caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166223/051385_Capatect_kd_buntsteinputz_fein_25kg_SI.png

Capatect KD-Buntsteinputz fein

Fini omet s polimernim vezivom in obarvanimi, prevlečenimi zrni za vzdržljive dekorativne prevleke.

Predvidena uporaba

Uporablja se za dekorativne zunanje prevleke na fasadnih talnih zidcih (coklu), stebrih Foyers, okenskih in vratnih obrobah ter tudi za prevleke v notranjih prostorih.

Lastnosti

  • Odporen proti praskam in udarcem
  • Barvno obstojen na svetlobi
  • Obstojen proti vremenskim vplivom
  • Visoko elastičen
  • Prepusten za vodno paro in CO2
  • Minimalno navzemanje umazanije
  • Osnova materiala: čisti akrilat

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramsko vedro

Barvni toni

Manhatten.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite na skladišcu 12 mesecev.

Gostota

1.700 kg/m3

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

V2

Koeficient vodovpojnosti

W2

Konsistenca

pastozna

Odtržna trdnost

≤ 0,3 MPa

Ustrezne podlage

Glejte namen uporabe. Na območju fasadnega talnega zidca nanašamo Capatect KD-Buntsteinputz fein samo na cementne omete ali na armirne sloje toplotnoizolacijskih sistemov Capatect PS (stiropor).

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, suha, brez umazanije, madežev in ločilnih snovi.
Novi osnovni ometi naj se sušijo vsaj 3 do 4 tedne. Če izdelek uporabljate v okviru toplotnoizolacijskih sistemov Capatect PS (stiropor), mora biti armirni sloj strjen in presušen.

Predpremaz:
Capatect KD-Buntsteinputz fein vedno zahteva predpremaz! Izberite predpremaz Capatect Putzgrund v podobnem barvnem tonu, kot je barva zrnatega ometa. Priporočamo, da predpremaz nanesete z valjčkom. Predpremaz se mora dobro posušiti.

Priprava materiala

Capatect KD-Buntsteinputz fein je gotov izdelek za direktno vgradnjo, ki ga samo na kratko premešate. V toplem vremenu je dovoljeno uravnati konsistenco z manjšo količino vode.

Postopek nanašanja

Capatect KD-Buntsteinputz fein nanesite z gladilko iz legiranega jekla po vsej površini in ga porežite na debelino zrn. Takoj nato ga z gladilko iz legiranega jekla enakomerno zagladite. Vidne delovne prehode (stike) preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali del fasade naenkrat, brez prekinitve.
Na povezanih površinah vgradite samo material z isto številko serijske šarže ali pa najprej zmešajte materiale z različnimi serijskimi šaržami.
Načeloma veljajo naša navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov in pribora Capatect.

Sestava nanosov

Kot predpremaz uporabite sredstvo za grundiranje Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu, kot je zaključni omet. Počakajte približno 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete fini dekorativni večbarvni zrnati omet Capatect KD-Buntsteinputz fein.

Poraba

Capatect Buntsteinputz fein: pribl. 3,5 kg/m2.
Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka.
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.)

Pogoji pri izvedbi

Nanašanje ni dovoljeno pri temperaturah pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne nanašati na žgočem soncu, dežju brez zašcitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem delu. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je fini zrnati omet Capatect KD-Buntsteinputz fein površinsko suh po 24 urah. Popolnoma suh in pripravljen za obremenitve je po 2 do 3 dneh. Omet se suši fizikalno, s tem da disperzija naredi film z izhlapevanjem dodane vode. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Orodja in delovne naprave očistite takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage ter posameznih premazov, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Postopek nanašanja oziroma sestava zrn lahko pri finem zrnatem ometu KD-Buntsteinputz fein vplivata na nastanek marog. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij zaradi barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil fasade, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Zrnati ometi Capatect KD-Buntsteinputze niso primerni za vodoravne površine in površine, ki so stalno izpostavljene vodi. Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine. Popackane površine takoj očistite z vodo in ne čakajte, da se omet posuši.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list