caparol_pim_import/caparol_si/products/image/57145/027193_Caparol-Ratio-Spachtel_25KG_NL.png

Caparol Ratio-Spachtel

Pastozna izravnalna masa za brizganje, za notranje površine

Predvidena uporaba

Za racionalen brizgani nanos, glajenje in zaključni obrizg stropnih in stenskih površin v velikopovršinski izvedbi, zlasti gotovih montažnih elementov, filigranskih betonskih stropov, mavčnih plošč (mavčno-kartonskih plošč) itn.
Z izdelkom lahko dosežete površinsko obdelavo kakovostnega razreda Q3 oziroma Q4 v skladu z določili tehnične smernice BVG št. 2 in tehnične smernice BFS št. 12.

Lastnosti

 • Z zelo nizkimi emisijami in brez topil
 • Enostavno obdelovanje, zlasti z zmogljivimi brezzračnimi napravami (airless) direktno iz kontejnerja
 • Redčljiva z vodo, ekološko prijazna in neizrazitega vonja
 • Visoka oprijemna trdnost
 • V presušenem stanju dobi roženotrdo površino, se ne poseda
 • Brušenje v suhem stanju in fino zaribavanje (filcanje) v mokrem
 • Paroprepustna
 • Prožna masa za nanašanje in glajenje
 • Klasifikacija požarne odpornosti: razred A2-s1,d0 po DIN EN 13501-1

Osnova materiala

Disperzija umetne mase po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg v PE-vreči, 1000 kg v nepovratnem kontejnerju (stabilno skladiščenje okoli 6 mesecev).

Barvni toni

Naravno bela.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Dopolnilni izdelki

Priključna garnitura OWC (ne spada k obsegu dobave enosmernega kontejnerja, če je še nimate, jo morate naročiti posebej).
Vsebina:
Priključni ventil z B-spojko
Vmesni element z B-spojke na C-spojko
Olfa nož
Garnitura ključev
Priključno garnituro lahko ob skrbnem vzdrževanju večkrat uporabite. Proizvajalec naprave ima v
ponudbi tudi spojno cev do brizgalne naprave.
Caparol-Füllspachtel P (polnilna masa).

Za vlažne prostore:
Histolith Renovierspachtel (renovirna masa)
Histolith Feinputz (fini omet)
Capatect-Feinspachtel 195 (fina izravnalna masa)
Capatect ArmaReno 700

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.
Glede na obstoječo podlago in njene lastnosti je pred izravnalnim nanosom morda potreben še ustrezen predpremaz.
Upoštevajte tehnično informacijo št. 650 „Podlage in njihova priprava". Svetleče se, nosilne stare nanose je treba prej narediti bolj hrapave.

Postopek nanašanja

Brizgani izravnalni nanos z zaključnim obrizgom:
Racionalno in gospodarno izvedemo premaz in zaključni obrizg na stenske in stropne površine po tankoslojni metodi z močnimi brizgalnimi napravami iz nepovratnega kontejnerja – na primer na montažne betonske elemente, gladko opaženi lokalno vgrajeni beton in porobeton ter mavčne gradbene plošče in mavčne plošče.

Delovni postopek:
Priključite brizgalno napravo na kontejner s pomočjo našega dobavljenega priključnega ventila in z ustrezno cevjo. Nabrizgajte po vsej površini v obilni količini maso Caparol RatioSpachtel brez redčenja in jo takoj nato izravnajte in zagladite z ustrezno jekleno gladilko. Maso Caparol Ratio-Spachtel lahko po sušenju navlažite za fino zaribavanje ali na suho prebrusite. Ko se izravnane površine dobro presušijo, lahko z Caparol RatioSpacht nabrizgate še zaključni obrizg v fini ali grobi strukturi. Strukturo lahko prilagajate s stopnjo redčenja in uporabljeno širino šobe. Zaključni obrizg priporočamo še zlasti za stropne površine, za katere je predvideno, da ostanejo neobdelane (nepremazane).

Posebni delovni napotki za izravnalni nanos in zaključni obrizg:
V večjih prostorih morate najprej izravnati strop, preden lahko brizgate stenske površine. Pri tem skupaj s stropom nabrizgajte in zagladite še zgornji del sten (t. i. glavo) do višine, dosegljive s tal. Nato nabrizgajte in zagladite še spodnji del stenskih površin. Če je treba obdelati samo strop, priporočamo, da najprej nabrizgate strop na pasu okoli sten, nato pa še celotno površino na sredini stropa. Vse kote in vogale po glajenju in začetnem sušenju prevlecite še z mokrim čopičem za radiatorje. Manjše zračne mehurčke odstranite po krajšem času zračenja s ponovnim glajenjem, po potrebi ponovite glajenje. Morebitna votla mesta ročno popravite.
Če skozi izravnalno maso udari rja, po dobri presušitvi mase naredite zaporo z ustreznim antikorozijskim predpremazom, na primer s Capalac AllGrund, in sicer s pikčastim nanosom na kritičnih mestih. Na zelo gladkem betonskem stropu, ki je brez lukenj in robatosti, lahko brez predhodnega glajenja kar direktno izvedete obrizg.

Delovna ekipa in delovni dosežek:
Eno delovno kolono pri brizganju sestavljajo 2 do 3 delavci. 1 delavec z brizgalno napravo nanaša material v enakomerni debelini sloja, 2 delavca enakomerno razvlečeta naneseni material in nato zagladita površino.

Pripravljalna dela – zaščita s prekrivanjem:
Za prekrivanje okenskih in vratnih odprtin priporočamo po meri narejene lesene okvirje, na katere je napeta plastična folija. Tla prekrijte s težkimi prekrivnimi materiali.

Ustrezne brizgalne naprave:
Caparol Ratio-Spachtel lahko brizgate direktno iz kontejnerja s črpalkami za omet in zmogljivimi brezzračnimi napravami (airless). Doseg črpanja je odvisen od zmogljivosti brezzračne naprave – povprašajte pri proizvajalcu naprave. Pri brezzračnih pištolah odstranite vse filtre.

Postopek nanašanja
Velikost šobe: 0,035–0,043.
Tlak: ca. 150–180 bar.
Za izravnalne mase vedno uporabite brezzračno pištolo, ki jo priporoča proizvajalec in ki ima dovolj velik pretok.
Glede na zmogljivost brezzračne naprave se lahko pri temperaturah pod +10 °C pojavijo težave pri črpanju zaradi manjših sprememb viskoznosti mase.
Za brezzračne naprave je zato predpisana delovna temperatura materiala vsaj +10 °C.

Sestava nanosov

Nadaljnja obdelava:
Površine, zglajene z maso Caparol Ratio-Spachtel, lahko potem ko se dobro presušijo, brez predpremaza premažete z vsemi ustreznimi disperzijskimi in lateks barvami Caparol ali akrilnimi laki Capacryl.
Pred nadaljnjo obdelavo s plastičnimi masami ali oblaganjem s stenskimi oblogami iz steklene mrežice in tekstilnimi tapetami je potreben predpremaz s Caparol-Haftgrund, pred ometi iz umetne smole pa predpremaz s Caparol-Putzgrund. Pred nanosom notranje barve Sylitol Bio-Innenfarbe je potreben predpremaz s Caparol-Haftgrund.

Poraba

Brizgani izravnalni nanos:
Ca. 1500 g/m2/mm debeline sloja.

Strukturni obrizg:
Za zaključni obrizg potrebujete ca. 400 do 700 g/m2, odvisno od želene strukture.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C za podlago in zrak. Idealna temperatura materiala med obdelovanjem > +10 °C.

Sušenje/interval sušenja

Glede na gradbeno vlago, temperaturo in debelino nanosa se posuši v kakih 12 do 48 urah.

Opozorilo

Caparol Ratio-Spachtel ni primeren za vlažne prostore. Zaradi uporabe naravnih polnil so možne manjše razlike v barvnem tonu. Če izvedete zaključni obrizg brez nadaljnjega barvanja, priporočamo, da uporabite za izravnalni nanos in obrizg isto proizvodno številko.
Pri uporabi črpalk za vgradnjo ometa lahko na teh nastane abrazija, še zlasti pri novih polžastih črpalkah in ceveh. Upoštevajte navodila proizvajalca črpalke za vgradnjo ometa.
Če uporabite maso kot zaključni obrizg na stenskih površinah, morate obrizg prebarvati z disperzijsko barvo Caparol. S tem dosežete večjo odpornost, ki je pogosto potrebna na stenskih površinah.
Na tesnih, manj vpojnih podlagah lahko nastanejo zračni mehurčki. Te lahko odstranite s ponovnim glajenjem po krajšem intervalu sušenja. Ta je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi se po zaključnem glajenju še enkrat pojavili mehurčki, to pomeni, da ste glajenje izvedli nekoliko prezgodaj, zato ga še enkrat ponovite.
Na robati, strukturirani podlagi bo za popolnoma ravno in gladko površino morda potreben še en izravnalno-gladilni nanos.
Če uporabite izdelek prek mavčnih izravnalnih mas, lahko pod dolgotrajnim vplivom vlage pride do nabrekanja, mehurjenja in odstopanja. Zato je zelo pomembno, da poskrbite za hitro sušenje z zračenjem in ustrezno temperaturo.
Upoštevajte tehnično smernico št. 2 „Izravnavanje mavčnih plošč" Zveznega združenja industrije mavca in mavčnih plošč.

Izvedensko mnenje/atest

 • Caparol-Ratiospachtel: zračna prepustnost ometnih nanosov
 • Poročilo o klasifikaciji požarne odpornosti
 • Merjenje v emisijski komori v skladu s standardom DIN ISO 16000-9

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Podrobnosti si preberite v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Za to skupino izdelkov ne obstaja mejna EU-vrednost, Ta izdelek vsebuje največ < 1g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, kalcijev karbonat, voda, sredstva za tvorjenje filma, aditivi, konzervansi.

Tehnično svetovanje

Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehnicnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija