caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166220/051382_Capatect_si_reibputz_15_25kg_SI.png

Capatect SI-Reibputz 15, 20, 30

Strukturni omet na osnovi silikatnega veziva z mineralnimi lastnostmi za fasadne površine in kot zaključni omet na toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih Capatect Minera-Line. Mineralen, visoko paroprepusten.

Predvidena uporaba

Dekorativni strukturni omet z enako sestavo zrn za zaključne fasadne premaze. Primeren je kot pokrivni omet za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect in na sanacijskih ometnih sistemih Capatect. Zaribani ometi Capatect SI-Reibputze so še posebej primerni za zgodovinske objekte.

Lastnosti

  • Prožno obdelovanje
  • Visoka paroprepustnost
  • Skoraj brez napetosti
  • Odpornost proti vremenskim vplivom
  • Mehanska obremenljivost
  • Možnost ročne ali strojne vgradnje
  • Vodno steklo z organskimi stabilizatorji.

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramsko vedro

Barvni toni

Bele barve kot skladiščeno blago.
Niansiranje:
Pripravo želenega barvnega tona naročite v tovarni.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Originalno zaprto lahko hranite na skladišču pribl. 1 leto.

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

V1, visoka

Koeficient vodovpojnosti

W2, srednja

Odtržna trdnost

≥ 0,3 MPa

Ustrezne podlage

  • Lahki osnovni ometi (po izravnavi nanosa z vstavljeno mrežico)
  • Toplotnoizolacijski ometi (EPS in perlit) po izravnavi
  • Capatect Sanierputzsystem

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Nove omete pustite neobdelane 2 do 4 tedne, odvisno od vremena, da se do konca strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite z visokotlačnim čistilnikom.

Mahovnate ali algaste površine:
Mehansko odstranite mah/alge, prizadete površine obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox, da se napojijo do zasičenosti, in pustite, da se temeljito presušijo.

Površina z odpadajočim peskom:
Prekrtačite na suho in celotno površino dobro očistite z vodo. Nanesite predpremaz s koncentratom Silitol, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Vremensko postarane mineralne premaze, ki niso trdno sprijeti s podlago, odstranite z brušenjem ali strganjem.

Stare disperzijske barve:
Silikatni ometi se ne morejo oprijeti na disperzijskih barvah, ker se ne odvije kemična reakcija s podlago. Zato morate stare disperzijske barve obvezno mehansko odstraniti in temeljito očistiti z visokotlačnim čistilnikom.

Popravki v ometu:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki v ometu se morajo pred naslednjim nanosom do konca strditi in posušiti.

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, presušena, brez umazanije in ločilnih snovi. Nove osnovne omete porežite z letvijo, zagladite in počakajte vsaj 3 do 4 tedne, da se popolnoma strdijo.
Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali poškodovanih podlagah je potreben predpremaz s koncentratom Silitol, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1 (poraba okoli 200 do 300 g/m2).

Priprava materiala

Po potrebi popravite delovno konsistenco materiala z največ 1 % čiste vode.

Postopek nanašanja

Capatect SI-Reibputz nanesite z nerjavečo jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju zaribajte s plastično ali nerjavečo jekleno gladilko. Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali del fasade naenkrat, brez prekinitve. Ker omet vsebuje naravne dodatke, so možna manjša odstopanja v barvnem tonu.
Zato na povezanih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko ali pa zmešajte materiale z različnimi proizvodnimi številkami.

Sestava nanosov

Kot predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot strukturni omet. Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete zaribani silikatni omet Capatect SI-Reibputz.

Poraba

Capatect SI-Reibputz 15: pribl. 2,4 kg/m2
Capatect SI-Reibputz 20: pribl. 2,9 kg/m2
Capatect SI-Reibputz 30: pribl. 3,9 kg/m2

Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka.
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +7 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih ukrepov. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po vgradnji ometa. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri temperaturi 20 °C in relativni zračni vlagi 65 % se omet, odvisno od strukture, do konca posuši v pribl. 24 urah, v 2 do 3 dneh je pripravljen za mehanske obremenitve. Pri nizki temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša. Omet se suši s kemično reakcijo s podlago, to je s silifikacijo in fizikalno z izhlapevanjem primešane vode. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje. Visoka zračna vlaga in velike temperaturne spremembe med sušenjem lahko pri silikatnih ometih povzročijo nastanek madežev.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi lastnosti posameznih premazov, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje površin s fasadno barvo CarboSol, Silitol oziroma Primasil. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. (Padavine lahko povzročijo izpiranje vodnega stekla, ki ostane vidno v obliki potečenih sledi.) Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.

Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine.

Popackane površine takoj očistite z vodo in ne čakajte, da se omet posuši.

Pred nanašanjem ometa preverite, ali se zmes ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamo poznejših reklamacij.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Varnostni list je na voljo na spletni strani in www.caparol.si. in www.synthesa.at.
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Vsebuje: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Lahko izzove alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list