caparol_pim_import/caparol_si/products/image/141649/047003_Capatect_ZF_spachtel_690_25kg_HR.png

ZF Spachtel 690

Predpripravljena, disperzijsko vezana in plastificirana izravnalna masa za izdelavo armiranega osnovnega ometa.

Predvidena uporaba

Capatect ZF-Spachtel 690 je gotova, disperzijsko vezana in plastificirana izravnalna masa za izdelavo elastičnega armirnega sloja v toplotnoizolacijskih sistemih Capatect PS (stiropor). Capatect ZF-Spachtel 690 se uporablja tudi za prenavljanje fasad in polistirenskih toplotnoizolacijskih sistemov (stiropor). Capatect ZF-Spachtel 690 ustreza ÖNORM B 6121.

Lastnosti

  • Prožnost pri obdelovanju
  • Možnost redčenja z vodo
  • Zelo visoka elastičnost
  • Preizkušena po ÖNORM B 6121
  • Paroprepustna
  • Skoraj brez napetosti
  • Obstojna proti vremenskim vplivom

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramsko vedro (24 enot = 600 kg/paleto)

Barvni toni

Svetlo bež.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Originalno zaprto embalažo lahko hranite na skladišču pribl. 1 leto.

Gostota

1770 kg/m³

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ <= 500

Koeficient vodovpojnosti

<= 0,5 kg/m2

Konsistenca

pastozna

Odtržna trdnost

>= 0,08 MPa

Priprava podlage

Izdelava armiranega osnovnega ometa: Morebitne zamike na stikih fasadnih plošč Capatect obrusite in odstranite prilepljeni prah od brušenja.

Prenavljanje fasade: Podlaga mora biti nosilna, čista, brez nesprijetih delcev in brez ločilnih snovi. (Upoštevajte standard ÖNORM!) Odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF. Pri razpokah v zaključnem sloju (armirni sloj in pokrivni omet) ali v fasadi mora vzroke raziskati strokovnjak še pred prenavljanjem fasade. Šele nato se lahko odločite, ali bo zaključni sloj stare fasade treba odstraniti ali ne.

Priprava materiala

Capatect ZF-Spachtel 690 je gotova masa za direktno vgradnjo, torej jo samo na kratko premešate. V toplem vremenu je dovoljeno uravnati konsistenco z manjšo količino vode.

Postopek nanašanja

Nanos armirnega sloja:
Ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih ter izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite maso Capatect ZF-Spachtel 690 v širini armirne mrežice in vtisnite v maso stekleno armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem mrežice najmanj 10 cm. Mrežico prevlecite z maso Capatect ZF-Spachtel 690 mokro na mokro, tako da popolnoma prekrije mrežico.
Nazivna debelina nanosa znaša 3 mm, armirna mrežica je vtisnjena na sredini nanosa.

Pri prenavljanju fasad:
Capatect ZF-Spachtel 690 se v okviru sanacijskega sistema Capatect uporablja kot fasadna izravnalna masa, s katero lahko prevlečete poškodovane dele ometa na surovem zidu ali na toplotnoizolacijskem sistemu iz stiropora, preden nanesete nov strukturni omet. Capatect ZF-Spachtel z armirno mrežico se nanese na ustrezno in pripravljeno/očiščeno podlago po navodilih v poglavju Nanos armirnega sloja. Pri prenavljanju toplotnoizolacijskega sistema iz stiropora se obvezno obrnite na našega tehničnega svetovalca!

Načeloma veljajo naša navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov in pribora Capatect.

Poraba

Armiranje v NDN 3 mm: pribl. 5,0 kg/m2.

Pogoji pri izvedbi

Pri nanašanju temperatura ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne nanašajte na žgočem soncu, dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Opozorilo

Zaradi uporabe naravnega peska so možna manjša barvnega tona, zato na neprekinjenih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko ali pa zmešajte material z različnimi proizvodnimi številkami. Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Specialne lastnosti izdelkaCapatect ZF-Spachtel 690 se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija