caparol_pim_import/caparol_si/products/image/178204/053831_capatect_sohlbankkleber_SI.png

Capatect Sohlbank-Kleber

Elastično 1-komponentno lepilo za lepljenje različnih materialov brez napetosti pri montaži oken in okenskih polic, ki zahteva visoko začetno sprijemno moč.

Predvidena uporaba

Elastično, stabilno (ne leze) 1-komponentno lepilo na osnovi hibridnega polimera. Zlasti je primerno za lepljenje z izenačitvijo napetosti med različnimi materiali pri izdelavi oken ter vgradnji oken in okenskih polic, kjer je potreben takojšen močan sprijem. Lepilo je bilo razvito za lepljenje z nizkim sproščanjem HOS: za EPDM-folije, okenske police, stropne letve, pločevino, plošče in kamen v notranjosti in zunaj objektov.

Lastnosti

Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber se z vlago iz zraka poveže v elastično lepilno maso z visoko mehansko trdnostjo. Med intervalom strjevanja in po njem je lepilo kemično nevtralno, nekorozivno in skoraj brez vonja. Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber ima zelo dobro odpornost na svetlobi, proti vremenskim vplivom in proti staranju. Izdelek ne vsebuje izocianata, silikona in topil. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo ter po potrebi tudi za premazovanje. (Pri premazovanju upoštevajte posebna navodila.)

Pakiranje/velikost embalaže

1 kartuša = 310 ml
1 karton = 12 kartuš

Barvni toni

Bele barve.

Skladiščenje

Na suhem in v odprti originalni embalaži med +5 °C in +25 °C.
Skladiščimo lahko najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje.

Tehnični podatki

Gostota:1,5 g/cm3DIN 52 451-A
Viskoznost pri obdelovanju:stabilno (ne leze)EN 27 390
Interval do nastanka kožice (23 °C/50 % rzv):pribl. 15 min
Dokončna strditev (23 °C/50 % rel. zr. vl.):pribl. 3,5 mm / 1. dan
Krčenje prostornine:3,40 %DIN 52 451

Raztezna napetost (pri 100-odstotnem raztezku):

1,5 N/mm2EN 53 504 S2
Natezna trdnost:pribl. 3,0 N/mm2EN 53 504 S2
Tlačna trdnost:0,76 N/mm2ift-postopek
Mejna/lomna vrednost raztezka:pribl. 470 %EN 53 504 S2
Trdota po Shore A:pribl. 55°EN 53 504 S2
Požarna odpornost:B2 (običajna vnetljivost)DIN 4102-1
Temperaturna odpornost:od -40 °C do +90 °C
kratkotrajno do +200 °C

Dopolnilni izdelki

Capatect Spray Primer (predpremaz v razpršilu).

Št. izdelka

Capatect Sohlbank-Kleber: št. art. 015110803

Priprava podlage

Lepilne površine morajo biti vedno čiste, to je brez prahu, zmrzali, maščobe, biti morajo nosilne in suhe. Sprijemne površine morate ustrezno pripraviti (uporabiti predpremaz). Na večini običajnih gradbenih podlagah (npr. kovinskih, steklenih, lakiranih, galvaniziranih, kromiranih, vroče pocinkanih in lesenih) predpremaz ni potreben.

Postopek nanašanja

Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber nanesite direktno iz kartuše z ročno, kompresijsko ali akumulatorsko pištolo. Da bi bil gradbeni element optimalno premazan z lepilom (druga tesnilna raven), nanesite s priloženo V-šobo trikotne črte lepila v razmiku približno 10 cm (v smeri padca). Montaža okenske police in popravki lepljenja so izvedljivi, dokler se na lepilu ne naredi kožica. Specialna formula lepila in izredno minimalno krčenje mase, ki je pogojeno z reakcijo lepila, omogočata preprosto prilagajanje in uravnavanje ter ohranjata stabilen položaj okenske police.

Poraba

pribl. 6,2 tm na kartušo.

Pogoji pri izvedbi

Od -5 °C do +40 °C
Upoštevajte navodila proizvajalca za zimsko sezono.

Sušenje/interval sušenja

Interval do dokončne strditve lepila Capatect Sohlbank-Kleber je odvisen od zračne vlage in temperature. Pri nizki zračni vlagi in/ali nizkih temperaturah se tako interval strjevanja bistveno podaljša.

Opozorilo

Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber ne uporabljajte na polietilenu, polipropilenu, silikonu, butil-kavčuku, neoprenu, bitumenu ali površini z vsebnostjo katrana. Če želite lepilo Capatect Sohlbank-Kleber premazati s premazom, morate računati s poznejšim nastajanjem razpok v premazu in evtl. izrazitejšo lepljivostjo površine. Pred uporabo vzpostavite združljivost lepila Capatect Sohlbank-Kleber s sosednjimi materiali/premaznimi sredstvi, po potrebi v dogovoru s proizvajalcem. Pred uporabo lepila Capatect Sohlbank-Kleber na prašnolakiranih površinah posebej preverite možnost sprijema lepila na taki podlagi. Če te kontrole ni, mora jamstvo za končni rezultat prevzeti izvajalec sam – med vgradnjo in po njej.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija