caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98252/037382_VarioPutz_13.png

Capadecor VarioPutz

Večbarven, mat in visoko racionalen premaz z dodanimi kosmiči za notranje površine, primeren za nanos s pleskarskim valjčkom in brizganjem.

Predvidena uporaba

Večbarven, izredno trpežen stenski premaz za notranje področje. Je izjemno primeren za stenske premaze pisarn, hodnikov, stopnišč, sprejemnic in bivalnih prostorov brez dodatnega premaza.

Lastnosti

  • Preizkus AgBB
  • Racionalna obdelava
  • Zelo dobre lastnosti za čiščenje
  • Visoka mehanska obremenljivost
  • Zelo dobre lastnosti za popravila
  • Negorljiv v skladu z DIN 4102, A2

Osnova materiala

Disperzija umetne smole. Prosojno vezivo z barvnimi kosmiči.

Pakiranje/velikost embalaže

12,5 kg

Barvni toni

Prosimo, upoštevajte: Za vse različice VarioPutz je potreben prekrivni vmesni premaz s Putzgrund 610 v barvnem odtenku, ki ustreza zaključnemu premazu.

Različice:Št. barvnega odtenka za
Putzgrund 610:
VarioPutz št. 13VP št. 13
VarioPutz št. 14VP št. 14
VarioPutz št. 19VP št. 19
VarioPutz št. 21VP št. 21
VarioPutz št. 23VP št. 23
VarioPutz št. 25VP št. 25
VarioPutz št. 27VP št. 27
VarioPutz št. 29VP št. 29
VarioPutz št. 30VP št. 30
VarioPutz št. 31VP št. 31
VarioPutz št. 32VP št. 32
VarioPutz št. 35VP št. 35
VarioPutz št. 41VP št. 41
VarioPutz št. 49VP št. 49
VarioPutz št. 51VP št. 51
VarioPutz št. 53VP št. 53
VarioPutz št. 55VP št. 55

Različice vsebujejo svetlikajoče se kosmiče, katerih učinek pride do izraza le pri neposredni osvetlitvi.
Recepturi za niansiranje Putzgrund 610 po Caparol 3D in kolekciji za niansiranje VarioPutz nista enaki. Recepture Caparol 3D zato ni mogoče uporabiti za niansiranje. 

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Odprto embalažo hranite trdno zaprto.

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

sd-vrednost: pribl. 0,10 m

Dopolnilni izdelki

Caparol Putzgrund 610

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti čista, suha in brez ločilnih snovi. Upoštevajte VOB, del C in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Strukturirane podlage:
Trdno oprijete tkanine iz surovih ali steklenih vlaken ter manj do srednje strukturirane omete lahko po prekrivnem vmesnem premazu s Putzgrundom 610 premažete z VarioPutzom. Morda je potreben celo dvojni premaz z VarioPutzom.

Ometi maltne skupine PII in PIII:
Trdne, običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave s Putzgrundom 610. Na grobih, poroznih, vpojnih, rahlo peskastih ometih osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF.

Mavčni in gotovi ometi maltne skupine PIV:
Mavčne omete s slojem sige obrusite, odstranite prah in osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB ali AmphiSilan-Putzfestigerjem. Na normalno vpojnih površinah prekrivni osnovni premaz premažite s Putzgrundom 610.

Mavčne plošče:
Na normalno vpojnih površinah prekrivni osnovni premaz premažite s Putzgrundom 610.

Mavčnokartonske plošče:
Robove od kitanja obrusite. Mehka kitana mesta utrdite z globinskim premazom Caparol-Tiefgrundom TB ali trdilcem za omet AmphiSilan-Putzfestigerjem. Na normalno vpojnih površinah prekrivni osnovni premaz premažite s Putzgrundom 610. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami, ki spremenijo barvo, osnovni premaz premažite z Caparol AquaSperrgrundom. Upoštevajte podatkovni list BFS št. 12.

Beton:
Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo. Na normalno vpojnih površinah prekrivni osnovni premaz premažite s Putzgrundom 610.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol odstranite. Na grobih, poroznih, peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF.

Plesnive površine:
Plesen in glive mehansko odstranite z mokrim ščetkanjem, drgnjenjem ali strganjem. Površine operite s Capatoxom in jih pustite dobro posušiti.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi in mastnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo, kateri dodajte gospodinjska čistila, ki vsebujejo topila za maščobe. Očiščene površine pustite dobro posušiti. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Izolacijski osnovni premaz premažite s Caparol AquaSpergrundom (Tehnična informacija št. 384).

Majhne napake:
Po ustrezni predhodni obdelavi popravite s hitrim kitom Caparol v skladu z navodili za uporabo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Napotek:
S Capadecor VarioPutzem ni mogoče izravnati razlik v strukturi podlage (mesta kitanja, utori za napeljavo itd.). Slednje je treba z ustreznimi ukrepi predhodno prilagoditi površini, ki jo želite premazati.

Postopek nanašanja

Nanos s pleskarskim valčkom ali visokotlačnim brizganjem.

Sestava nanosov

Vmesni premaz:
Po zaključeni pripravi podlage prekrivni osnovni premaz enakomerno in brez kontrasta premažite s Putzgrundom 610 v barvnem odtenku, ki je usklajen z izbranim barvnim odtenkom VarioPutz (glejte preglednico z barvnimi odtenki). Mesta prekrivanja nanosov čim bolj razvaljajte.
Na slabo vpojnih oziroma kontrastnih podlagah je lahko potreben dvojni vmesni premaz.
Premazi brez kremenčevih polnil niso primerni.

Nanos s pleskarskim valjčkom:
Material premešajte z ustreznim mešalnikom z nizkim številom vrtljajev ali ročno. Valjček pred nanosom na površini razvaljajte na ločeni površini, da se dobro prepoji z materialom.
Nerazredčen VarioPutz nanesite z ustreznim pleskarskim valjčkom brez podaljška s postopkom nanosa mokro na mokro in ga enakomerno porazdelite. Podane vrednosti za porabo je treba upoštevati, saj lahko nezadosten nanos vpliva na končni izid.
Po zadostnem času za izparevanje obdelajte z mehkim orodjem za ščetkanje (na primer z ovalno ščetko), da se struktura od valjanja zgladi. Čas za izparevanje je odvisen od pogojev na objektu in znaša od 10 do 30 minut. Pri zelo visoki zračni vlažnosti se lahko tudi podaljša.
VarioPutz lahko pri nanosu s pleskarskim valjčkom nanesete dvakrat, da ne pride do neenakomernega nanosa in oblačnega videza površine.

Nanos z brizganjem:
VarioPutz premešajte in ga nerazredčenega s krožnimi gibi nanesite s primerno brizgalno pištolo z lijakom za polnjenje. Materiala po nanosu ne obdelajte s ščetko.
Šoba: 4–5 mm
Zračni tlak: 2,5–3,5 barov
Razdalja pri brizganju do stene znaša približno 60 - 80 cm

Več informacij glede nanosa z brizganjem najdete v podatkovnem listu/priročniku za brizganje.

Poraba

Nanos s pleskarskim valjčkom:
najmanj 400 g/m2; natančno porabo ugotovite s preizkusnim premazom.
Nanos z brizganjem:
približno 800 – 1100 g/m2; natančno porabo ugotovite s preizkusnim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Najmanj +8 °C pri manj kot 65-odstotni relativni zračni vlažnosti.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti je po približno 6–8 urah površinsko suho.
Obdelana površina je popolnoma suha in primerna za obremenitev po približno treh dneh.
Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se čas sušenja podaljša.

Orodje

Pleskarski valjček: višina flora od 12 cm do 16 mm.
Orodja za brizganje: brizgalna pištola z lijakom za polnjenje.

Čiščenje orodja

Orodja takoj po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Da ne pride do sledi nanašanja in odstopanja barvnih odtenkov, VarioPutz na velikih površinah nanesite v celem in uporabite material z isto številko proizvoda.

Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zatorej poskrbite za dobro prezračevanje. V občutljivih področjih uporabite trdilec za omet AmphiSilan, ki je brez vonja in arom.

Pri premazu kitov za lopatico, ki vsebujejo mavec, lahko zaradi dolgotrajnega vpliva vlage pride do nabrekanja, tvorbe mehurjev in odstopanja. Zato je treba z zadostnim prezračevanjem in ustrezno temperaturo poskrbeti za hitro sušenje. Upoštevajte podatkovni list »Kitanje mavčnih plošč«, ki ga je izdala Zveza mavčne industrije in industrije mavčni plošč.

Izvedensko mnenje/atest

  • Razred negorljivosti A2 po DIN 4102

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo proizvoda ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pri stiku z očmi ali kožo razdraženo mesto nemudoma temeljito sperite z vodo. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Podrobnejše informacije najdete v varnostnem listu.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala lahko odstranite kot odpadne barve na vodni osnovi, posušene ostanke materiala pa odstranite kot strjene odpadne barve ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta proizvod vsebuje < 1 g/L HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilna smola, barvni pigmenti, mineralna in polimerna polnila, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

Vseh podlag, ki jih je v praksi možno najti in njihovo premazno tehnično obdelavo, ni mogoče obdelati v tem besedilu.
Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomo podrobneje svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list