caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166583/051467_renovo_ultimo-25kg_SI.png

Renovo Ultimo

Mineralna tovarniško pripravljena suha malta za univerzalno uporabo. Za fasadne in notranje površine.

Predvidena uporaba

Renovo Ultimo je visoko kakovostna malta za univerzalno uporabo. Idealna je kot modelirni omet za oblikovanje fasadnih in notranjih površin. Površine lahko tudi na fino zaribate z mehko gobo (filcamo). Uporablja se za popravke v ometu, renoviranje, armiranje in kot podlaga za lazurne premaze.

Lastnosti

  • Visoko paroprepustna suha malta
  • Se z lahko obdeluje, prožna in primerna za ročno ali strojno vgradnjo
  • Omogoča poljubno strukturiranje površine
  • Ojačana z vlakni (mikroarmirana)
  • Ekološko prijazna
  • Odporna proti vremenskim vplivom
  • Maltna skupina CR CS III W2 (EN 998-1)
  • pH-vrednost: >12
  • Protipožarni razred: A1 (EN 13501-1)

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (40 enot = 1.000 kg / paleto)

Barvni toni

Naravno bela.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago, enako kot cement. Rok uporabe najmanj 6 mesecev od datuma proizvodnje.

Gostota

1180 kg/m3

Največja zrna

0,5 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ=15

Koeficient vodovpojnosti

<0,2 kg/m2h ( EN 1015-18)

Konsistenca

praškasta

Ustrezne podlage

Neometan zid in ometan zid z mineralnim ometom ter betonske površine. Nosilne, mineralne in organske barve.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in brez nesprijetih ostankov barve ali ometa.
Nove osnovne omete samo porežite z letvijo in počakajte vsaj 3 do 4 tedne, da se popolnoma strdijo. Pred nanosom ometa Renovo Ultimo morate močno vpojne podlage obvezno temeljito namočiti. Mineralne površine z odpadajočim peskom ali prahom morate najprej temeljito očistiti do trdne substance in nato premazati z utrjevalnim predpremazom Primalon Tiefgrund LF. Med drugim upoštevajte tudi Delovne smernice za zaključne omete Avstrijske delovne skupnosti za omete.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnikom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino embalaže (ene vreče).
Mešajte, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Pustite zmes zoreti kakih 10 minut in jo nato še enkrat na kratko premešajte. Za mešanje lahko uporabite tudi prisilni mešalnik, prostopadni mešalnik ali ustrezen pretočni mešalnik.

Postopek nanašanja

Kot strukturni omet: Renovo Ultimo nanesite z gladilko iz legiranega jekla ali nabrizgajte z ustreznim strojem za omet po celotni površini. Nato ga nazobčajte z zobato gladilko 8 x 8 mm, da vzpostavite enakomerno debel nanos. Še vlažnega zagladite z ravnalno letvijo ali široko gladilko. Površino lahko zgladite, modelirate ali po ustreznem intervalu sušenja na fino zaribate z mehko gobo (filcamo).
Če želite doseči povsem enakomerno površino, naj povezane površine vedno izdela en sam delavec, ker vsak delavec dela na svoj način.
Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro.
Vedno obdelajte celotno površino ali del fasade naenkrat in brez prekinitve.
Pri gladki ali fino zaribani strukturi površine morate od debeline nanosa nad 3 mm vstaviti armirno mrežico Capatect Glasgewebe.

Obnova fasade: Renovo Ultimo nanesite vsakič v širini role armirne mrežice, in sicer 2/3 potrebne debeline nanosa in v svež nanos položite mrežico iz steklenih vlaken Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm na stikih. Nato prevlecite mrežico mokro na mokro z malto Renovo Ultimo, tako da malta popolnoma prekrije mrežico.

Poraba

Pribl. 1,2 kg/m2 na 1 mm debeline sloja.

Pogoji pri izvedbi

Med delom temperatura ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka).
Ne nanašajte na žgočem soncu ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po vgradnji ometa.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je omet površinsko suh po 24 urah.
Popolnoma presušen in pripravljen za obremenitve je po 2 do 3 dneh. Renovo Ultimo se strdi s hidratacijo (vezavo z vodo) in izhlapevanjem primešane vode.
Zlasti v hladni sezoni in pri visoki zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specialne lastnosti izdelka Renovo Ultimo se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vlagi/vodi.
Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev hidrat, cement.
Draži oči, dihalne organe in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter izperite kožo z obilo vode in mila. Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 01 00
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija