caparol_pim_import/caparol_si/products/image/144646/047574_Capatherm_holz_daemm_pigmentiert_innen_w_HR.png

CapaTherm Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W

Protipožarni izolativni premaz za les, pigmentirani, notranji (bel).
Protipožarni premaz za notranje lesene površine, ki se pod vplivom vročine močno razpeni.

Opis

Pri požaru kratkotrajno preprečuje vžig lesene podlage. Izolativno deluje proti vročini, zavira ogenj in preprečuje njegovo širitev. Zaščitene površine ne pogorevajo (ogenj se ne dodatno razplamteva), zmanjšana je gostota dimnih plinov. Premaz ščiti vrednostne predmete v notranjosti objekta, zmanjšuje škodno tveganje.

Predvidena uporaba

CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W je pigmentirani protipožarni premaz na disperzijski osnovi brez topil, ki tvori protipožarni izolativni sloj. Ta specialni protipožarni premaz se uporablja na masivnem lesu, iverki in vezanih ploščah debeline 12 mm v notranjih prostorih. Ima uradni certifikat po standardu ÖNORM B 3800, 1. del, protipožarni razred B1, Q1, Tr1., in po standardu ÖNORM EN 13501-1, B-s1, do. Ta izdelek se uporablja v zaprtih, suhih notranjih prostorih, na primer konferenčnih sobah, šolah, gledališčih, kinematografih, razstavnih prostorih, plesnih lokalih, restavracijah. Izdelek ni primeren za zunanjo uporabo, vlažne prostore in mehansko obremenjene površine.
Razred požarne odpornosti: protipožarni razred B1, Q1, Tr1. ÖNORM EN 13501-1. B-s1, do.

Osnova materiala

Specialna disperzija umetne mase.

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l

Barvni toni

Bela barva.
Niansiranje ni dovoljeno.

Skladiščenje

V dobro zaprti originalni embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev. Zaščitite pred zmrzaljo, vročino in neposredno sončno pripeko.

Tehnični podatki

  • uravnavanje viskoznosti: mešanje z mehanskim mešalcem
  • enokomponenten

Gostota

1,24 kg/l

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo/tiksotropen

Konsistenca

tekoče

Ustrezne podlage

Masivni les, vezana plošča, iverna plošča debeline ≥12 mm.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, brez prahu, umazanije, masti in voska. Če je les premazan z ločilnim sredstvom, ga morate temeljito obrusiti.
Slabo sprijete stare barve ali barve, ki lahko nabreknejo, oljne barve in lake odstranite do čistega. Pri močno vpojnih (poroznih) podlagah uporabite za predpremaz CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W, razredčen s pribl. 20 utež. % vode. Količina nanosa znaša pribl. 100 g/m2. Trdno sprijete lake preverite, ali so protipožarno ustrezni in primerni za premazovanje ter dobro obrusite.
Predhodna obdelava s sredstvi za zaščito lesa: Če je potrebno les zaščititi, priporočamo brezbarvni impregnacijski predpremaz Danske-Imprägniergrund farblos. Šele ko se impregnacija dobro presuši, lahko sledi protipožarni premaz s CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W, to je po kakih 5 do 6 dneh.

Postopek nanašanja

Mazanje, valjčkanje, brezzračno brizganje po priporočilih v tehnični smernici »Priporočila za brezzračno brizganje protipožarnih materialov CAPATHERM®«.

Redčenje

Praviloma ni potrebno. Dovoljeno je dodati največ 3 vol. % čiste vode.

Sestava nanosov

Protipožarna zaščita:
1 x 350 g/m2 CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W.

Zaščitni pokrivni lak:
Zaključni premaz z notranjim pokrivnim lakom CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W izvedite po približno 24 urah, odvisno od klimatskih razmer in pogojev sušenja, količina nanosa 40 g/m2.

Poraba

350 g/m2

Pogoji pri izvedbi

Ne delajte pri temperaturi objekta oz. sobni temperaturi pod +10 °C.
Splošna navodila: ÖNORM B 2230/4. del.

Sušenje/interval sušenja

Interval sušenja do končne suhosti protipožarnega premaza po nanosu je odvisen od sobne temperature in zračne vlage ter lahko traja nekaj dni.
Čas sušenja: približno 12 ur pri sobni temperaturi +20 °C in 60 % relativni zračni vlagi. Celoten sistem je popolnoma suh v idealnih pogojih: v približno 5 dneh.

Čiščenje orodja

Takoj po končanem delu temeljito sperite s čisto vodo.

Opozorilo

CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W lahko nanesete v enem samem delovnem hodu/sloju. Količina nanosa ne sme biti manj kot 400 g/m2. Navedeno količino nanosa nanesite na vse strani lesenega elementa. Izjema: površine, ki so mejijo neposredno na masivne mineralne elemente, ne potrebujejo izolativnega premaza. Če so po premazu vidna štrleča lesna vlakna, lahko površino po prvem delovnem hodu nekoliko obrusite z brusnim papirjem K-150.
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W med obdelovanjem in sušenjem ne sme biti izpostavljen močnemu prepihu. Kljub temu pa poskrbite za dobro prezračevanje. Pri delu upoštevajte splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Popolnoma suh je premaz brez vonja. Če želite barvne površine, lahko uporabljate samo sistemsko preizkušen pokrivni lak CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W. Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov pri tem protipožarnem sistemu! Obvezno upoštevajte predpisane količine nanosa, drugače protipožarni učinek ni več zagotovljen!

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija