caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166117/051321_Capatect_carbopor_25kg_SI.png

CarboPor

Dekorativni plemeniti omet s podobno zrnasto strukturo kot praskani omet za zaključne fasadne premaze. Primeren je kot pokrivni omet za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect in na sanacijskih ometnih sistemih Capatect.

Predvidena uporaba

Strukturni ometi Capatect CarboPor so zelo paroprepustni ometi, ojačani s karbonskimi vlakni, z izrednim kapljičnim vodoodbojnim učinkom. Fotokatalitični učinek strukturnih ometov Capatect CarboPor omogoča aktivno samodejno čiščenje fasadne površine in zvišuje zaščito ometa proti primarnemu napadu mikroorganizmov (alg in gliv).
Glede na tehniko in velikost zrn je mogoče izdelati različne strukture.

Lastnosti

  • Nanometrična, visoko vodoodbojna kombinacija veziv na osnovi Silacryla.

Pakiranje/velikost embalaže

Vedro po 25 kg (24 veder = 600 kg / paleti).

Barvni toni

Bele barve kot blago na skladišču.
Naročite niansiranje v tovarni: največ 3 % z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor (bivši naziv Alpinacolor) ali AVA Amphibolin.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

V1, visoka

Koeficient vodovpojnosti

W3, nizka

Odtržna trdnost

>= 0,3 MPa

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Nove omete pustite nepremazane 2 do 4 tedne, odvisno od vremena, da se do konca strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in evtl. sigo.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P IIi:
Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite z visokotlačnim čistilnikom.

Mahovnate in algaste površine:
Očistite mehansko, napadle površine obilno premažite s Capatoxom in počakajte, da se temeljito presušijo.

Ometi, s katerih površinsko odpada pesek:
Prekrtačite na suho in celotno površino dobro očistite z vodo. Uporabite predpremaz CarboSol Grund.

Stare mineralne ali disperzijske barve:
Trdno sprijete, vremensko nepoškodovane stare barve očistite na suho ali mokro. Slabo sprijete, vremensko postarane stare barve popolnoma odstranite z brušenjem, strganjem, luženjem ali visokotlačnim čiščenjem.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da reparaturna malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki v ometu se morajo pred naslednjim nanosom (barve) do konca strditi in posušiti.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.

Priprava materiala

Po potrebi razredčite z največ 1% čiste vode, da dobite do konsistenco, primerno za obdelovanje. Niansiran material potrebuje za optimalno delovno konsistenco praviloma manj dodane vode.

Postopek nanašanja

Capatect CarbPor Strukturputz nanesite z nerjavno jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še svežem stanju zaribajte s plastično ali nerjavno gladilko. Vidne delovne prehode preprečite tako, da zagotovite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju odra in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali del fasade naenkrat in brez prekinitve.

Sestava nanosov

Kot predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot strukturni omet. Po intervalu sušenja, ki traja okoli 12 ur, lahko nanesete strukturni omet CarboPor.

Poraba

Capatect CarboPor-Reibputz 10: ca. 1,8 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 15: ca. 2,3 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 20: ca. 2,8 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 30: ca. 4,0 kg/m2
Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka.
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Pri nanašanju temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri temperaturi +20 C in relativni zračni vlagi 65% se omet glede na strukturo do konca posuši v pribl. 24 urah, v 2 do 3 dneh je na voljo za mehanske obremenitve. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja ustrezno podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage ter posameznih premazov, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje površin s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij zaradi barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali poškodovanih podlagah je potreben predhoden predpremaz CarboSol Grund (poraba znaša okoli 200– 500 g/m 2 ). Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, naravnega kamna in kovine. Popackane površine takoj očistite z vodo in ne čakajte, da se premaz posuši.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko/tehnično rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list