caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166234/051396_Capatect_reiniger_SI.png

Capatect Reiniger

Raztopina za čiščenje dozirne pištole Capatect in orodja pri uporabi montažne pene Capatect B1.

Predvidena uporaba

Čistilo Capatect omogoča odstranjevanje nestrjenih ostankov montažne pene Capatect B1, ki so ostali na površini ter v notranjosti dozirne pištole Capatect in njenem adapterju. Priloženi nastavek za pršilni ventil omogoča čiščenje orodja in gradbenih površin.

Lastnosti

  • Temperatura vžiga: 365 0C
  • Parni tlak pri 20 0C: 3500 hPa
  • Vnetišče: < 0 0C
  • Specialno čistilo na osnovi acetona.

Barvni toni

Prosojne barve.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta embalaža je primerna za skladiščenje 1 leto.
Pri skladiščenju: Upoštevajte Uredbo o skladiščenju posod s stisnjenim tlakom (Zvezni uradni list št. 1995/666).

Gostota

0,7 g/cm3

Konsistenca

tekoče

Dopolnilni izdelki

Capatect Füllschaum

Poraba

Uporaba za čiščenje dozirne pištole:
Montažno peno Capatect B1 odvijte s pištole. Pri tem jo držite stran od telesa.
Pločevinko s čistilom Capatect privijte na dozirno pištolo in vsebino na primernem mestu izpraznite, dokler pena ne neha iztekati iz pištole. Postopek ponovite po približno 15 minutah učinkovanja.
Pločevinko s čistilom odvijte in z adapterja pištole očistite morebitne ostanke pene. Po potrebi uporabite čisto krpo in malo čistila. Pred namestitvijo nove doze montažne pene Capatect B1 zaščitite navoj adapterja z vazelinom v spreju.

Uporaba kot čistilo v spreju:
Uporabite le na materialih, ki niso občutljivi na aceton. Grobe ostanke montažne pene najprej odstranite s strgalom ali podobnim orodjem. Priloženi ventil, ki ga obrnite stran od sebe, nataknite na ventil pločevinke s čistilom.
Čistilo razpršite po umazani površini in površino po krajšem času učinkovanja očistite s čisto krpo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Dražilno in visoko vnetljivo.
Pločevinka je pod tlakom. Ima narkotični učinek. Visoko vnetljivo. Draži oči. Ob večkratnem stiku s kožo lahko ta postane suha in razpokana. Pare lahko povzročijo zaspanost in omotičnost. Ne vdihavajte aerosola. Preprečite stik z očmi in kožo. Ob stiku s kožo takoj sperite z vodo in milom. Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/zaščito za obraz. Za gašenje uporabljajte pesek, C02 ali praškasta gasiva. Ne gasite z vodo. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50 °C. Tudi po uporabi ne odpirajte na silo in ne sežigajte. Ne razpršite nad ognjem ali žarečimi Med uporabo ne kadite. Uporabljajte le v dobro prezračenih področjih. Brez zadostnega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozijsko nevarne mešanice. Pri vdihavanju: Ponesrečenca odpeljite na sveži zrak in ga pomirite. Hranite zunaj dosega otrok!

Odstranjevanje

Oddajte na mestih za zbiranje problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke!

Druge opombe

Koda odpadka: 35106 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 15 01 99
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija