caparol_pim_import/caparol_si/products/image/144621/047573_Capatherm_holz_daemm_farblos_innen_w_HR.png

CapaTherm Holz Dämmschichtbildner farblos innen W

Protipožarni premaz za notranje lesene površine, ki se pod vplivom vročine močno razpeni.

Opis

Pri požaru kratkotrajno preprečuje vžig lesene podlage. Izolativno deluje proti vročini, zavira ogenj in preprečuje njegovo širitev. Zaščitene površine se ne razplamtevajo (ogenj zamira), zmanjšana je gostota dimnih plinov. Premaz ščiti vrednostne predmete v notranjosti objekta, zmanjšuje škodno tveganje.

Predvidena uporaba

Protipožarni premaz, ki tvori protipožarni izolativni sloj, je brezbarven in ne vsebuje topil.
Kot specialni protipožarni premaz se uporablja samo v notranjih prostorih na masivnem lesu, ivernih in vezanih ploščah, debelih ≥ 12 mm. Premaz je uradno preizkušen.
Uporablja v zaprtih, suhih notranjih prostorih, na primer konferenčnih dvoranah, šolah, gledališčih, kinematografih, razstavnih prostorih, plesnih lokalih, restavracijah.
Izdelek ni primeren za zunanjo uporabo, vlažne prostore in mehansko obremenjene površine.
Razred požarne odpornosti: protipožarni razred B1, Q1, Tr1. ÖNORM EN 13501-1. B-s1, d0

Osnova materiala

Specialna kombinacija smol.

Pakiranje/velikost embalaže

5 l, 20 l

Barvni toni

Brezbarven.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je zračen, suh in ne zmrzuje. V dobro zaprti originalni embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev. Zaščitite pred zmrzaljo, vročino in neposredno sončno pripeko.

Tehnični podatki

  • enokomponenten

Gostota

1,32 kg/l

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo/tiksotropen

Konsistenca

tekoče

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, brez prahu, umazanije, masti in voska. Če je les premazan z ločilnim sredstvom, ga morate temeljito obrusiti.

Priprava: Popolnoma odstranite stare premaze. Mastne površine razmastite s topili, na primer lahkim bencinom ali nitrorazredčilom.
Smolnate madeže temeljito skrtačite z raztopino iz 5 % jedrnega mila in 5 % salmiaka (mastne smolnate sestavine je treba umiliti). Nato izmijte površino še s čisto vodo.
Ko se površina posuši, jo dobro obrusite.

Predhodna obdelava s sredstvi za zaščito lesa: Če je potrebno les zaščititi, priporočamo brezbarvni impregnacijski predpremaz Danske-Imprägniergrund farblos.

Dodatna lazura s sredstvi za zaščito lesa: Za dekorativno barvno lazuropriporočamo Danske-Holzlasur v izbranem barvnem odtenku, odsvetujemo temne odtenke!
Srednjeslojne in debeloslojne lazure niso dovoljene. Šele ko se impregnacija/barvna lazura za les dobro presuši, lahko sledi protipožarni premaz s CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner innen W, to je po kakih 5 do 6 dneh.

Priprava materiala

Prilagoditev viskoznosti: Viskoznost se veča s trajanjem skladiščenja, zato je treba material glede na želeno delovno viskoznost segreti do največ +70 °C. Za segrevanje priporočamo vodno kopel ali toplotno komoro. Sprostite pokrov.

Postopek nanašanja

Mazanje, valjčkanje, brezzračno brizganje po priporočilih v tehnični smernici za brezzračno brizganje protipožarnih materialov CAPATHERM®.

Redčenje

Ni dovoljeno.

Sestava nanosov

Nanosi sistema protipožarne zaščite:
2 x 150 g/m2 CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W.
Zaščitni lak:
Zaključni premaz z brezbarvnim prekrivnim lakom za les CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM v mat verziji ali s svilnatim sijajem izvedite ne prej kot po 48 urah, odvisno od sobne temperature in pogojev sušenja. Količina nanosa: 40–80 g/m2.

Poraba

2 x 150 g/m2

Pogoji pri izvedbi

Ne delajte pod +15 °C (velja za temperaturo podlage, zraka in materiala). Lesna vlaga ne sme preseči 15 %.
Splošni predpisi: ÖNORM B 2230 / 4. del.

Sušenje/interval sušenja

Med prvim in drugim nanosom vsaj 8 ur, največ 18 ur pri sobni temperaturi +20 °C in največ 65% relativni zračni vlagi. Celotni protipožarni sistem je popolnoma suh v 5 do 6 dneh.

Čiščenje orodja

Takoj po končanem delu temeljito sperite s čisto vodo.

Opozorilo

Premazane površine ne smejo biti izpostavljene direktni sončni svetlobi. Termična obremenitev gotovega protipožarnega premaza nad +60 °C povzroči površinske napake.
Elemente, ki so premazani s prekrivnim lakom CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM (mat ali sijajnim), nikoli ne zlagajte ploskovno stično (površine ne smejo biti ploskovno obremenjene).

Posebna navodila 
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W morate nanesti v dveh delovnih hodih/nanosih. Nanesena količina ne sme biti večja od 200 g/m2 na nanos. S predpisano količino nanosa je treba obdelati les, ki ga želite protipožarno zaščititi, z vseh strani. Holz Dämmschichtbildner farblos innen W. Izjema so površine, ki so mejijo neposredno na masivne mineralne elemente. Te ne potrebujejo izolativnega premaza. Če so po prvem premazu vidna štrleča lesna vlakna, lahko površino po prvem delovnem hodu nekoliko obrusite z brusnim papirjem K-150.
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildnerfarblos innen W med obdelovanjem in sušenjem ne sme biti izpostavljen močnemu prepihu. Kljub temu pa poskrbite za dobro prezračevanje.
Pri delu upoštevajte splošne predpise za zaščito in varnost pri delu s premaznimi materiali (ne vdihavajte razpršene meglice). Ko se protipožarni premaz popolnoma posuši, je brez vonja.
Protipožarni premaz CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W je učinkovit samo v okviru celotnega protipožarnega sistema, vključno s sistemsko preizkušenim prekrivnim lakom CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM v mat ali sijajni različici.
Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov pri tem protipožarnem sistemu! Obvezno upoštevajte predpisane količine nanosa, drugače protipožarni učinek ni več zagotovljen!

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 45 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija