caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159191/051135_Photovision1_SI.png

PhotoVision Grafikbearbeitung

Synthesine storitve PhotoVision – združene v grafičnih paketih.

Opis

Za računalniško pripravo za tisk potrebujemo različne grafične pakete. Priprava zajema vse od urejanja, to je realizacije slike, do priprave slikovnega gradiva visoke resolucije.

Predvidena uporaba

Grafični paket A
Motiv ali fotografija se realizira kot motiv PhotoVision:

 • naročnik že ima podatkovni oziroma slikovni material v zahtevani visoki ločljivosti in tega predloži
 • izdelava osnovnega osnutka
 • 1 simulacija PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta/elementa
 • priprava predloge za tiskanje

Grafični paket B
Iz predloženih fotografij/motivov se po določilih podjetja (npr. na osnovi celostne grafične podobe) sestavi in realizira motiv PhotoVision:

 • naročnik že ima podatkovni oziroma slikovni material v zahtevani visoki ločljivosti in tega predloži
 • izdelava osnovnega osnutka + 2 alternativnih variant
 • 3 simulacije PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta/elementa
 • priprava predloge za tiskanje

Grafični paket C
Iz predloženih fotografij/motivov se prosto sestavi in realizira motiv PhotoVision brez upoštevanja posebnih določil:

 • naročnik že ima večji del podatkovnega oziroma slikovnega gradiva v zahtevani visoki ločljivosti in tega predloži
 • izdelava osnovnega osnutka + 2 alternativnih variant
 • 3 simulacije PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta/elementa 
 • priprava predloge za tiskanje

Grafični paket D
Obstajajo samo zamisli o tematiki motiva PhotoVision:

 • podatkovni in slikovni material v zahtevani visoki ločljivosti ni na voljo oziroma je le delno na voljo
 • izdelava osnovnega osnutka + 2 alternativnih variant
 • 3 simulacije PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta/elementa
 • priprava predloge za tiskanje

Cene so zajete v trenutno veljavnem ceniku proizvajalca Synthesa.

Dopolnilni izdelki

Synthesa PhotoVision Gewebe
PhotoVision Gewebe je potiskana mrežasta fotografija za individualno dekorativno oblikovanje fasad in notranjih površin. Tehnika transparentno natisnjenih slik je mogoča praktično v vsakem formatu.

Synthesa PhotoVision Spezialkleber
Predpripravljeno transparentno lepilo za lepljenje PhotoVision Gewebe za notranje in zunanje površine.

Synthesa TopLasur
Predpripravljeni dekorativni lazurni premaz za notranjo in zunanjo uporabo. Lahko se uporablja na trdih, premazanih ali hrapavih podlagah in ometih. Je brezbarvna (transparentna) in deluje kot UV zaščita zgornje plasti Synthesa PhotoVision sistemov.

Opozorilo

Navodila glede predloge za tiskanje:
Velikost datoteke: Motiv slike je treba pripraviti v ločljivosti 96 DPI na celotnem formatu slike (možnost datotečnega formata: .jpg ali .tiff).

Primer: Stena širine 5 metrov bo polepljena; slika mora biti velika vsaj 300 dpi, 52 ali 53 cm široka, le tako je mogoča dobra kvalitieta z maks. 1000 % povečavo. Pri povečavi nad 1000 % se lahko pojavi zrnavost slike.
5000 mm: 96 dpi = 52.08 cm širina slike.

Možni formati slike: .eps, .jpg ali .tif za Logotipe .ai datotek.
Prosimo, upoštevajte, da so pri tiskanju možna večja barvna odstopanja v primerjavi s prikazom slike na računalniškem zaslonu. Če želite točen barvni ton (na primer za logotip podjetja), morate to obvezno navesti ob naročilu! Vsak naročnik vedno prejme poskusni odtis v odobritev pred končnim tiskanjem motiva.
Manjša barvna odstopanja veljajo za trenutno stanje digitalne tiskarske tehnike.
Zato ni mogoče reklamirati manjših razlik v barvnih niansah istega barvnega tona pri dveh pasovih slike. To velja tudi za mestoma vidne stike med pasovi slike, ki jih ni mogoče povsem izključiti zaradi neravnin v podlagi, togosti materiala in stabilnosti oblike.
Izhajamo iz tega, da ima naročnik avtorske pravice za uporabo predloženih motivov.

Posebna navodila
Podrobnejše informacije o izdelkih in navodilih za vgradnjo sistema PhotoVision boste našli v tehnični informaciji "Synthesa PhotoVision”.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Podrobnejši podatki

Samo za industrijsko rabo!
Varnostni list si lahko prenesete s spletne strani www.caparol.si ali www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija