caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166247/051406_Capatherm_stahl_primer_lm-20l_SI.png

CapaTherm Stahl Primer LM

Hitro sušeč se antikorozijski 1-komponentni predpremaz na osnovi topil, ne vsebuje svinca, pripravljen za direktno uporabo, s pigmenti za aktivno zaščito pred rjo in hematitom (železovim sijajnikom)

Predvidena uporaba

CAPATHERM® Stahl Primer LM se uporablja kot antikorozijski zaščitni predpremaz za železne in jeklene podlage, ki mu sledi zunanji/notranji protipožarni premaz z izdelkom CAPATHERM® StahlDämmschichtbildner außen LM ali CAPATHERM® StahlDämmschichtbildner innen LM.
Ne izgubi elastičnosti (ne postane krhek) in brez težav ga lahko premažete tudi po daljšem časovnem intervalu. Premaz je že po krajšem času neobčutljiv za dež in roso ter odporen proti kondenzacijski vlagi.

Osnova materiala

Specialno modificirana umetna smola.

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l.

Barvni toni

Oksidno rdeče barve.
Niansiranje ni dovoljeno.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je dobro zračen, suh in ne zmrzuje. Rok uporabe najmanj 1 leto.

Tehnični podatki

  • Vsebnost suhe snovi: 55 % 
  • Stanje: v tekočem stanju
  • Komponente: enokomponentni izdelek

Gostota

1,4 kg/l

Plamenišče

pribl. 40 °C

Debelina suhega nanosa

50–60 µm

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo

Priprava podlage

Odstranite prah, maščobo, vosek, rjo in nesprijeto oksidno plast (škajo). Odstranite rjo s peskanjem do kovinskega sijaja (Sa 2 1/2), na manj obremenjenih površinah lahko rjo odstranite tudi ročno do st. 3. Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Za pocinkane jeklene konstrukcije ali jeklene konstrukcije, ki so že obdelane s cinkovimi prašnimi barvami, uporabite 2-komponentni predpremaz CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM (po navodilih v tehničnem listu).

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje, brizganje, brezzračno brizganje (airless).

Redčenje

Načeloma z razredčilom CAPATHERM®Stahl Verdünnung 01.
  • Za mazanje s čopičem in valjčkanje dodajte okoli 5 % razredčila CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.
  • Za zračno brizganje dodajte okoli 10 % razredčila CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.
  • Za brezzračno brizganje (Airless) ne redčite materiala!

Sestava nanosov

Glede na obremenitev sta potrebna eden do dva osnovna premaza.
Stanje površine: Odstranjena rja s peskanjem do kovinskega sijaja (Sa 2 1/2), razmaščena površina, brez umazanije in suha. Na manj obremenjenih površinah lahko rjo odstranite tudi ročno do st. 3.

Poraba

150–200 g/m2

Pogoji pri izvedbi

Splošno: DIN EN ISO 12944, zlasti 3., 4., 7. del, ÖNORM B 2230/4. del.
Pred uporabo temeljito premešajte in nato nanesite z mazanjem, valjčkanjem ali brizganjem.

Najnižja delovna temperatura:
Ne delajte pri temperaturi objekta, materiala in zraka pod +5 °C ali pri relativni zračni vlagi nad 80 %.

Sušenje/interval sušenja

Prašno suho po pribl. 30 minutah, suho za oprijem po pribl. 60 minutah, pripravljeno za naslednji nanos po 24 urah. Lastnosti sušenja veljajo za temperaturo +20 °C in 65 % relativno zračno vlago.

Čiščenje orodja

Preden se zasuši, ga očistite z razredčilom CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.

Opozorilo

Ta predpremaz je zlasti primeren za premazovanje starih, dobro sprijetih 1-komponentnih antikorozijskih predpremazov. CAPATHERM® Stahl Primer LM nanesite v enem do dveh delovnih nanosih. V vsakem od teh količina nanosa ne sme biti manjša od 150 g/m2. Pri delu upoštevajte splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). V notranjih prostorih poskrbite za dobro prezračevanje. Je zelo obstojen proti vsem vremenskim vplivom, vendar ni primeren za trajno izpostavljenost tekočinam (tudi vodi).

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vnetljivo. Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Hranite samo v tesno zaprti originalni embalaži in na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). S primerno posodo preprečite onesnaženje okolja. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

za ta izdelek (kat. A/i) znaša: 500 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: UN 1263, razred 3, III
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija