazija v mokrem: razred 2
 • Varna obdelava
 • Dobre lastnosti za popravila
 • Odporna proti vodotopnim razkužilom

Osnova materiala

Akrilatna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 l

Barvni toni

Prosojen z barvnimi delci:
Ferrara = oksidnordeči delci.
Grosseto = oranžnordeči delci.
Livorno = sivi delci.

Stopnja sijaja

Sivo mat v suhem stanju.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.
Odprto embalažo hranite tesno zaprto.

Gostota

ca. 1,0 g/m3

Dopolnilni izdelki

 • Pearl White
 • Switch Desert / Switch Lagoon
 • CapaGold / CapaSilber
 • Metallocryl Interior
 • MultiStruktur

Biserno sijajni pigmenti za doseganje posebnih učinkov na površinah. Primerno le za notranjo uporabo.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Stenske in stropne površine znotraj objekta. Podlaga mora biti čista, suha in brez ločilnih snovi. Poleg tega naj bodo površine gladke, največ rahlo strukturirane in ravne.
Upoštevajte VOB, del C in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez barvnih kontrastov. Zato priporočamo, da jo predhodno obdelate z belo pigmentiranimi, sorpcijskimi, vendar ne močno vpojnimi materiali. Na nove tapete iz steklenih ali grobih vlaken neposredno premažite vmesni premaz. Upoštevajte tehnične informacije uporabljenih osnovnih oziroma vmesnih premazov.

Napotek za izvedbo:
Stenske lazure so prosojni materiali, skozi katere ostajata vidni/prosevata barva in struktura podlage.
Iz tega razloga se vzorec obvezno določi na samem objektu.

Kontrastni učinek je zelo močan, če pri svetlem osnovnem premazu izberete temen barvni odtenek lazure. Pri zelo svetlih barvnih odtenkih lazure na močno strukturiranih podlagah lahko svetli delci pigmenta v lazuri svoj optični učinek razvijejo le delno.

Debelejši kot je sloj nanosa, večja je stopnja sijaja. Če primešate efektne pigmente, lahko dosežete zelo elegantne površine. Dodate lahko največ od 1–5 odstotkov pigmenta. Efektne pigmente pri tem enakomerno umešajte (prosimo, upoštevajte Tehnično informacijo št. 816).

Sestava nanosov

Osnovni premaz:
Caparol DecoGrund za gladke predpremaze.
MultiStruktur za strukturirane površine.

Vmesni premaz:
Za vmesni premaz uporabite Indeko-plus, niansiran v želenem barvnem odtenku po 3D-sistemu prek Color Expressa.
Če za vmesni premaz uporabite Metallocryl Interior, lahko ustvarite površino z rahlim kovinskim učinkom. Pri tem upoštevajte tudi odstavek z opisanimi površinskimi učinki in tehnično informacijo za Metallocryl Interior.Prosimo, upoštevajte:
Da na površini ne ostanejo sledi valjčka, nanesite osnovni in vmesni premaz s ščetko. ArteTwin Color ni dovoljeno nanašati neposredno na alkalne vmesne, kot so na primer silikatne barve ali ometi.


Zaključni premaz:
ArteLasur Color se ne niansira, je že pripravljen za uporabo in se ne redči. Priporočamo, da za nanos lazure po celi površini uporabite mehka orodja za ščetkanje (na primer ščetko za velike površine ali ovalno ščetko). Ščetko vodite navzkrižno: pri tem delajte kratke navzkrižne gibe. Po kratkem intervalu zračenja/izhlapevanja lahko površino še enkrat z isto ščetko še nekoliko izenačite. Vidne delovne prehode preprečite tako, da za večje površine oziroma pri višjih temperaturah določite za delo najmanj dve osebi.

Bild 7 (008523.jpg)
Bild 8 (008524.jpg)
Vmesni premaz na gladkih podlagah pred poznejšo obdelavo z lazuro ArteLasur Color izvedite s premazom Indeko-plus ali Metallocryl Interior, niansiranim v želenem barvnem odtenku sistema ColorExpress. Strukturirane površine dosežete s premazom MultiStruktur, ki ga nanesete s pleskarskim valjčkom in navzkrižno razmažete (strojno niansiran prek ColorExpressa je na voljo v številnih barvnih odtenkih).

ArteLasur Color je predpripravljeni izdelek za direktno vgradnjo. Izvedite 1 vsepovršinski nanos s ščetko s kratkimi navzkrižnimi gibi.

Poraba

Približno 110–150 ml/m2 za en nanos. Točno porabo vedno določite s preizkusnim premazom na samem objektu.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo:
+5 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20°C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je premaz po pribl. 4 urah površinsko suh.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi; po potrebi uporabite sredstvo za pomivanje.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala lahko odstranite kot odpadne barve na vodni osnovi, posušene ostanke materiala pa kot strjene odpadne barve ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat.A/l) znaša 200 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, barvni pigmenti, mineralna polnila, voda, dodatki za film, aditivi, sredstva za konzerviranje (metil-, benzizotiazolinon).

Podrobnejši podatki

Glejte varnostni list.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.

Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomo podrobneje svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda                             Telefon: 059 209 220, Faks: 01 300 70 80, Internet: www.caparol.si, E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list