caparol_pim_import/caparol_si/products/image/178325/053864_capatect_rollladenanschlussprofil_plus_SI.png

Capatect Rollladen-Anschlussprofil 3D PLUS

Plastičen samolepilni priključni profil s tridimenzionalnim gibljivim priključkom razreda III in nadmero mrežice, za vodotesne priključke TIKS ob roletnih vodilih

Predvidena uporaba

Kombiniran plastični profil s tridimenzionalnim gibljivim priključkom razreda III za vodotesne priključke med TIKS in roletnimi vodili. Profil ima privarjeno armirno mrežico (pas mrežice je širok 13,5 cm) in gibljivo zanko iz mehkega PVC-ja. Predstavlja oddvojeno rešitev za stik med ometnim sistemom in vodilom rolete. Profil preprečuje nastajanje razpok na stikih letvic, saj ima na eni strani mrežico z nadmero 10 cm.

Lastnosti

 • Ni toge povezave ometom in roletnimi vodili 
 • Gibljivi 3D-priključek omogoča oddvojitev vibracij (razred III) 
 • Prilagodljiv samolepilen priključek brez privijanja z vijaki
 • Natančen zaključek ometa
 • Enaka armirna mrežica kot pri površinskem armiranju = material se ujema s sistemom 
 • Ločljiva plastična lamela z lepilnim trakom za preprosto prekrivanje oken 
 • Vodotesna izvedba
 • UV-obstojnost

Prednosti:

 • Maksimalno gibljiv priključek v treh dimenzijah (razred III) (omogoča oddvojitev vibracij)
 • Večja prečka z več luknjami za optimalno vključitev letve v armirani osnovni omet
 • Privarjena mrežica pod luknjano prečko zmanjšuje tveganje za nastanek razpok na koncu letve
 • Optimalno zasnovan mejni posnemalni rob za armirani osnovni omet
 • Trajno prilagodljiva in trdna TPE-povezava z ločljivo zaščitno lamelo na profilu
 • Natančen in jasen rob po odstranitvi zaščitne lamele 
 • Geometrija profila omogoča poznejše popravke, ne da bi uničili špaleto (odpremo lahko pokrivno oblogo) (zaključena površina ometa je zadaj za roletnimi vodili)
 • Profil preprečuje nastajanje razpok na stikih letvic, saj ima na eni strani mrežico z nadmero 10 cm

Pakiranje/velikost embalaže

Št. art.Embalažna enota
01656 00011,4 tm Capatect Rollladen-Anschlussprofil 3D PLUS
01655 00012,4 tm Capatect Rollladen-Anschlussprofil 3D PLUS

Skladiščenje

Izdelek mora biti na skladišču zaščiten pred ekstremnimi vremenskimi vplivi (dežjem, vročino, zmrzaljo ipd.). Če se letve skladiščijo ali transportirajo v ukrivljenem položaju, se deformacije ohranijo tako na stekleni mrežici kot plastičnih delih. Te deformacije nato še poslabša močna sončna pripeka (material se močno segreje). Tako poškodovanih priključnih letev ni dovoljeno več vgraditi!

Dopolnilni izdelki

Napotek za čistilno sredstvo:
Synthesa Universalreiniger vedno testirajte na skriti testni površini (ki po izvedbi TIKS ne bo več vidna).
Capatect Universalreiniger         Št. art. 29480001       1 liter
Visoko koncentrirano in zelo učinkovito čistilo, tudi za trdovratno umazanijo.

Image 2 (053865_Rollladen-Anschlussprofil1_SI.jpg)Capatect Primerstift – predpremaz za priključne letve: številka artikla 013330001

Image 3 (053866_Rollladen-Anschlussprofil2_SI.jpg)Priprava podlage

Vse podlage morajo biti ravne, suhem brez ostankov, ki poslabšajo oprijem, brez prahu in maščob ter primerne za lepljenje priključnih letev oziroma tesnilnih trakov. Pred montažnimi deli morate temeljito očistiti vse podlage (priporočamo čistilo Synthesa Universalreiniger). Pri posebnih površinah (lak ali prašno lakiranje) priporočamo ustrezno pripravo podlage pred vgradnjo profilov. Če ne veste kaj bi storili, se obrnite na dobavitelja oken oziroma vrat.
Na splošno priporočamo predhodni lepilni test!
Priporočamo fotodokumentacijo!

Lepilni test:
Lepilni test izvedite na skritem mestu po naslednjem postopku:
Kratek kos izbrane priključne letve prilepite na konstrukcijski okvir, ki ste ga pred tem temeljito očistili z univerzalnim čistilom Synthesa Universalreiniger. Letev trdno pritisnite na okvir in po kakih 10 minutah odtrgajte. Pri tem se mora odlomiti v tesnilnem traku iz pene. Lepilni test je pozitiven, če je lepljena kontaktna površina neprekinjena, če je viden prelom v penastem traku in če znaša lepljena površina vsaj 80 % kontaktne površine. Če je lepilni test pozitiven, lahko uporabite izbrane profile v skladu z opravljeno pripravo podlage. Lepilni trak ne sme odstopiti neposredno od podlage (se odlepiti) – to nakazuje na nezadosten sprijem traku s podlago. Če je lepilni test negativen (predvsem na nizkoenergijskih površinah, na primer na zanki, lazurah, prašnem lakiranju ipd.), morate podlago pred vgradnjo priključnih letev premazati s pisalom Capatect Primerstift. Ko se ta predpremaz dovolj odzrači, ponovite lepilni test. Po lepilnem testu odstranite vse ostanke penastega traku.

Če ne dosežete nosilne podlage kljub zgoraj navedenim pripravljalnim ukrepom, priporočamo za izdelavo vodotesnih priključkov tesnilne trakove za stike Capatect Fugendichtbänder (predkomprimirani tesnilni trakovi, ki se samodejno razširijo).

Postopek nanašanja

Priključni profil za roletna vodila Capatect Rollladen-Anschlussprofil prilepite neposredno pred vgradnjo izolacijskih plošč na roletna vodila, ki ste jih temeljito očistili z univerzalnim čistilom Synthesa Universalreiniger. Profil odrežite na potrebno dolžino s škarjami za letve Capatect (škarje z naslonom). Pri rezanju profilov pazite na to, da za vsak stik pustite obstoječo nadmero mrežice 1 x 10 cm. Odstranite zaščitni trak s samolepilnega tesnilnega traku, vstavite profil s strani na roletno vodilo do naslona letve, ga uravnajte in ga brez napetosti, a trdno pritisnite na vodilo. Moč pritiskanja je odločilna za trden lepljeni stik s podlago. Da bi lahko pritrdili pokrivno folijo, potegnite stran zaščitni pas na ločljivi lameli. Nato prilepite izolacijske plošče v isti liniji s plastičnim profilom.
Po ustreznem intervalu sušenja lepljenih izolacijskih plošč lahko na tem območju vgradite armirno stekleno mrežico v armirno maso, ki je primerna za ta objekt. Armirani osnovi omet pri tem posnemite na mejnem posnemalnem robu letve. Pazite na predvideno prekrivanje mrežice (vsaj 10 cm) tako v špaleti kot na območju letvenih stikov. Da na stikih letev ne bi nastajale razpoke, morate mrežico potegniti do mejnega posnemalnega roba priključne letve. Armirani osnovni omet in strukturni omet lahko izvedete samo v skladu s sistemom.
Potem ko ste nanesli zaključni premaz, lahko previdno odstranite zaščitno folijo skupaj s pokrivno folijo.

Poraba

1 tm / tm.

Pogoji pri izvedbi

Med izvedbo in sušenjem armirne mase temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C niti preseči +40 °C.

Opozorilo

Da bi zagotovili brezhibno funkcijo priključnih profilov ob oknih in vratnih okvirjih, moramo pravilno izvesti vse priključne detajle. Okenski in vratni okvirji morajo biti pritrjeni po najnovejšem stanju tehnike tako, da izključujejo nedopustne premike. Izvajalec toplotnoizolacijskega kontaktnega sistema mora zagotoviti vodotesen priključni stik med okni, vrati, konstrukcijskimi okvirji in toplotnoizolacijskim kontaktnim sistemom. Preberite in upoštevaje navodila za izvedbo, ki so priložena proizvodom, in kriterije za izbiro priključnih letev (preberite Izvedbene smernice za TIKS, ki jih je izdala Skupina za kakovost TIKS, in Izvedbene smernice za tesnilne in priključne profile ÖAP) – pomembno pri garancijskih zahtevkih!! Priključne letve montirajte tik pred montažo izolacijskih plošč. Če jih namreč montirate daljše obdobje pred tem, to neugodno vpliva na sestav profila. Pred montažo priključnih letev je obvezen lepilni test (glejte lepilni test pri PRIPRAVI PODLAGE). Priporočamo, da fotografirate lepilni test.
Načeloma vgradite samo cele letve brez prekinitev (stikov). Če je dodajanje (stiki) neizogibno, vgradite dodatke v zgornji tretjini. Vsepovršinsko armirno mrežico oziroma mrežico okoli špalet potegnite na območju stikov do mejnega posnemalnega roba letve, ob katerem posnamete armirno maso. Da bi bilo območje stikov med priključnimi letvami povsem brez razpok, vam ne moremo jamčiti.
Za lepilno moč in s tem za poznejši sprijem koncev letev s podlago je odločilno, da letve pri lepljenju močno pritisnete ob podlago. Pas mrežice na tako prilepljenih letvah morate po največ 4 dneh vgraditi v armirno maso. Armiranje oziroma zaključni premaz ne sme segati čez predvideno mesto loma prelomne prečke na zaščitni lameli, saj drugače ne bi mogli natančno ločiti/odtrgati prelomne prečke. Okna zaščitite tako, da pritrdite pokrivno folijo na lamele priključnih profilov. V ta namen morate zaščitni pas lepilnega traku potegniti stran na ločljivi lameli. Na ta lepilni trak nato fiksirajte zaščitno folijo.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija