caparol_pim_import/caparol_si/products/image/209027/060869_spritzspachtel_fs_HR.png

Synthesa Spritzspachtel FS

Organsko vezana gotova izravnalna masa za strojno obdelovanje, za tankoslojen nanos na ravnih podlagah v notranjih prostorih
Gotova izravnalna masa iz polimerne disperzije za strojno izvedbo, primerna za tankoslojen nanos v notranjih prostorih.

Predvidena uporaba

Synthesa Spritzspachtel FS je izredno učinkovita izravnalna masa za tankoslojen nanos materiala na mineralnih, ravnih podlagah, še posebej na gladko opaženem betonu, betonu in gotovih betonskih elementih, velikoformatnih elementih iz apnenega peščenjaka in porobetona.

Lastnosti

  • Zelo visoka polnilna moč
  • Dolg odprti čas za vgradnjo materiala
  • Na velikih površinah se ne poznalo sledi orodja, minimalen delovni čas zaradi preprostega
  • obdelovanja
  • Visok izkoristek
  • Difuzijsko odprta (diha)
  • Visoka pokrivnost
  • Izvedljivo strukturiranje (pikčasti efekt)

Osnova materiala

Na osnovi disperzije

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg v vedru ali vreči

Barvni toni

Naravno bela.

Skladiščenje

Na hladnem, ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,69 g/cm3

Ustrezne podlage

Mineralne podlage, zlasti na gladko opaženem betonu, velikoformatnih elementih iz apnenega peščenca in porobetona. Primerno na ploščah iz mavčnega kartona za doseganje stanja površine v razredu kakovosti Q3 oz. Q4.

Priprava podlage

Zlasti na stikih s filigranskimi stropnimi elementi lahko nastanejo razpoke zaradi hitrega krčenja in izgube mase, ki so posledica kratkih intervalov vgradnje in nezadostnega sušenja stropnih elementov oziroma zaključnega sloja betona. Synthesa Spritzspachtel nima sposobnosti premoščanja razpok. Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha.
Nevtralizirajte podlage z bistveno različno alkalnostjo. Kovinske dele zaščitite z antikorozijsko zaščito. Na močno vpojnih površinah ali površinah z ostanki brusilnega praha (in podobnim) priporočamo – pred začetkom obdelovanja z izravnalno maso – uporabo globinskega predpremaza Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF za boljši sprijem s podlago.
Fuge v porobetonu, elementih iz apnenega peščenca, betonskih gotovih elementih, vdolbine in nivojske razlike predhodno zapolnite z izdelkom Synthesa SynthoFüll DFS po ÖNORM B 3430,1. del.

Postopek nanašanja

Synthesa Spritzspachtel FS nabrizgajte po celotni površini in zgladite z gladilko na dolgem ročaju ali z ročno gladilko.
Za glajenje uporabljajte samo nerjaveče gladilke ali gladilne žlice. Pri obstoječih fugah vedno gladite v smeri fug. Za res gladke površine priporočamo dvoslojni nanos. Ko se površine že zglajene, naknadno obdelajte notranje kote s čopičem za radiatorje. Za dekorativni končni nanos s pikčastim efektom lahko strukturni videz površine spreminjamo z variiranjem količine materiala in količine zraka.
Synthesa Spritzspachtel FS se lahko nanaša z vsemi običajnimi brizgalnimi napravami z močjo dovajanja od 4,3 l/min naprej, na primer z opremo Wagner ProSpray 3.39, Wagner HeavyCoat 950, Inotec inoSPRAY M5, Graco Mark Max V, Storch SL 1500, Storch Duomax 9000, Elmyggan, Hemo 10 ali z močnejšimi brizgalnimi napravami z večjo zmogljivostjo črpanja.

Poraba

1-slojno. 1,6 kg/m2/mm
Strukturni (pikčasti) nanos. 0,6 kg/m2/mm
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini na objektu).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod 5 °C. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je masa po 12 do 48 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Na tesnih, manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te lahko odstranite s ponovnim glajenjem po krajšem intervalu sušenja. Interval naknadnega glajenja je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi se po zaključnem glajenju še enkrat pojavili mehurčki, to pomeni, da ste glajenje izvedli nekoliko prezgodaj, zato ga še enkrat ponovite.
Na robati, strukturirani podlagi bo za popolnoma ravno in gladko površino morda potreben še en izravnalno-gladilni nanos. Po evtl. brušenju je priporočljivo pripraviti obdelano površino z globinskim predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF, preden nanesete naslednje sloje.

Posebna navodila: Če skozi izravnalno maso udari rja, po dobri presušitvi izravnalne mase naredite zaporo z ustreznim antikorozijskim predpremazom, na primer Capalac AllGrund ali Synthesan Isolierspray.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje zmes iz 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on-a in 2-metil-2H-izotiazol-3-on-a (3:1). Lahko povzroči alergijske reakcije. Varnostni list dobite na zahtevo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija