caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159116/051107_Wand_decken_25kg_SI.png

Synthesa Wand- und Deckenspachtel

Mavčna izravnalna masa v prahu za notranje prostore.

Opis

Synthesa Wand- und Deckenspachtel je praškasta izravnalna masa za notranje površine.

Predvidena uporaba

Za glajenje stenskih in stropnih površin, za zapiranje razpok in lukenj, za izravnavanje neravnih površin na stenah in stropih. Maso Synthesa Wand- und Deckenspachtel lahko uporabljate samo v suhih notranjih prostorih, nikakor ni primerna za vlažne prostore z visoko zračno vlago. Za izravnavanje v vlažnih prostorih priporočamo proizvode na cementni osnovi, kot je na primer Synthesa Fassadenspachtel na osnovi belega cementa.

Lastnosti

  • Možnost brušenja
  • Odlično polnjenje
  • Brez razpok

Osnova materiala

Mavec.

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg.

Skladiščenje

Hranite na suhem. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži. Odprte vreče porabite do konca.

Nasipna gostota

0,75 kg/liter

Priprava podlage

Vse podlage morajo biti suhe, nosilne, čiste in brez ostankov snovi, ki poslabšajo oprijem.
Odstranite nestabilne ostanke starih barvnih premazov in tapet ter slabo sprijet omet. Izmijte stare klejne barve. Močno vpojne podlage utrdite z ustreznim globinskim predpremazom.
Nevtralizirajte podlage z bistveno različno alkalnostjo. Kovinske dele zaščitite z antikorozijsko zaščito. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava materiala

Glede na želeno delovno konsistenco zmešajte od 1,5 do 2,5 prostorninskih deležev mase Synthesa Wand und - Deckenspachtel z 1 prostorninskim deležem vode in dobro premešajte. Tako pripravljeno zmes lahko obdelujete največ 1 uro.

Postopek nanašanja

Za nanašanje in glajenje uporabljajte samo nerjaveče gladilke.
Z naslednjo fazo premaznih del nadaljujte šele potem, ko se izravnalna masa popolnoma presuši.
Da se naslednji barvni premaz ne bi neenakomerno sušil, priporočamo, da izravnalno maso predhodno premažete/utrdite z globinskim predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Poraba

Približno 0,8 kg/m2/mm (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
temperature pod +5 °C niso več primerne za delo. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Interval sušenja je v glavnem odvisen od debeline sloja, temperature, zračne vlage, lastnosti in stanja podlage ipd. Dobra izmenjava zraka = krajši interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirajte z obilo vode. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo ali stoječo vodo in zemljo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31438 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 08 02
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija