caparol_pim_import/caparol_si/products/image/177215/053514_capatect_fugendichtband_SI.png

Capatect Fugendichtband

Za izdelavo vodotesnih stikov TIKS ob gradbenih priključkih

Opis

Predkomprimirani tesnilni trak za fuge, ki se samodejno razširi, iz poliuretanske mehke pene z akrilatno disperzijsko impregnacijo, s pomožnimi sestavinami in polnili. Komponenta 3-nivojskega tesnilnega sistema za stike.

Predvidena uporaba

Predkomprimirani tesnilni trak za fuge Capatect Fugendichtband lahko uporabljamo univerzalno za zatesnitev vseh vrzeli oz. stikov v visokih gradnjah. Zlasti se uprablja pri vgradnji fasade in oken ter leseni gradnji, montažni gradnji in gradnji zidov iz zidakov, pri skeletni gradnji (predalčna gradnja) in betonski gradnji. Posebne prednosti tesnilni trak omogoča pri zatesnitvi priključnih stikov in dilatacijskih fug med različnimi gradbenimi elementi oz. enotami. Tesnilni trak je dobavljen v roli, univerzalno uporabljiv, vgradljiv tudi v že obstoječe fuge, saj je predkomprimiran.

Lastnosti

 • Vodotesen (proti močnim nalivom): ≥ 600 Pa po EN 1027
 • Zrakotesen: an ≤ 1,0 m3 / [h.m.(daPa)2/3] po EN 12114 
 • Prepusten za vodno paro: sd-vrednost: ≤ 0,5 m po EN ISO 12572 
 • Obremenitvena skupina: 1 (BG1 – kakovost)
 • UV-obstojen
 • Temperaturna obstojnost: 80 °C po DIN 18542 
 • Področje uporabe: od –30 °C do +100 °C
 • Požarna odpornost in razred materiala: B1 po EN 4102-1
 • Združljivost s sosednjimi materiali: izpolnjena po DIN 18542:2009.
 • Izpolnjuje zahteve smernice ARGE Fensterbank (3. izdaja: 2015) za predkomprimirane tesnilne trakove za stike
 • Izpolnjuje zahteve VAR: 2011 Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov za predkomprimirane tesnilne trakove za stike

Dobavljivi tipi

Predkomprimiran, v roli, enostransko samolepljiv, standardne širine 15 mm.

Barvni toni

Sive barve.

Skladiščenje

Hraniti na suhi, ravni podlagi, zaščiteno pred vlago, v komprimiranem stanju. Tik pred vgradnjo pustiti nekaj časa na hladnem. Ne izpostavljate izdelka nezaščitenega UV-sevanju za daljše obdobje.
Izdelek ostane na skladišču stabilen 18 mesecev od datuma proizvodnje!

Dopolnilni izdelki

Pripomoček za vgradnjo:
Capatect Compri-Boy

Image 8 (053521_Capatect_Fugendichtband7_SI.jpg)

Dopolnilni izdelek:
Synthesa Universalreiniger (univerzalno čistilo):

Image 9 (053522_Capatect_Fugendichtband8_SI.jpg)

Dobavni program

Št. art.Embalažna enotaPakiranje/velikost pakiranja
00292 0001Capatect Fugendichtband 2–4 mm

12 tm v roli
(5 rol = 60 tm / pakiranje) 7,5

00015 0001Capatect Fugendichtband 3–7 mm

tm v roli
(5 rol = 37,5 tm / pakiranje) 4,3

00016 0001Capatect Fugendichtband 7–12 mm

tm v roli
(5 rol = 21,5 tm / pakiranje)

Priprava podlage

Vse podlage morajo biti ravne, suhe, brez ostankov snovi, ki poslabšajo oprijem, brez prahu in maščob. Stranska robova fug morata biti večidel vzporedna. Priporočamo temeljito čiščenje podlage (okvirjev) z univerzalnim čistilom Synthesa Universalreiniger.

Postopek nanašanja

Tesnilni trak za fuge uporabljamo za priključne stike, profile in preboje toplotnoizolacijskega kontaktnega fasadnega sistema. Pri tem prilepimo tesnilni trak pred vgradnjo ustrezne komponente od roba do roba.
Pred vgradnjo in obdelovanjem impregniranih tesnilnih trakov upoštevajte naslednje:
■ tesnilni trak izberite glede na namen uporabe in vgradno situacijo na objektu;
■ tesnilni trak mora biti združljiv s sosednjimi materiali;
■ dimenzije tesnilnega traku izberite glede na dejansko (največjo) širino fuge, pri tem upoštevajte območje uporabe po predpisih proizvajalca glede na pričakovane, s temperaturo pogojene dolžinske raztezke in skrčke oziroma gibanje gradbenih elementov;
■ ekspanzija tesnilnih trakov je odvisna od temperature okolice, zraka in materiala (po potrebi shraniti trakove na ustrezni temperaturi pred izvedbo) in starosti traku;
■ iz optičnih razlogov in da preprečimo pretirano nabrekanje traku navzven, tega vedno vgradimo z zamikom navznoter r = 1 do 2 mm.
Odstranite pokrivni papir z lepilnega sloja za kakih 20 do 30 cm. Trak vstavite v fugo z zamikom 1 do 2 mm od roba navznoter in vzporedno z robovi. Lepilni pas dobro pritisnite vzdolž stranskega roba fuge (npr. z lopatico ali gladilko). Nadaljujte neprekinjeno po korakih (od odseka do odseka) in trak pri tem nekoliko stiskajte skupaj (vendar ne tako, da bi nastajale gube v lepilnem pasu, saj bi nagubani deli traku prepuščali vodo). Ostanek traku v roli vstavite v pripomoček Capatect Compri-Boy, ki ohranja predkomprimirano stanje traku med obdelovanjem. Nikar ne raztezajte traku! Pri lesenih gradnjah odrežite tesnilni trak na dolžino fuge PLUS 2 do 3 % rezerve za tlačenje ali stiskanje traku med obdelovanjem in vgradite na izolacijo. Izolacijo skupaj s tesnilnim trakom pritisnite na gradbeni objekt in vzdržujte pritisk, dokler ni komponenta trdno pritrjena (npr. s primežem). Pritisni tlak določa stopnjo komprimiranja in s tem tesnost.

Image 2 (053515_Capatect_Fugendichtband1_SI.jpg)

Križne in T-fuge: Pri križnih fugah položite tesnilni trak neprekinjeno najprej v navpično linijo, ostale fuge pa položite od zunaj proti prvi fugi. Pri tem vgradite konec traku z rahlim pritiskom ob prej položeni neprekinjeni navpični trak.

Image 3 (053516_Capatect_Fugendichtband2_SI.jpg)

Izdelava vogalov: Zaradi možne netesnosti nikoli ne polagajte tesnilnega traku okoli vogalov, temveč vogal izdelajte tako, kot je prikazano na sliki.

Image 4 (053517_Capatect_Fugendichtband3_SI.jpg)


Dodajanje ("štukanje"): Ravna konca traku natančno spojite z rahlim pritiskom drugega ob drugega na stik. Nikoli ne odrežite poševno in nikoli ne položite s prekrivanjem!

Image 5 (053518_Capatect_Fugendichtband4_SI.jpg)

Različna širina fuge: Če širina fuge zelo variira, vgradite v isti fugi različne dimenzije trakov. Konca trakov vedno spojite na stik, nikoli s prekrivanjem.

Image 6 (053519_Capatect_Fugendichtband5_SI.jpg)


Mokre in prašne fuge: Če lepilo ne prime dobro v vlažnim prašni ali zamrznjeni fugi, fiksirajte tesnilni trak na nekaj točkah vzdolž fuge z zagozdami in te odstranite po razširitvi traku.

Image 7 (053520_Capatect_Fugendichtband6_SI.jpg)

Skladiščenje: Izdelek ostane stabilen na skladišču 18 mesecev od datuma proizvodnje. Hranite na hladnem in suhem, v originalni embalaži, pri temperaturi od + 5 °C do + 25 °C. Kartone skladiščite samo v stoječi legi (tako da so role v ležeči legi). Posamične role skladiščite in prevažajte samo plosko ležeče. Pazite, da plošče niso točkovno obremenjene. Pazite, da se posamezne lege ne zamikajo. Pazite, da komprimirana rola ni izpostavljena delovanju mehanske sile. Role v odprtih kartonih morate obtežiti, da preprečite dviganje (teleskopiranje). Mehanska obremenitev (zlasti pravokotno na ploščo in tlačna obremenitev na rob plošče) lahko privede do tega, da se posamezne plasti komprimirane role medsebojno zamaknejo in role se teleskopirajo (zarinejo druga v drugo).

Poraba

1,0 tm/tm

Pogoji pri izvedbi

Med delom in sušenjem temperatura zraka, materiala in podlage ne sme pasti pod + 5 °C.

Opozorilo

Ta tehnični list vsebuje nezavezujoče nasvete, za katere ne prevzema garancije. Navedena delovna navodila je treba prilagoditi konkretnim razmeram oz. pogojem. Izvajalec je dolžan sam preveriti ustrezne možnosti uporabe s preizkusom, da prepreči morebitne napake, za katere ne prevzemamo odgovornosti.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija