caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166217/051379_Capatect_sh_reibputz_20_25kg_SI.png

Capatect SH-Reibputz 15, 20, 30

Strukturni omet na osnovi silikonske smole z mineralnimi znacilnostmi za fasadne površine in kot zakljucni premaz na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih Capatect. Vodoodbojen, visoko paroprepusten.

Predvidena uporaba

Dekorativni strukturni omet z enako sestavo zrn za zaključne fasadne premaze. Kot pokrivni/zaključni premaz za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect in na sanacijskih ometnih sistemih Capatect. Silikonski zakljucni ometi Capatect za zaribavanje so visoko paroprepustni in po doseženi končni stopnji suhosti tudi vodoodbojni. Zato so manj nagnjeni k navzemanju umazanije in pretežno odporni proti industrijskim izpustom in primarnemu napadu mikroorganizmov.

Lastnosti

  • Prožno obdelovanje
  • Prepustnost za vodno paro
  • Nizke napetosti
  • Odpornost proti vremenskim vplivom
  • Mehansko obremenljiv
  • Ročna ali strojna vgradnja
  • Emulzija silikonske smole

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramsko vedro

Barvni toni

Bel kot blago na skladišču.
Niansiranje: Pripravo želenega barvnega tona naročite v tovarni.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Originalno zaprto embalažo lahko hranite približno 1 leto.

Gostota

1950 kg/m3

Koeficient vodovpojnosti

W3, nizka

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

V1, visoka

Natezna trdnost

≥ 0,3 MPa

Ustrezne podlage

  • Lahki osnovni ometi (po izravnavi nanosa z vstavljeno stekleno mrežico)
  • Toplotnoizolacijski ometi (EPS in perlit) po izravnavi nanosa
  • Sanacijski ometni sistem Capatect


Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:

Nove omete pustite nepremazane 2 do 4 tedne, odvisno od vremena, da se do konca strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite z visokotlačnim čistilnikom.

Mahovnate ali algaste površine:
Mehansko odstranite mah/alge, prizadete površine obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox, da se napojijo do zasičenosti, in pustite, da se temeljito presušijo.

Površina z odpadajočim peskom:
Prekrtacite na suho in celotno površino dobro očistite z vodo. Nanesite predpremaz s koncentratom za grundiranje Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne ali disperzijske barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Slabo sprijete, vremensko postarane stare barvne premaze popolnoma odstranite z brušenjem, strganjem, luženjem ali visokotlačnim čiščenjem.

Popravki v ometu:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da reparaturna malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki v ometu se morajo pred naslednjim nanosom do konca strditi in posušiti.

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, suha, brez umazanije, madežev in ločilnih snovi.
Nove osnovne omete porežite z ravnalno letvijo, zaribajte in počakajte vsaj 3 do 4 tedne, da se do konca strdijo. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali obledelih podlagah je potreben predhoden predpremaz s koncentratom za grundiranje Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1. Poraba znaša približno 150 do 300 ml/m2.

Postopek nanašanja

Capatect SH-Reibputz nanesite z nerjavečo jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju zaribajte s plastično ali jekleno gladilko iz legiranega jekla.
Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali dele fasade naenkrat in brez prekinitve. Z uporabo naravnih dodatkov so možna manjša odstopanja v barvnem tonu. Zato na povezanih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko ali pa zmešajte materiale z različnimi proizvodnimi številkami.

Sestava nanosov

Kot temeljni premaz/predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot strukturni omet. Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete silikonski zaključni omet Capatect SH-Reibputz.

Poraba

Capatect SH-Reibputz 15: pribl. 2,4 kg/m2
Capatect SH-Reibputz 20: pribl. 2,9 kg/m2
Capatect SH-Reibputz 30: pribl. 3,9 kg/m2
Capatect SH-Reibputz 40: pribl. 4,8 kg/m2
Capatect SH-Reibputz 60: pribl. 5,5 kg/m2

Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka. (Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.)
Predvsem brizganje s pištolo z lijakastim nastavkom oziroma z OPUS III.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih ukrepov. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % se omet, odvisno od strukture, do konca posuši v pribl. 24 urah, v 2 do 3 dneh je pripravljen za mehanske obremenitve. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Priprava materiala

Po potrebi popravite delovno konsistenco materiala z največ 1 % čiste vode.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojne lastnosti, vrsta in struktura podlage ter posamezni premazni sloji, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja v videzu barvnega tona in povzročijo nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje površin s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij zaradi barvnih odstopanj, ki so pogojena z zgoraj navedenimi vzroki, ni mogoče uveljavljati.

Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovnih površin, jih po potrebi zašcitite s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine. Madeže takoj izmijte z vodo. Ne čakajte s čišcenjem, da se madeži posušijo. Pred nanašanjem ometa preverite, ali se zmes ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamo poznejših reklamacij.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje mešanico: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Lahko izzove alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke/stoječo vodo. Neočišceno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list