caparol_pim_import/caparol_si/products/image/157473/050838_Capatect_klebe_u_spachtelmasse_190_grob_25kg_SI.png

Klebe- und Spachtelmasse 190 grob

Predpripravljena suha mineralna malta, obogatena z umetnimi dodatki, za lepljenje in armiranje toplotnoizolacijskih fasadnih PS-plošč (ekspandirani polistiren ali stiropor) v toplotnoizolacijskem kontaktnem sistemu Capatect

Predvidena uporaba

Groba lepilno-izravnalna masa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob je mineralna malta na osnovi apneno-cementnega veziva s polimernimi dodatki za toplotnoizolacijske fasadne sisteme Capatect PS (stiropor).
Uporablja se v nazivni debelini armiranega nanosa 3 mm in 5 mm. Malta je uradno preizkušena in ustreza standardu ÖNORM B 6121. Lahko se uporablja za izdelavo.

Lastnosti

  • Zelo dobra obdelovalnost
  • Ročna in strojna vgradnja
  • Mineralna veziva
  • Obogatena s polimernimi dodatki
  • Visoko paroprepustna
  • Mikroarmirana (ojacana z vlakni)
  • Obstojna proti vremenskim vplivom
  • Preizkušena po ÖNORM B 6121

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (42 enot = 1.050 kg/paleto)

Barvni toni

Sive barve.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zašciteno pred vlago, enako kot cement.

Gostota

1.340 kg/m3

Največja zrna

1,2 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ <= 40

Koeficient vodovpojnosti

<= 0,5 kg/m2

Konsistenca

v prahu

Odtržna trdnost

>= 0,08 MPa

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske premaze je treba odstraniti. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in brez nesprijetih ostankov barve ali ometa (upoštevajte ÖNORM). Odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte ter z malto Capatect 190 grob zapolnite in izravnajte v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom brez topil Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnim nastavkom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino ene vreče lepilno-izravnalne malte Capatect 190 grob. Zmešajte do homogene mase brez kepic, obvezno mešajte vsaj 5 minut. Maso nato pustite zoreti 10 minut in jo nazadnje še enkrat na kratko premešajte. Za mešanje je primeren tudi ustrezen pretočni mešalnik.

Postopek nanašanja

Obnavljanje fasad: Lepilno-izravnalno malto Capatect 190 grob vsakič nanesite v širini pasu armirne mrežice Capatect Glasgewebe in nato vanjo vtisnite mrežico s prekrivanjem najmanj 10 cm. Nato mokro na mokro nanesite še en sloj malte Capatect 190 grob, s katerim po vsej površini dobro prekrijte armirno mrežico.

Lepljenje toplotnoizolacijskih fasadnih plošč iz stiropora (PS): Način lepljenja fasadnih PS plošč Capatect je odvisen od podlage: plošče lahko lepite po robno-točkovni metodi ali polnoploskovno – z nanosom lepila po vsej površini, z ročnim ali strojnim postopkom (preberite postopek v delovnih navodilih Capatect ali v delovni smernici Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov). Neravnine do +/- 1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor, drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično.

Nanašanje armiranega osnovnega ometa: Obrusite morebitne štrleče zamike na izolacijskih ploščah in odstranite sprijeti prah od brušenja. Potem ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih ter izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite lepilno-izravnalno malto Capatect 190 grob po pasovih, vedno v širini armirne mrežice, in sicer dve tretjini potrebne debeline sloja. V ta sloj malte vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect s prekrivanjem najmanj 10 cm. Nato mokro na mokro nanesite še en sloj malte Capatect 190 grob, s katerim po vsej površini dobro prekrijte armirno mrežico. Nazivna debelina armiranega osnovnega ometa znaša 3 mm oz. 5 mm. Steklena armirna mrežico Capatect je pri 3 mm NDN (nazivne debeline nanosa) vstavljena na sredini. Pri 5 mm NDN mora biti prekrita z zgornjo tretjino NDN.
Na splošno veljajo poleg normativnih določil in delovnih smernic Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov tudi delovna navodila Capatect za „Toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme in pribor".

Poraba

Lepljenje: pribl. 6 kg/m2
Armiranje v NDN 3 mm: pribl. 4,5 kg/m2
Armiranje v NDN 5 mm: pribl. 7,5 kg/m2
Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca. Dejanska poraba je odvisna od več dejavnikov.
Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka).
Ne nanašajte na žgočem soncu, dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem delu.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi traja sušenje najmanj 2 do 3 dni. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Da dež med sušenjem ne bi zmočil obdelanih površin, jih zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Vsebuje cement.

Draži oči, dihalne organe in kožo. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj izperite z obilo vode in mila. Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Če pride do zaužitja, izperite usta z vodo (samo če je poškodovani pri zavesti).

Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list